Групови резултати за второ тримесечие (Q2) на 2021 г.

Силни резултати в тримесечие за възстановяване

  • Поръчки 8,0 млрд. щ. долара, +32%; +24% на сравнима база1
  • Приходи 7,4 млрд. щ. долара, +21%; +14% на сравнима база
  • Доход от дейности 1094 млн. щ. долара; марж 14,7%
  • Оперативна печалба EBITA1 1113 млн. щ. долара; марж1 15,0%
  • Базова печалба на акция EPS 0,37$;+ +150%2
  • Паричният поток от оперативни дейности и от продължаващи оперативни дейности е 663 млн. щ.долара

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПРОМЯНА

ПРОМЯНА

Q2 2021

Q2 2020

US$

На сравн. база1

H1 2021

H2 2020

US$

На сравн. база1

Поръчки

7 989

6 054

32%

24%

15 745

13 400

18%

11%

Приходи

7 449

6 154

21%

14%

14 350

12 370

16%

11%

Брутна печалба

2 508

1 987

26%


4 776

3 897

23%


     като% от приходите

33,7%

32,3%

+1,4 п.


33,3%

31,5%

+1,8 п.


Доход от дейности

1 094

571

92%


1 891

944

100%


Оперативна печалба EBITA1

1 113

651

71%

59%3

2 072

1 287

61%

50%3

     като % от оперативните приходи1

15,0%

10,6%

+4,4 п.


14,4%

10,4%

+4 п.


Доход от продължаващи дейности, нето от данък

789

395

100%


1 340

721

86%


Нетен доход (загуба) за АББ

752

319

136%


1 254

695

80%


Основна печалба на акция (щ. долара)

0,37

0,15

150%2


0,62

0,33

91%2


Парични потоци от операт. дейности4

663

680

-3%


1 206

103

няма


Парични потоци от оперативни дейности в продължаващи операции

663

648

2%


1 186

252

няма


1 За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за второто тримесечие на 2021 г.
Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми.
3 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

„Много се радвам, че постигнахме видно по-добро представяне. Силният ръст в оперативния марж на EBITA отразява възстановяването на търсенето в комбинация с повишена вътрешна ефективност и силата на предложенията на АББ в областта на електрификацията и автоматизацията. Ще продължим да се фокусираме си върху рентабилността чрез иновации, устойчивост и дигитализация, като същевременно активно управляваме нашето портфолио“ -  Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Резюме на изпълнителния директор

Основната активност на клиентите през второто тримесечие нараства последователно. Поръчките и приходите се увеличиха значително в сравнение с ниските нива от миналата година, когато неблагоприятното въздействие върху бизнеса на пандемията COVID-19 беше в своя пик. Във всички бизнес области беше отчетен двуцифрен ръст на поръчките, предизвикан от широкообхватно подобрение в повечето клиентски сегменти с кратък цикъл и положително развитие в няколко бизнеса, свързани с процеси. Растежът беше до известна степен подкрепен от запасяването на клиентите.

Подобрихме оперативната печалба EBITA със 71% и оперативният марж на EBITA се увеличи до високото ниво от 15,0%, до 440 базисни пункта на годишна база. Резултатите бяха подкрепени от възстановяването на търсенето в комбинация с въздействието от по-рано въведените мерки за спестяване на разходи, както и продължаващите ограничени разходи за пътуване. Имаше допълнителен ефект от проактивните ценови мерки, предприети за смекчаване на очакваните турбуленции от по-високите цени на суровините. Радвам се да видя колко добре се справи екипът с определени дефицити на компоненти, успявайки да ограничи ефекта върху доставките на клиентите. Въпреки активното управление на ситуацията, се очаква ограниченото предлагане на някои компоненти, като полупроводници, да продължи и през следващото тримесечие. Силните печалби, превърнати в паричен поток от оперативни дейности в продължаващи операции от 663 млн. щ.д., леко се подобриха спрямо миналата година. Доволен съм от това как екипът успя да поддържа нетния оборотен капитал стабилен като цяло на годишна база в тази силна среда на растеж. Силното генериране на пари през първото полугодие осигурява добра основа да изпълним нашата насока за солиден паричен поток през 2021 година.

През второто тримесечие Роботика & Дискретна автоматизация разшири своите предложения за автоматизация към строителния бранш. Роботизираната автоматизация все още не се използва широко в тази индустрия и ние виждаме потенциал за повишаване на ефективността в области като производство на модулни домове, заваряване и обработка на материали. Също така беше добро постижение да получим престижната награда за иновации и предприемачество в роботиката и автоматизацията (IERA) за нашата роботизирана технология PixelPaint против свръхразпръскване за автомобилната индустрия.

Постигнахме допълнителен напредък към нашата дългосрочна цел за устойчивост за намаляване на емисиите и постигане на въглеродна неутралност в нашите собствени дейности до 2030 г., като се присъединихме към три инициативи, ръководени от международната организация с нестопанска цел Група за климата. Те включват електрифициране на нашия автопарк от над 10 000 превозни средства, използване на 100% възобновяема електроенергия, както и установяване на цели за енергийна ефективност и продължаване на внедряването на системи за управление на енергията в нашите обекти. Освен това нашите цели са получили одобрение от инициативата Science Based Targets (SBTi), потвърждавайки, че са в съответствие с Парижкото споразумение. АББ също се присъедини към кампанията „Бизнес амбиция за 1,5°C“, глобална коалиция от агенции на ООН, лидери в бизнеса и индустрията, водена от Глобалния договор на ООН (UNGC).

Радвам се да видя, че повишеният ни фокус върху придобит растеж доведе до придобиването на ASTI от „Роботика & Дискретна автоматизация“ след края на второто тримесечие. Те са водещ световен производител на мобилни роботи и тази сделка ще разшири обхвата на нашето предлагане, за да направи АББ единствената компания, която предлага цялостно портфолио за автоматизация за цялата верига на стойността, помагайки на клиентите да заменят днешните линейни производствени линии с напълно гъвкави мрежи. Занапред очаквам да видя повече от тези сделки за придобиване на малки до средни компании, докато дивизиите изпълняват целите си. Също така постигнахме добър напредък с обявените промени в портфолиото и очаквам да обявя споразумение за продажба през третото тримесечие.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Прогноза

АББ очаква темповете на растеж през третото тримесечие на 2021 г. да отразяват ниското ниво на бизнес активност през третото тримесечие на 2020 г. Въз основа на текущата пазарна ситуация се очаква сравнимите приходи да нараснат ~ 10%, като поръчките ще нараснат повече от приходите.

През трето тримесечие, по-голямото търсене и приходите от услуги трябва да подкрепят оперативния марж на EBITA на годишна база, но се очакват някои последователни неблагоприятни последици от нарастващите разходи за суровини, недостига на компоненти, както и увеличаването на разходите за пътуване с отпускането на ограниченията, свързани с пандемията.

АББ очаква сравним ръст на приходите от малко под 10% (подобрение от~ 5% или по-висок) за цялата 2021 година, като част от бизнеса, свързан с преработвателната индустрия, се очаква да се възстанови през втората половина на годината.

През 2021 г. АББ очаква силен (подобрение от стабилен) темп на подобрение от 2020 г. към целта за марж на оперативната печалба EBITA за 2023 г. в горната половина на диапазона 13% -16%.

Ad hoc съобщение съгласно чл. 53 Правилата за листинг на Швейцарска фондова борса SIX.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp