Ден на капиталовите пазари на АББ 2021 г. Затвърждаване на културата на ефективност

Ден на капиталовите пазари на АББ 2021 г. Затвърждаване на културата на ефективност

  • Целевият ръст на печалбата е повишен на 4-7% през икономическия цикъл.
  • Целевият марж на оперативната печалба EBITA е фокусиран на поне 15% от 2023 г.
  • Устойчив транспорт, поддържащ средносрочен растеж
  • Изпълнителен директор: „Търсенето остава стабилно досега и ние очакваме положително темпо на пазара през 2022 г., но все още трябва да се справяме с нарушенията във веригата за доставки“
  • Планирано IPO в Швейцария за електрическа мобилност през първата половина на 2022 г
  • Финансов директор: „Продължаващо генериране на мощен паричен поток в подкрепа на органичния растеж и сливания и придобивания“
  • Представяне на Кръговата рамка на АББ като част от стратегията за устойчивост до 2030 г.

АББ бе домакин на своя Ден на капиталовите пазари на 7 декември. На събитието изпълнителният директор Бьорн Розенгрен, финансовият директор Тимо Ихамуотила, както и други членове на Изпълнителния комитет, дадоха актуална информация за продължаващата трансформация на АББ в по-печеливша група с повишени темпове на растеж, нейните актуализирани финансови цели и усилията за управление на портфейла. Също така те представиха информация за нейните технологии и предложения, които насърчават устойчивия транспорт.

„През последните 24 месеца АББ постигна солиден напредък в прилагането на своята децентрализирана организация и подобряване на качеството на приходите. Но все още не сме стигнали там, където искаме да бъдем“, каза изпълнителният директор Розенгрен. „Нашето технологично лидерство в електроснабдяването и електрообзавеждането и автоматизацията, в съответствие с устойчивостта и глобалните мегатенденции, е в основата на Целта на АББ и ни дава конкурентно предимство. Независимо от това трябва да затвърдим културата на висока ефективност и почтеност във всичко, което правим. Ето защо, засиленият фокус върху отчетността, прозрачността и бързината през 2022 г. ще спомогне за стимулиране на растежа, повишаване на рентабилността и създаване на допълнителна стойност за акционерите.“

Подобряване на ефективността

От началото на 2020 г. АББ децентрализира организацията си, за да доближи бизнес решенията до клиента и успешно въведе своя нов оперативен модел, наречен ABB Way, включително въвеждането на базирана на показатели система за управление на ефективността. Освен това, Групата се фокусира върху по-добро качество на приходите чрез насочване към сегменти с висок растеж (напр. центрове за данни, храни и напитки, зареждане на електромобили), увеличаване на портфолиото от софтуер, увеличаване на приходите чрез дистрибутори и разширяване на експозицията към продукти с кратък цикъл.

АББ повиши целта си за ръст на приходите до 4-7% през икономическия цикъл, в постоянна валута, което е общо 3-5% органичен ръст и 1-2% придобит ръст. АББ също така фокусира целевият марж на оперативната печалба EBITA на поне 15% от 2023 г. Тези промени отчитат непосредствените неблагоприятни въздействия върху маржа, дължащи се на отделянето на дивизиите Dodge (механично предаване на енергия) и Турбокомпресори. Групата преди това беше набелязала 3-5% за ръст на приходите през целия цикъл и марж на оперативната печалба EBITA в горната половина от диапазона от 13-16% от 2023 г.

Изпълнителният директор Розенгрен добави: „Активността на поръчките остава стабилна досега и очакваме положително темпо на пазара през 2022 г. Въпреки това, все още трябва да се справяме с прекъсванията във веригата за доставки, които най-вероятно ще повлияят на доставките на клиентите през четвъртото тримесечие и поне в началото на следващата година.“

АББ е по-оптимистична по отношение на перспективите си за растеж на приходите не само заради водещите си бизнеси в световен мащаб и децентрализирания си оперативен модел, но и защото ще се възползва от важни светски тенденции. Например, енергийната ефективност е ключов двигател за декарбонизация на икономиката, включително индустриалния сектор, докато намаляващото население в трудоспособна възраст и нарастващите разходи за труд движат търсенето на автоматизация в промишлените и други сектори.

Около 60% от дивизиите на Групата са в режим на растеж в момента, което означава, че се фокусират както върху органичния растеж, така и върху възможностите за сливане и придобиване, които могат да запълнят технологичните пропуски, с фокус върху бързорастящи сегменти и отваряне към нови географски пазари.

АББ очаква да прави пет или повече малки до средни придобивания годишно. Това ще бъде финансирано чрез „продължаващото генериране на мощен паричен поток“ на Групата, каза финансовият директор Тимо Ихамуотила. Той също така потвърди приоритетите на АББ за разпределение на капитала за финансиране на органичен растеж, изплащане на нарастващ устойчив дивидент на акция, извършване на придобивания, създаващи стойност и връщане на допълнителни парични средства на акционерите чрез програми за обратно изкупуване на акции.

Напредък в управлението на портфолиото

Миналата година АББ обяви отделянето на три дивизии, като бизнесът Dodge (механично предаване на енергия) вече беше успешно продаден през ноември. По време на събитието изпълнителният директор Розенгрен даде актуална информация за текущите дейности по управление на портфейла на Групата. Това включва отделяне на дивизията за Турбокомпресори чрез отделяне на съществуващи акционери или продажба и е насрочено през лятото на 2022 г. Окончателното решение ще се основава само на това кой маршрут създава най-голяма стойност. АББ също така планира да продаде своята дивизия за Преобразуване на мощност през втората половина на 2022 г., тъй като продължава да подобрява представянето на бизнеса си.

В допълнение, АББ продължава да работи за първоначално публично предлагане на своята дивизия за Електрическа мобилност. Законовото разделяне се очаква да приключи през първото тримесечие на 2022 г. и ако пазарните условия останат благоприятни, регистрацията на борсата в Швейцария е планирана за първата половина на 2022 г. АББ ще запази мажоритарен дял в бъдещото търгувано дружество.

Устойчив транспорт

На събитието четиримата президенти на бизнес направленията на АББ представиха своите продуктови портфолиа, които позволяват устойчив транспорт, представляващи общо ~10% от поръчките на Групата. АББ доминира този пазарен сегмент през последните пет години, като нараства с приблизително 17% годишно и очаква да продължи да надраства пазара, който се очаква да покаже двуцифрен растеж в средносрочен план. Ключови двигатели на продуктите ще бъдат зареждането за електромобили и електробуси, тяговите системи в железниците, камионите и мините и зелената водородна технология в морския сектор.

Особен акцент е нарастващото търсене на електрически превозни средства (електромобили), чиито продажби се очаква да надхвърлят продажбите на други превозни средства до 2035 г.*, заради глобалните тенденции на електрификация, декарбонизация и дигитализация. Например, дивизията „Роботика“ е вторият по големина доставчик на технологии за сглобяване на задвижващия агрегат и акумулатора, каросерията на автомобила, както и боядисването и запечатването на електромобили. Освен това АББ е водещата компания за решения за зареждане (постоянен и променлив ток) на пътнически електрически автомобили, електрически автобуси и електрически камиони, както и железопътна инфраструктура.

Стратегия за устойчивост: Представяне на Кръговата рамка

На миналогодишния Ден на капиталовите пазари, АББ представи своята амбициозна стратегия за устойчивост на Групата до 2030 г., основана на три стълба за създаване на нисковъглеродно общество, опазване на ресурсите и насърчаване на социалния прогрес. Вече са направени значителни стъпки, преди всичко чрез технологията на АББ, подпомагаща клиентите за намаляване на годишните им емисии от CO2 с повече от 100 мегатона, което е еквивалент на 30 милиона автомобила с вътрешно горене.

През 2022 г. АББ ще въведе кръгова рамка, обхващаща всеки етап от жизнения цикъл на продукта, за да запази ресурсите. Той ще включва следните етапи: проектиране и снабдяване; производство и опаковане; оптимизиране на фазата на използване (ефективност и живот); и фазата на края на жизнения цикъл (приемане и рециклиране). Целта е 80% от продуктите, решенията и услугите на АББ да бъдат обхванати от кръговата рамка до 2030 г., като напредъкът на компанията се измерва спрямо набор от ключови индикатори за ефективност. Вече някои инициативи са налице. Например, близо 40% от 400-те обекта на АББ по света изпращат нулеви отпадъци до сметищата.

*Източник: Дългосрочна перспектива за електрическите превозни средства 2021, BloombergNEF

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Важно съобщение относно прогнозната информация

Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, които се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително икономическите условия в регионите и индустриите, които са основни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „предвижда“, „очаква”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели или предвидени сделки. Някои важни фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с пандемията от COVID-19, нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати. Горният списък с фактори не е изчерпателен и не бива да се разчита прекомерно на каквито и да било прогнозни изявления, включително прогнози, които говорят само към датата на изготвяне.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp