Ново проучване разкрива, че глобалната индустрия ускорява своите инвестиции в енергийна ефективност

Ново проучване разкрива, че глобалната индустрия ускорява своите инвестиции в енергийна ефективност

  • Глобално проучване, възложено от АББ, подчертава настоящите и бъдещите планове на компаниите за инвестиции в енергийна ефективност за постигане на въглеродна неутралност (Net Zero).
  • 90 процента от тях ще увеличат инвестициите си през следващите пет години, а 52 процента смятат да постигнат Net Zero за същия период.
  • Растящото въздействие на разходите за енергия върху доходността означава, че енергийната ефективност получава по-висок приоритет, но разходите и времето за престой са основните пречки пред инвестициите.

Ново проучване установи, че глобалната индустрия ускорява своите инвестиции в енергийна ефективност през следващите 5 години докато решаващата надпревара към Net Zero става все по-напрегната. Проучването на инвестициите в енергийна ефективност 2022 се явява скоро след неотдавнашен доклад на ООН, който призовава за съгласувани действия от страна на държавите за намаляване на парниковите емисии с по-бързи темпове.

Глобалното проучване, проведено от Sapio Research, беше насочено към 2294 компании в 13 държави, с размери от 500 до над 5000 служители. То предлага най-новите данни за това как индустриите по света планират да инвестират в мерки за енергийна ефективност за постигане на Net Zero. Ключова констатация е, че повече от половината (54 процента) от компаниите вече инвестират, докато 40 процента планират да направят подобрения в енергийната ефективност тази година.

„Значителният растеж на населението и икономиката ще ускорят изменението на климата до критична точка, ако правителствата и индустрията не ускорят усилията си. Нарастващата урбанизация и нарастващото геополитическо напрежение също ще направят енергийната сигурност и устойчивост още по-критични“, каза Тарак Мехта, президент на АББ „Задвижване“. „Подобряването на енергийната ефективност е основна стратегия за справяне с тези потенциални кризи. Следователно, ускоряването на инвестициите, подчертано от това проучване, е положителна новина.“

В частност, индустриалните системи, задвижвани от мотори, имат огромен потенциал за мерки за енергийна ефективност. Почти две трети от респондентите в проучването надграждат своето оборудване до най-добрите в класа показатели за енергийна ефективност, като високоефективни електрически двигатели, контролирани от задвижвания с променлива скорост.

Докладът също така подчертава тревожните области. Половината от респондентите посочват разходите като основната бариера пред подобряване на енергийната ефективност, а 37 процента считат, че пречката е времето на престой. Тревожно е също така, че само 41 процента от респондентите смятат, че разполагат с цялата необходима информация относно мерките за енергийна ефективност.

„Жизненоважно е да помогнем на заинтересованите страни в цялата индустрия да разберат, че Net Zero не трябва да означава нетни разходи. Както доставчиците, така и правителствата играят роля в популяризирането на посланието, че приемането на енергийно ефективна технология предлага бърза възвращаемост на инвестициите, като същевременно намалява емисиите на CO2. Изводът е, че енергийната ефективност е добра за бизнеса и е добра за околната среда“, каза Мехта.

Още ключови изводи от проучването:

  • Респондентите съобщават, че средно 23 процента от годишните им оперативни разходи се дължат на потреблението на енергия.
  • Девет от десет респонденти посочват, че растящите цени на енергията са поне малка заплаха за рентабилността, докато повече от половината (53 процента) го възприемат като умерена до значителна заплаха.
  • Въпреки че разходите са значителна пречка за инвестиране в подобряване на енергийната ефективност, пестенето на разходи е основната причина за инвестиране (59 процента).

Движение за енергийна ефективност

Проучването е извършено като част от движението #energyefficiencymovement, многостранна инициатива, стартирана от АББ през 2021 г. Движението е в съответствие със Стратегията за устойчивост 2030 на компанията, която се ангажира да подкрепи клиентите на АББ при намаляването на CO2 отпечатъка им до 2030 г. с общо 100 мегатона годишно, което е еквивалентно на премахване на 30 милиона автомобили с вътрешно горене от пътищата всяка година. По този начин целта на Движението за енергийна ефективност е да повиши осведомеността и да започне действия за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии с цел борба с изменението на климата. Компаниите са поканени да се присъединят към движението и да дадат публично обещание като начин да вдъхновят другите към действие. За повече информация: https://www.energyefficiencymovement.com/en/

Проучване на инвестициите в енергийна ефективност 2022 е налично тук.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp