АББ ще отдели бизнеса с турбокомпресори Accelleron

АББ ще отдели бизнеса с турбокомпресори Accelleron

  •  АББ ще отдели Accelleron и ще предложи дружеството на швейцарска борса SIX
  • Транзакцията ще позволи на АББ и на Accelleron да се фокусират върху съответните си основни стратегии и създаване на дълготрайна стойност за заинтересованите страни.
  • Акционерите на АББ ще реализират пълната стойност на Accelleron, като същевременно позволява на АББ да се фокусира върху основното си портфолио в областите електроснабдяване и електрообзавеждане и автоматизация.
  • Accelleron като пазарен лидер в турбокомпресията за тежкотоварни двигатели може да се фокусира върху постигане на пълния си потенциал в индустрията за големи двигатели.
  • Accelleron е доходен и генериращ пари бизнес с атрактивна политика за дивиденти. Акционерите на АББ ще получат 1 акция от Accelleron за всеки 20 акции на АББ, които притежават.
  • Отделянето подлежи на одобрение от Извънредното общо събрание (ИОС), насрочено за 7 септември 2022 г. и последващата регистрация на борсата, планирана за 3 октомври 2022 г.

След решение на Съвета на директорите, АББ днес обявява намерението си да отдели Accelleron (преди АББ Турбокомпресия), своята водеща на пазара дивизия за турбокомпресори, чрез дивиденти в натура с акциите на Accelleron към акционерите на АББ. Пускането на Accelleron на швейцарска борса SIX в Цюрих е планирано за 3 октомври 2022 г. и подлежи, наред с другото, на одобрение от акционерите на АББ на Извънредно общо събрание, насрочено за 7 септември 2022 г.

Предложеното отделяне на Accelleron представлява уникална възможност за двете компании, като им позволява да се фокусират върху съответните си основни стратегии и създаване на дълготрайна стойност за заинтересованите страни. Акционерите на АББ ще могат да реализират пълната стойност на Accelleron, като същевременно АББ ще продължи да опростява портфолиото си и да се фокусира върху мегатрендовете в електроснабдяване и електрообзавеждане и автоматизация. Accelleron ще може да се фокусира ексклузивно върху достигане на пълния си потенциал в индустрията за големи двигатели, където компанията е известна като пазарен лидер в турбокомпресията за тежкотоварни двигатели, със завладяващ профил на растеж, високо генериране на парични средства и атрактивна политика за дивиденти.

Бьорн Розенгрен, Главен изпълнителен директор на АББ, коментира: „След внимателно обмисляне с двупосочен процес, заключихме, че отделянето на Accelleron е най-добрият път напред – за самия Accelleron и за акционерите на АББ. Това решение формира и ключова част от активното управление на портфолиото, където позволяваме на акционерите активно да участват в бъдещия растеж на този швейцарски шампион.“

Глобален лидер на пазара в сектор турбокомпресия

Потенциалът на Accelleron е предпоставен от неговата позиция, изградена върху много дълъг опит като глобален лидер на пазара в турбокомпресорите за тежкотоварни двигатели с критични приложения.

Accelleron разработва, произвежда и обслужва турбокомпресори и турбокомпоненти за двигатели, които подобряват задвижването и увеличават горивната ефективност, като същевременно намаляват емисиите. Техните водещи продукти поддържат клиенти в сектори, включващи мореплаване, енергетика и железопътен транспорт, като осигуряват устойчива и надеждна мощност и най-висока ефективност. Accelleron разполага с инсталирана база от над 180 000 турбокомпресора в глобален мащаб и доставя около 10 000 турбокомпресора всяка година.

Турбокомпресорите се произвеждат, продават и обслужват от около 2000 служители на Accelleron в мрежата от 100 сервиза в около 50 държави. Бизнесът има значително и нарастващо присъствие в ключови установени и развиващи се пазари в Азия.

Продуктите на Accelleron се считат за най-добри в категорията си, когато става въпрос за намаляване на разхода на гориво и подобряване на емисиите и зеления профил на приложенията на своите клиенти. Изключителната технологична компетентност на компанията става все по-важна докато нараства натискът върху клиентите да намаляват въглеродите емисии, и ще остане такава, защото нейните турбокомпресори могат да бъдат използвани и с алтернативни и нисковъглеродни горива и системи за задвижване.

Силен финансов профил за инвестиране за растеж и отплата за акционерите

Технологичното превъзходство на Accelleron е подкрепено от водещи на пазара инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, представляващи приблизително 7 процента от приходите за 2021 г. След отделянето компанията очаква, че нейният силен финансов профил ще ѝ позволи да остане в челните редици на иновациите, като продължи да инвестира в научноизследователска и развойна дейност и да засили партньорствата с OEM и крайните потребители, както и да предложи добра възвращаемост на своите акционери.

През 2021 г. Accelleron генерира приходи от 756 млн. щ. долара с оперативен марж 25 %. Тези резултати се състоят от устойчиви приходи от сервизни услуги, които представляват около 75% от приходите за 2021 г. Accelleron има доходност над средната за сектора със стабилно генериране на парични потоци с Парични потоци от оперативни дейности в размер 163 млн. щ. долара през 2021 г.. Това ще позволи на Accelleron да приеме атрактивна политика за дивиденти.

Даниел Бишофбергер, Главен изпълнителен директор на Accelleron, коментира: „Чрез отделянето ще можем още повече да се фокусираме върху собствената си дейност, като посрещаме критичните нужни от задвижване с висока мощност на нашите клиенти, докато им позволяваме да постигат екологичните си цели. Нашият стабилен опит и финансов профил ни позиционират да бъдем лидер в енергийния преход, като разработваме авангардни продукти и услуги – както сега, така и далеч в бъдещето; като междувременно се отплащаме на нашите акционери.“

Ръководство на Acceleron

След отделянето, Accelleron ще бъде поет от опитен ръководен екип със задълбочен и дълготраен опит в областта на турбокомпресията.

Даниел Бишофбергер като Главен изпълнителен директор и Адриан Гросенбахер като Главен финансов директор са част от Изпълнителния комитет. Съветът на директорите ще бъде председателстван от Оливър Рименшнайдер, който допринася над 35 години опит в областта и преди е бил Главен изпълнителен директор на АББ Турбокомпресия от 2011 г. Ще му сътрудничат разнообразна и много опитна група директори, а именно Моника Крузи, Габриеле Сонс, Бо Церуп-Симонсен, Стефано Пампалоне и Детлеф Трефцгер.

Структура на транзакцията

При условие, че отделянето бъде одобрено на ИОС и са изпълнени предварителните условия за това, АББ ще разпредели на своите акционери, на пропорционална основа като дивидент в натура, по 1 акция на Accelleron за 20 притежавани акции на АББ. Допълнителна информация относно структурата на транзакцията и други важни дати във връзка с отделянето ще последват в поканата за свикване на ИОС и в Брошурата с информация за акционерите, подготвена от АББ във връзка с този процес.

На 31 август 2022 г. АББ насрочи Ден на капиталовите пазари, който се фокусира върху Accelleron, за да предостави допълнителна информация  за компанията и сделката.

ABB е наела Credit Suisse и Goldman Sachs International като ексклузивни финансови консултанти по сделката. Credit Suisse ще действа като агент за регистрация на борсата.

Accelleron е световен лидер в технологиите за турбокомпресори и решенията за оптимизация за двигатели от 0,5 до 80 MW, като помага за осигуряването на устойчива, ефикасна и надеждна мощност за морския, енергийния, железопътния и извънмагистралния сектор. Чрез своите иновативни продуктови предложения и лидерство в научните изследвания, компанията ускорява декарбонизацията на индустриите, в които оперира. Accelleron има инсталирана база от приблизително 180 000 турбокомпресора и мрежа от над 100 сервиза в 50 държави по цял свят. www.accelleron-industries.com

АББ (ABBN: SIX Swiss Exchange) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Това съобщение за пресата и информацията, съдържаща се тук, са само с информативна цел и не представляват проспект или оферта за продажба или оферта за закупуване или записване на ценни книжа в Съединените американски щати („САЩ.“), Швейцария , Швеция или която и да е друга юрисдикция. Всички ценни книжа, които ще бъдат разпространявани във връзка с тази транзакция, не са били и няма да бъдат регистрирани съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г., както е изменен, или законите на който и да е щат на САЩ. Нито ABB Ltd, нито Accelleron Industries Ltd възнамеряват да регистрират ценни книжа посочени тук в САЩ.

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, които се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „предвижда“, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява”, „цели“ или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели или предвидените сделки. Някои важни фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с пандемията от COVID-19, нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, въздействието от финансовите резултати на Acceleron, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че ABB Ltd. и Acceleron Industries Ltd. вярват, че тези очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, не могат да дадат уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати. Горният списък с фактори не е изчерпателен и не бива да се разчита прекомерно на каквито и да било прогнозни изявления, включително прогнози, които важат само към датата на изготвяне. ABB Ltd и Accelleron Industries Ltd не се ангажират да актуализират и изрично се отказват от задължение за актуализиране на всякакви прогнозни изявления, независимо дали в резултат на обстоятелства или събития, възникнали датата, на която са направени, поради нова информация или по друг начин.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp