Průzkum společnosti ABB prokazuje nezbytnost využití automatizace v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu

Průzkum společnosti ABB prokazuje nezbytnost využití automatizace v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu

  • Globální průzkum ABB  s názvem Automotive Manufacturing Outlook Survey potvrdil klíčový význam automatizace a robotiky pro budoucnost průmyslu  
  • Zatímco noví výrobci OEM* a start-upy mají značný náskok a užívají automatizaci a robotiku na maximum, dodavatelé za nimi citelně zaostávají 
  • Flexibilní a chytrá řešení ABB umožňují využívat automatizaci firmám všech velikostí. 

ABB Robotika si nechala vypracovat u společnosti Automotive Manufacturing Solutions (AMS) nový globální průzkum. Jeho závěry ukazují, že i když je automatizace považována za klíčovou pro budoucnost automobilového průmyslu, řada společností působících v rámci dodavatelského řetězce ještě nevyužívá výhod, které robotika a digitalizace nabízejí. 

Téměř všichni respondenti (97 %) se domnívají, že automatizace a robotizace v příštích pěti letech povede k transformaci celého automobilového průmyslu. Podobný počet respondentů (96 %) rovněž předpovídá, že stejně klíčovou úlohu bude hrát i software, digitalizace a správa dat. Na otázku týkající se tempa investic většina respondentů uvedla, že noví výrobci OEM a start-upy mají značný náskok a investují buď „velmi dobře" (38 %), nebo „docela dobře" (28 %). Za nimi následují starší výrobci OEM, kteří podle názoru 31 % respondentů automatizaci využívají a aplikují „velmi dobře“. Rozdílná je situace u dodavatelů na úrovni Tier 2 a Tier 3: pouze 7 % respondentů se domnívá, že dodavatelé na úrovni Tier 2 (dodávající výrobky společnostem na úrovni Tier 1) potřebnou měrou investují do automatizace, u dodavatelů na úrovni Tier 3 jsou to dokonce jen 3 % respondentů. 

„Automatizace byla tradičně považována za doménu pouze těch největších výrobců," uvedl Joerg Reger, generální ředitel Automotive Business Line oblasti ABB Robotika. „Ve skutečnosti je to ale jinak. Naše komplexní portfolio, zahrnující vše od kolaborativních robotů, přes velké průmyslové roboty až po autonomní mobilní roboty vybavené umělou inteligencí a špičkovým softwarem, dokáže pomoci s řešením problémů i těm nejmenším výrobcům. Je to právě automatizace, která jim pomůže být odolnější, flexibilnější a efektivnější." 

Například dvouramenné kolaborativní roboty YuMi® společnosti ABB nedávno pomohly japonské společnosti SUS Corporation dodávající hliníkové odlitky zkrátit dobu montáže a zvýšit produktivitu o 20 %. Robotická řešení, jejichž návratnost je odhadována nejvýše na dva roky, umožní společnosti kromě jiného pružně reagovat na výkyvy v poptávce. 

Daniel Harrison, analytik AMS k tématu uvedl: „Zatímco noví i zavedení výrobci realizují klíčové investice, společnosti působící v rámci základního dodavatelského řetězce nepostupují dostatečně rychle. To se může ukázat jako problematické jak z hlediska nákladů, tak i rychlosti, s níž jsou nové a stále složitější komponenty pro elektromobily a k internetu připojené automobily dodávány do továren. Cenově dostupná a praktická automatizace a robotika musí být k dispozici celému odvětví." 

Do průzkumu přispělo svými názory téměř 400 odborníků působících ve firmách výrobců vozidel a dodavatelů na různých pozicích jak ve vedení, tak v technických funkcích. Osloveni byli rovněž další klíčoví odborníci z celého automobilového světa.  

Další informace, které přinesl průzkum ABB AMS Automotive Manufacturing Outlook Survey, naleznete zde

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost.  Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přerodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100 lokalitách v 53 zemích světa. go.abb/robotics 

*Výrobci originálního vybavení a dílů (OEM – Original Equipment Manufacturer).

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp