Preventivní a ochranná opatření v ABB Česká republika

ABB situaci kolem pandemie nového onemocnění COVID-19 vyvolaného koronavirem trvale monitoruje a dodržuje platná národní nařízení v oblasti ochrany zdraví i pokyny a doporučení Světové zdravotnické organizace, která by měla pomoci zastavit šíření koronaviru.

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů je pro nás trvale nejvyšší prioritou a my vyvíjíme maximální úsilí, abychom vyhodnotili případná rizika spojená s šířením onemocněním COVID-19 a snížili je na minimální úroveň.

ABB Česká republika přijala níže uvedená preventivní a ochranná opatření:

  • Ze zdravotních a bezpečnostní důvodů žádáme všechny zaměstnance, zákazníky a partnery, aby nevstupovali do prostorů ABB, pokud v posledních 14 dnech navštívili některé z ohnisek onemocnění COVID-19, byli v kontaktu s osobami, které mohly být vystaveny infekci koronavirem a/nebo se u nich projevují symptomy chřipky.
  • Z preventivních důvodů jsme rovněž omezili cestování. V rámci tohoto opatření by měli všichni v ABB odložit jakékoliv cesty, pokud nejsou zásadně důležité pro udržení chodu společnosti.
  • Nadále propagujeme správné hygienické postupy a návyky a zvýšili jsme dezinfekci a úklid ve všech výrobních lokalitách i v kanceláří
  • Vyzýváme k dodržování společenského odstupu –k omezení úzkého mezilidského kontaktu a sdružování většího počtu osob ve společných prostorách.
  • Na základě požadavku vlády ČR jsme provedli potřebné úpravy v pracovní oblasti a kde je to možné, umožňujeme zaměstnancům pracovat z domova.

Primárním cílem všech těchto kroků je ochránit naše zaměstnance a současně udržet naše provozy v chodu.

Rádi bychom vás ujistili, že se snažíme maximální měrou přizpůsobit naše provozy stávající situaci tak, abychom i nadále mohli plnit potřeby našich zákazníků a i za těchto výjimečných okolností způsobených koronavirem byli schopni dodávat naše výrobky a služby.

Současně se snažíme pomáhat našim zákazníkům udržet jejich výrobní závody v provozu a naše komunikační kanály jsou otevřené. Kde je to možné, využíváme virtuální technologie a metody, které nám umožňují být v kontaktu se zákazníky a poskytovat jim potřebnou podporu, aniž bychom za nimi museli cestovat nebo se s nimi osobně setkávat.

Děkujeme, že stávající situaci chápete, a velice si toho ceníme. Jsme připraveni poskytovat vám všem, našim zaměstnancům, zákazníkům i partnerům, v této náročné době potřebnou pomoc.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se, prosím, na příslušného obchodního zástupce.

ABB Česká republika

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp