Spolupráce ABB s malými a středními podniky 
Metrie s. r. o., Loštice a BIOMAC INDUSTRY s. r. o., Uničov

Spolupráce ABB s malými a středními podniky Metrie s. r. o., Loštice a BIOMAC INDUSTRY s. r. o., Uničov

ABB Robotika je pyšná na to, že může spolupracovat s malými a středními firmami a pomoci v jejich rozvoji, stát se na vstupu průvodcem, na jejímž konci jsou smysluplné produkty. Představíme vám dva úspěšné projekty z oblasti dřevovýroby.

Metrie je česká dřevozpracovatelská společnost se sídlem v Lošticích a tradicí už z dob první republiky. Je jedním ze čtyř největších výrobců skládacích metrů v Evropě.

Biomac podniká ve stejném segmentu. Patří ale mezi nejvýznamnější producenty ekopaliv na bázi dřeva, hlavně pak briket. Sídlí v moravském Uničově. Obě společnosti sice od sebe dělí 20km vzdálenost, přesto je spojuje to, že se v obou případech jedná o typické příklady malých a středních průmyslových podniků. A musejí se potýkat se stejnými těžkostmi pro tyto provozy typické. Obě společnosti zároveň jdou s dobou. Neusínají na vavřínech, a vnímají robotizaci a automatizaci výroby jako procesy, ze kterých mohou prospívat.    

Metrie

Co bylo potřebou zákazníků na začátku spolupráce?  

  • zautomatizovat výrobu
  • zvýšit efektivitu výroby
  • zvýšit produktivitu
  • rychlá návratnost investice
  • snížení reklamací od koncových zákazníků
  • bezpečnost za plynulého chodů robotů ve výrobě

Malé a střední podniky se musí připravit na personální krizi, která se jim nevyhne. Bude čím dál složitější kvalifikované zaměstnance sehnat, a když už se to povede, bude to nevyhnutelně znamenat vyšší mzdové náklady. Investice do robotizace jsou cestou, jak překlenout tuto náročnou společenskou změnu. Je to investice do budoucna, která může dokonce některé strádající podniky zachránit.

Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že roboty mají v průmyslové výrobě své oprávněné místo. Nejsou nějakým strašákem, který člověka připravuje o práci, naopak napomáhají tomu, aby pracovní činnost byla organizovanější a smysluplnější s přihlédnutím k odlišným schopnostem lidí a robotů. To není nic jiného než přirozená racionalizace. Robotizace vede v drtivé většině případů vyšší produktivitě i zvýšení bezpečnosti na pracovišti.

Biomac

Metrie i Biomac jsou typickými příklady, u kterých je možné dosáhnout velkých úspěchů prostřednictvím v podstatě jednoduchých řešení. Obě firmy tím ale dávají najevo, že jsou otevřené novým výzvám a nebojí se přijmout novou realitu. To je přístup, který v podstatě stojí v samotných základech dalšího technologického rozvoje.

V tomto ohledu, malé a střední podniky mohou být skutečně klíčem k nadějné digitální budoucnosti.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp