ABB: Vores vej fremad

ABB har netop været vært for en investor-webcast, hvor CEO Björn Rosengren gav sine første indtryk af koncernens strategi, siden han tiltrådte i begyndelsen af året. Björn Rosengren beskrev også sine umiddelbare prioriteringer. Højdepunkter inkluderede:

  • Ny forretningsmodel ABB Way - erstatter det tidligere ABB OS
  • Tydeligt fokus på en decentral forretningsmodel og 18 fuldt ansvarlige divisioner
  • Stabilitet og rentabilitet prioriteres før vækst
  • Aktiv porteføljestyring vil spille en nøglerolle
  • Kombinationen af COVID-19 og faldet i oliepriser vil føre til udfordringer i de kommende kvartaler
  • Koncernens finansielle midtvejsmål forbliver på plads
  • Frasalg af Power Grids skal afsluttes ved udgangen af 2. kvartal 2020
  • ABB er on track med $ 500 millioner omkostningsbesparelser fra ABB OS

- Efter mine første 100 dage som CEO kan jeg se, at ABB har et godt fundament at bygge videre på. Vores teknologi og produkter er godt tilpasset vigtige markedstendenser og kundebehov som elektrificering af transport, automatiseret produktion, digitale løsninger og øget, bæredygtig produktivitet, siger Björn Rosengren. - Vi vil nu udnytte denne stærke position til at skabe større værdi for vores kunder, ansatte og aktionærer. Vi vil gøre dette ved at udvikle vores decentrale forretningsmodel, styrke vores performance management kultur, prioritere stabilitet og rentabilitet før vækst samt drive aktiv porteføljestyring.

Virksomhedens økonomiske midtvejsmål på 3-6 pct. i årlig sammenlignelig omsætningsvækst, en operationel EBITA-margin på 13-16 pct., ca. 100 pct. i likviditets konverterings rate, 15-20 pct. afkast på den anvendte kapital (ROCE) og indtjening pr. aktie (EPS) vokser hurtigere end omsætningsvæksten, forbliver uændret. En opdatering af strategien, herunder langsigtede bæredygtighedsmål for 2030, vil blive præsenteret senere på året på koncernens kapitalmarkedsdag i november 2020.

ABB står stadig over for udfordrende kvartaler på grund af COVID-19-pandemien og faldet i oliepriser. Dette har ført til et fald i efterspørgslen på slutmarkederne i for eksempel bilindustrien og i el-produktion. Samtidig påvirkes virksomheden også af rejsebegrænsninger og begrænsninger i forsyningskæden. Ikke desto mindre fortsætter det kinesiske marked med at komme sig, mens sektorerne for transport, fødevarer og datacentre forbliver relativt solide.

- Sundhed og sikkerhed for alle vores interessenter er fortsat den højeste prioritet i disse vanskelige tider. Samtidig øger vi vores bestræbelser på at afbøde virkningerne af krisen ved at øge antallet af virtuelle kundebesøg, tilpasse produktionskapaciteten til efterspørgslen og stramt styre pengestrømmen, ”siger Rosengren.

Under præsentation kommenterede CFO Timo Ihamuotila på ABB’s prioritering af kapitalallokering, som forbliver uændret. Salget af Power Grids-forretningen til Hitachi forventes afsluttet ved udgangen af andet kvartal i 2020, og ABB forbliver forpligtet til et genkøbsprogram ved hjælp af nettoprovenuet fra transaktionen. ABB planlægger at gøre dette på en effektiv og ansvarlig måde under hensyntagen til de fremherskende omstændigheder. Likviditet vil også blive returneret til aktionærerne i form af stigende, bæredygtigt udbytte pr. aktie, og ABB sigter mod at bevare en ”enkelt A”-kreditvurdering.

Stor værdiskabelse gennem den nye forretningsmodel, ABB Way

En vigtig del af ABB’s strategi for stor værdiskabelse er den løbende decentralisering af forretningsmodellen. I løbet af de sidste 18 måneder har ABB indstillet sin mangeårige matrixorganisation og flyttet mere ansvar til de fire forretningsområder, Electrification, Industrial Automation, Motion og Robotics & Discrete Automation.

Fremover vil en ny forretningsmodel kaldet ABB Way skabe en ramme for styring af processer og retningslinjer, der forbinder forretningsområder og divisioner til ABB’s hovedkontor og ledelse, hvor hele gruppen er samlet under ABB’s brand. ABB Way er en udvikling af den nuværende ABB-OS-model, der er på vej til at nå målet om omkostningsbesparelser på 500 millioner US dollars med fuld virkning inden 2021.

ABB’s digitale platform ABB Ability™ blev lanceret med succes i 2016 og vil også blive styret af forretningsområderne og ikke længere på virksomhedsniveau. Dette giver dem mulighed for at skabe softwareløsninger hurtigere og mere effektivt. ABB Ability™ har mere end 160 digitale løsninger og softwareløsninger med førende spillere som Microsoft, Hewlett Packard Enterprises og Ericsson.

I et yderligere trin med at flytte driftsaktiviteter endnu tættere på kunden, vil ABB give et større mandat til de 18 divisioner inden for de fire forretningsområder. Flere detaljer om divisionerne samt opdaterede strategier for forretningsområderne vil blive givet på kapitalmarkedsdagen i november 2020. ABB vil fortsat rapportere sine økonomiske resultater baseret på de fire forretningsområder.

- Vi ønsker at styrke vores indtjeningsstyring gennem et nyt scorecard-system baseret på et meget gennemsigtigt og standardiseret sæt KPI'er. Her forventer jeg, at ledelsen skal fokusere på stabilitet og rentabilitet, inden de går i gang med vækst, siger Rosengren. - Udgangspunktet er, at hver division skal være nummer et eller to inden for deres respektive markedssegment.

Som en del af det nye divisionsfokus vil ABB også styrke sin porteføljeanalyseproces yderligere for at afgøre, om ABB i sidste ende er den bedste ejer af en division baseret på kriterierne: Strategisk attraktivt, potentiale for værdiskabelse og hvordan de passer strukturelt inden for ABB.

- Porteføljestyring vil spille en endnu vigtigere rolle i fremtiden, og vi vil ikke vige tilbage for at fikse, droppe eller udvide divisioner, siger Rosengren. - Samtidig planlægges ingen større opkøb inden for ABB på mellemlang sigt.

Som en del af ABB Way vil virksomhedsfunktionerne i fremtiden kun fokusere på finansiering, strategi og ledelse, hvilket betyder, at antallet af ansatte i nøglefunktioner på verdensplan vil være under 1.000. I begyndelsen af 2019 var der stadig omkring 18.000 ansatte i forretningsfunktioner, hvoraf de fleste blev gradvist overført til forretningsområderne.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en førende global teknologivirksomhed, der styrker omstillingen af samfundet og industrien for at opnå en mere produktiv og bæredygtig fremtid. Ved at forbinde software med porteføljen af elektrificeringsprodukter, robotter, automation, motorer og frekvensomformere, løfter ABB de teknologiske grænser op til nye højder. ABB’s succes bygger på mere end 130 års ekspertise og drives af 144.000 dygtige medarbejdere i over 100 lande.

Vigtig meddelelse om fremadrettede oplysninger

Denne pressemeddelelse inkluderer fremadrettet information og udsagn baseret på aktuelle forventninger, estimater og fremskrivninger af faktorer, der kan have indflydelse på vores fremtidige udvikling, herunder de økonomiske forhold i de regioner og brancher, der er de største markeder for ABB. Disse forventninger og estimater kan generelt identificeres ved udsagn, der indeholder ord som "forudsige", "forvente", "tro", "estimering", "plan", "spor" eller lignende udtryk. Der er imidlertid mange risici og usikkerheder, hvoraf mange er uden for vores kontrol, som kan forårsage, at vores faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede oplysninger og udsagn i denne pressemeddelelse, og som kan påvirke vores evne til at opnå et eller alle vores angivne mål. De vigtigste faktorer, der kan forårsage sådanne forskelle, omfatter forretningsrisiko forbundet med det ustabile, globale, økonomiske miljø og politiske forhold, omkostninger forbundet med compliance, markedsaccept af nye produkter og tjenester, ændringer i statsregler og valutakurser og andre faktorer, der drøftes fra tid til anden i ABB Ltd's indleveringer til US Securities and Exchange Commission, herunder dens årsrapporter om form 20-F. Selvom ABB Ltd mener, at de forventninger, der afspejles i sådanne fremadrettede udsagn, er baseret på rimelige antagelser, kan der ikke gives sikkerhed for, at forventningerne vil blive indfriet.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp