Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid

Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid

Under Corona-pandemien og dens krav om personlig distancering har Norfors foretaget en vellykket opgradering af System 800xA på distancen – med flere gevinster til følge.

Distancering har været et nøgleord under Corona-krisen, og et samarbejde mellem Norfors og ABB har vist, at opgaver, der tidligere krævede personlig tilstedeværelse, godt kan løses ”remote” – på distancen.

En planlagt opgradering af System 800xA hos Norfors er således sket, uden at ABB har været fysisk til stede hos kunden på affaldsforbrændingsanlægget i Hørsholm. Hele samarbejdet om opgraderingen er sket online, og Norfors har selv løst de praktiske og tekniske installationsopgaver, som ABB normalt udfører i samarbejde med kunden under en opgradering. Opgaven indebærer, at to 800xA-systemer inklusive PGIM på to ovnlinjer skal samles i ét fælles system, der samtidig opgraderes til nyeste version. De to 800xA-systemer har hidtil styret hver sin ovnlinje hos Norfors. Nu er den første ovnlinje blevet remote-opgraderet, og den anden ovnlinje følger i september 2020.

- Opgraderingen af System 800xA har haft to formål: Dels at øge vores cybersikkerhed, så vi er mere robuste over for cyberangreb. Dels at få vores to ovnlinjer koblet på samme system af hensyn til vores operatører, så de ikke skal skifte frem og tilbage mellem to systemer, siger René Gemmer Gasberg Hansen, Technical Manager hos Norfors.

Vi har i samarbejde med ABB skabt en effektiv og sikker måde at foretage opgraderingen online – uden at vi skulle mødes fysisk. Faktisk er vi kommet i mål lidt før tid, siger René Gemmer Gasberg Hansen, Technical Manager hos Norfors.
Vi har i samarbejde med ABB skabt en effektiv og sikker måde at foretage opgraderingen online – uden at vi skulle mødes fysisk. Faktisk er vi kommet i mål lidt før tid, siger René Gemmer Gasberg Hansen, Technical Manager hos Norfors.

Ingen fysiske besøg
Opgraderingen af System 800xA har været en del den store årlige revision på den ene af Norfors’ to ovnlinjer. Umiddelbart inden nedlukningen af ovnlinjen og revisionens opstart blev Norfors på linje med alle andre virksomheder underlagt en lang række Corona-restriktioner, og det har krævet ny planlægning af, hvordan de mange revisionsopgaver skulle ske i praksis.

- Corona-restriktionerne har tvunget os ud i en meget lærerig øvelse med at finde nye måder at planlægge og koordinere vores revision – ikke mindst på grund af afstandskravene, og hvor mange mand vi som følge deraf kunne have gående på samme tid. Af samme grund blev vi nødt til at finde en ny måde at opgradere System 800xA på, da vi ikke kunne besøge ABB til Factory Acceptance Test, og ABB ikke kunne besøge os til Site Acceptance Test. Her har vi i samarbejde med ABB skabt en effektiv og sikker måde at foretage opgraderingen online – uden at vi skulle mødes fysisk. Faktisk er vi kommet i mål lidt før tid, siger René Gemmer Gasberg Hansen.

Test via fjernopkobling
Praktisk er opgaven løst ved, at begge parter via Teams har haft adgang til System 800xA under FAT hos ABB og SAT hos Norfors. Man har som foreskrevet kunnet teste alle de krævede funktioner, mens den anden part fulgte med på skærmen. Teknisk har opgraderingen krævet installation af nye servere og netværk. I dette tilfælde har Norfors’ egne elektrikere foretaget den fysiske installation af servere.

- Faktisk gik FAT så godt, at vi valgte at rive vores gamle netværk ned og kun køre med de nye anlæg fra starten i stedet for som planlagt at køre med det gamle og nye parallelt i en periode. Alt i alt vurderer jeg, at vi har sparet et par arbejdsdage ved at udføre opgraderingen på distancen – ikke mindst på grund af sparet rejsetid, og vi vil bestemt overveje at gøre noget lignende fremover, når omstændighederne tillader det, siger René Gemmer Gasberg Hansen.

Opgraderingen af System 800xA har haft to formål: Dels at øge vores cybersikkerhed, så vi er mere robuste over for cyberangreb. Dels at få vores to ovnlinjer koblet på samme system af hensyn til vores operatører, så de ikke skal skifte frem og tilbage mellem to systemer, siger René Gemmer Gasberg Hansen
Opgraderingen af System 800xA har haft to formål: Dels at øge vores cybersikkerhed, så vi er mere robuste over for cyberangreb. Dels at få vores to ovnlinjer koblet på samme system af hensyn til vores operatører, så de ikke skal skifte frem og tilbage mellem to systemer, siger René Gemmer Gasberg Hansen

Reduceret tid på opgaven
Også hos ABB er der stor tilfredshed med den vellykkede remote-opgradering.
- Det gik utroligt godt og det har vist sig, at vi kan foretage en problemfri opgradering af System 800xA, uden at vi har været fysisk til stede hos kunden. Men her er også tale om en utrolig kompetent kunde, der har kunne løse en del af de opgaver vi normalt udfører, siger projektleder Kim Loeb, ABB.

Der er flere fordele ved remote-opgradering for ABB’s kunder, siger segmentchef Svend Müller, ABB.
- Både kundens og vores tid på opgaven, herunder rejsetid, bliver væsentlig reduceret, og tid er jo penge. Så for kunderne kan der være besparelser at hente ved en remote-opgradering. Man kan på sigt forestille sig, at der er kunder som har tid og kompetencer til at udføre en større del af denne typer opgaver, ligesom man gjorde hos Norfors. Og det vil selvfølgelig forplante sig i tilbudsprisen, men som René fra Norfors også understreger, kræver det en stram planlægning, samt at kunden har både tiden og kompetencerne. Corona udfordringerne kan siges at have sat skub i nogle muligheder og gevinster som ikke umiddelbart har været tænkt ind i opgaverne fra starten, men det er selvfølgelig muligheder vi vil drøfte med vores kunder i fremtiden, siger Svend Müller.

Norfors
 - Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab
- Interessenterne er: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner 
- I interessentkommunerne er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Forretningsområder hos Norfors
- Affaldsforbrænding og energiproduktion
- Fjernvarmeforsyning
- Genbrug og genanvendelse – drift af genbrugspladserne
- Deponering og specialbehandling

Remote-opgradering af 800xA hos Norfors 
- Pga. COVID-19-pandemien blev en opgradering af System 800xA foretaget                             vha. fjernopkobling
- Opgaven omfattede opgradering fra version 5.1 til 6.03 og PGIM
- Opgraderingen omfattede både en FAT (Factory Acceptance Test) og                                         SAT (Site Acceptance Test)
- Til FAT blev Teams brugt til test og kontrol af det leverede udstyr
- Efterfølgende sendte ABB udstyret til Norfors, som installerede det i nye tavler
- Idriftsættelse og SAT blev også fuldført på distancen af ABB via fjernopkobling

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp