Frekvensomformere fra ABB er vitale komponenter i alverdens malkestalde

ABB leverer frekvensomformere med kundespecificeret programmering til BouMatic, som producerer malkestalde af høj kvalitet til hele Europa.

ABB leverer kundespecificerede frekvensomformere til BouMatic, der er verdens 3. største producent af malkestalde. Fra venstre er salgsingeniør Jørn Schulz fra ABB i snak med ingeniør Poul Erik Juelsen, indkøbschef Anne Skyum og teknisk chef Jørgen Frederiksen fra BouMatic.
ABB leverer kundespecificerede frekvensomformere til BouMatic, der er verdens 3. største producent af malkestalde. Fra venstre er salgsingeniør Jørn Schulz fra ABB i snak med ingeniør Poul Erik Juelsen, indkøbschef Anne Skyum og teknisk chef Jørgen Frederiksen fra BouMatic.

BouMatic er verdens tredjestørste producent af staldmekanisering og har blandt andet en afdeling i Skjern, hvor hovedparten af produktionen til Europa finder sted. Virksomhedens kerneområde er malketeknik og dækker alt fra traditionelle malkestalde, karruseller og malkerobotter til automatisk udmugning af stalde.

I malkestalden er vakuumpumpen en af de vigtigste komponenter, og i BouMatics anlæg styres de af ABB-frekvensomformere. 

- I det moderne landbrug er driftssikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljø afgørende, og det stiller store krav til produktionsudstyret, fortæller Jørgen Frederiksen, som er teknisk chef hos BouMatic.

Han fortsætter:
- Køernes mælkeydelse afhænger af mange faktorer ud over den rette type og mængde af foder. Eksempelvis skal malkningen foregå med et stabilt og styret vakuum. Ellers risikerer koen at få varige skader for tusindvis af kroner, og det har ingen landmand med måske 200 køer lyst eller råd til.

Fokus på sikkerhed

Som alle andre i fødevareindustrien stiller mejerierne stadig større og strengere krav til råvarernes kvalitet – i dette tilfælde mælk – hvilket blandt andet kommer til udtryk i krav om sporbarhed i alle led af værdikæden. Med ABB's frekvensomformere kan BouMatic i langt højere grad sikre, at malkeanlægget fungerer optimalt. 

- Er en ko syg eller har yverbetændelse, skal landmanden være i stand til at pille koen ud af rækken og separatmalke den, så mejeriet ikke må kassere 30.000 liter kostbar mælk, fordi den indeholder penicillinrester. Og her kommer vores malkeanlæg ind i billedet, forklarer Jørgen Frederiksen og uddyber:

- Det handler kort og godt om at undgå, at køerne overhovedet får yverbetændelse eller andet, fordi de malkes for hårdt. Derfor skal vakuumpumpen, som suger mælken ud, være indstillet korrekt og sammen med malkesystemet sikre, at landmanden følger en nøje udregnet kurve for malkningen, så denne både er skånsom og tømmer yveret optimalt uden at suge det helt tørt eller ligefrem skabe et skadeligt vakuum.

Optimeret styring

Vakuumpumpen styres af en ABB-frekvensomformer – baseret på en model ACS580 – med en kundespecificeret programmering. Frekvensomformeren er forsynet med BouMatics eget Software og design på fronten.

ABB har, i tæt sammen arbejde med BouMatic, stået for softwareudvikling og support, og applikationschef Jacob B. Sørensen har undervejs i processen tilmed været med i marken eller rettere sagt i stalden for at få den fulde forståelse af den samlede løsning.

- Hos BouMatic har vi mange års praktisk erfaring og ved en masse om køer og malkestalde, mens ABB er stærk i frekvensomformere. Kernen i BouMatics viden og kvalitet er ved en fælles indsats blevet omsat til parametre i en frekvensomformer, som vi kalder vores egen, og som endda har fået sin egen pluskode hos ABB, fortæller Poul Erik Juelsen. Han er ingeniør hos BouMatic og står for den tekniske udvikling.

Han forklarer videre, at det var afgørende for BouMatic, at kun autoriserede BouMatic-teknikere ville kunne tilgå den del af frekvensomformeren, som rummer de vitale parametre.

- Det hele ligger låst i et dybere niveau og kræver master-adgang. Mælkeproducenterne kan naturligvis vælge mellem syv forskellige sprog og andre funktioner på brugerniveau, ligesom den lokale BouMatic-servicemontør kan foretage opsætning af motorer m.m. Alt kan desuden til enhver tid dokumenteres via den indbyggede logbog. Det handler om sporbarhed, kvalitet og vores globale garanti og 24/7-support.

Indkøbschef Anne Skyum har ligeledes været involveret i udviklingsforløbet og supplerer:

- Vi har 17 mand ansat i Europa til at supportere vores kunder og hjælpe dem i døgndrift. Kvalitet er vores varemærke, og det skal afspejle sig i alle vores produkter og i alt, vi foretager os. Selv den mindste fejl eller det korteste driftsstop er dyrt i et moderne og effektivt landbrug.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp