Q4 og 2020 helårsresultater

Q4 og 2020 helårsresultater

Solid afslutning på udfordrende år

FJERDE KVARTAL 2020 HØJDEPUNKTER

 • Ordrer 7,0 mia. USD + 2%; sammenlignelig -1% 1
 • Omsætning 7,2 mia. USD, + 2%; sammenlignelig 0%
 • Indtægter fra operationer 578 mio. USD; margin 8,0%
 • Operationel EBITA1 825 mio. USD; margin1 11,5%, inklusive en samlet effekt på 80 basispoint fra den fulde og endelige afvikling af Kusile med Eskom i Sydafrika og ikke-kerneforretningsgebyrer
 • Basis EPS - USD 0,04; Operationel EPS1 USD 0,26, -6%
 • Pengestrømme fra driftsaktiviteter 1.182 mio. USD; pengestrøm fra fortsættende driftsaktiviteter USD 1.225 millioner efter negative påvirkninger tilsammen på USD 200 millioner til Kusile-afviklingen og pensionsoverførsler

2020 HØJDEPUNKTER

 • Ordrer USD 26,5 mia., -7%; sammenlignelig -6% 1
 • Omsætning USD 26,1 mia., -7%; sammenlignelig -5%
 • Indtægter fra operationer USD 1.593 mio.; margin 6,1%
 • Operationel EBITA1 2.899 mio. USD; margin1 11,1%, inklusiv en samlet påvirkning på 90 basispointpåvirkning fra den fulde og endelige afvikling af Kusile og ikke-kerneforretningsomkostninger, samt 15 basispoint påvirkning fra strandede omkostninger
 • Grundlæggende EPS USD 2,44 + 261% 2 inklusive gevinst ved salg af Power Grids; operationel EPS1 USD 0,98, -21%
 • Pengestrømme fra driftsaktiviteter 1.693 mio. USD; cash flow fra løbende driftsaktiviteter USD 1.875 mio. efter ca. USD 1 mia. i udbetalinger til pensionsoverførsler, udskilning af Power Grids og ABB-OS samt andre omstruktureringer og projektrelaterede poster. Ekskluderet ovenstående udbetalinger forbedredes pengestrømme fra løbende driftsaktiviteter med tæt på USD 550 millioner år-til-år
 • Foreslået udbytte på CHF 0,80 pr. aktie

Downloads

- Q4 og 2020 helårsresultater: Pressemeddelelse Engelsk (PDF)
- Q4 og 2020 helårsresultater: Finansielle informationer Engelsk (PDF) 

KEY FIGURES

CHANGE

CHANGE

($ millions, unless otherwise indicated)

Q4 2020

Q4 2019

US$

Comparable

FY 2020

FY 2019

US$

Comparable

Orders

7,003

6,886

+2%

-1%

26,512

28,588

-7%

-6%

Revenues

7,182

7,068

+2%

0%

26,134

27,978

-7%

-5%

Income from operations

578

648

-11%

1,593

1,938

-18%

Operational EBITA1

825

710

+16%

+12%3

2,899

3,107

-7%

-8%3

as % of operational revenues

11.5

10.1

+1.4 pts

11.1

11.1

0 pts

Net income (loss) attributable to ABB

-79

325

n.a.

5,146

1,439

+258%

Basic EPS ($)

-0.04

0.15

n.a.

2.44

0.67

+261%2

Operational EPS ($)1

0.26

0.27

-6%2

-10%2

0.98

1.24

-21%2

-22%2

Cash flow from operating activities4

1,182

1,911

-38%

1,693

2,325

-27%

Cash flows from operating activities in continuing operations

1,225

1,454

-16%

1,875

1,899

-1%

”I fjerde kvartal så vi markedsforholdene forbedre sig i forhold til tredje kvartal. Når det er sagt, forblev udfordringerne på nogle vigtige kernemarkeder intakte. Vi oplevede at øgede inputomkostninger, kombineret med usikkerheder og begrænsninger på grund af COVID-19, fik en stadig større indflydelse efterhånden som kvartalet gik. Vores ordreindgang var stort set stabil gennem hele året, især på grund af store ordrer fra Industrial Automation til marineindustrien. Positiv indvirkning på driftmarginer især grundet en stærk performance fra Electrification, såvel som et solidt resultat fra Motion. ”

”2020 var et ekstraordinært år med en markedsudvikling domineret af udfordringerne fra pandemien. Jeg er taknemmelig over hvor hurtigt og med hvilket engagement ABB-teamet har fået implementeret afbødende aktioner. Samtidig med at vores medarbejderes og kunders sundhed og sikkerhed altid har stået i første række. Vi har taget vigtige skridt i 2020 ved at lancere den decentrale forretningsmodel ”ABB Way”, fortsat vores langsigtede bæredygtighedsstrategi og har startet processen med at afhænde tre divisioner. Med vores klare strategi, fremragende teknologibase og styrkede økonomiske stilling er ABB godt positioneret til 2021 og derefter. ” siger Björn Rosengren, CEO for ABB.

Fodnoter

1. For en afstemning af ikke-GAAP-tiltag, se “supplerende afstemninger og definitioner” i vedlagte finansielle 4. kvartal 2020 (se ”ABB Q4 2020 and full-year financial information.pdf”).

2. EPS-vækstrater beregnes ved hjælp af ikke-afrundede beløb. Sammenlignelig operationel indtjening pr. aktie er valutajusteret (2019 valutakurser ikke justeret for ændringer i forretningsporteføljen)

3. Valutajusteret (ikke justeret for ændringer i forretningsporteføljen)

4. Beløb repræsenterer både fortsættende og ophørende aktiviteter

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp