Ny undersøgelse viser at den globale industri fremskynder investeringer i energieffektivitet

Ny undersøgelse viser at den globale industri fremskynder investeringer i energieffektivitet

  • En global undersøgelse fra ABB sætter fokus på industriens nuværende og fremtidige planer for investering i energieffektive løsninger, der kan fremme CO2-neutralitet
  • 90 procent af virksomhederne vil øge deres investeringer i løbet af de næste fem år, mens 52 procent har som mål at opnå CO2-neutralitet inden for samme periode
  • Stigende energiomkostninger påvirker rentabiliteten og betyder, at energieffektivitet bliver prioritet højere end tidligere. Men omkostninger og nedetid er samtidig store barrierer for at investere

En ny undersøgelse viser, at den globale industri vil fremskynde sine investeringer i energieffektivitet over de næste fem år, mens det afgørende kapløb mod CO2-neutralitet intensiveres. Undersøgelsen ”The Energy Efficiency Investment Survey 2022” kommer i kølvandet på en ny FN-rapport, der opfordrer medlemslandene til en fælles indsats for hurtigere at reducere drivhusgasemissionerne.

Den globale undersøgelse, der er gennemført af Sapio Research for ABB, bygger på svar fra 2.294 virksomheder i 13 lande. De adspurgte virksomhederne tæller hver mellem 500 og 5.000 eller flere ansatte. Undersøgelsen giver et aktuelt billede af, hvordan virksomheder over hele verden forventer at investere i energieffektive løsninger for at opnå CO2-neutralitet. En vigtig indsigt er, at mere end halvdelen (54 %) af virksomhederne allerede investerer i energieffektivitet, og 40% planlægger at foretage energieffektivitetsforbedringer i år.

"Kombinationen af betydelig befolkningstilvækst og økonomisk vækst vil fremskynde klimaændringerne til et kritisk punkt, hvis regeringer og industrien ikke intensiverer deres indsats. Den tiltagende urbanisering og de stigende geopolitiske spændinger vil også gøre energisikkerhed og bæredygtighed til endnu mere kritiske faktorer," siger Tarak Mehta, øverste chef for ABB Motion. "Forbedring af energieffektiviteten er en vigtig strategi for at imødegå disse potentielle kriser. Derfor er de øgede investeringer, som denne undersøgelse fremhæver, en positiv nyhed."

Især industrielle motordrevne systemer rummer et enormt potentiale for energieffektive løsninger. Næsten to tredjedele af de adspurgte i undersøgelsen er i gang med at opgradere udstyr til de bedste effektivitetsgrader i klassen, f.eks. højeffektive elmotorer styret af frekvensomformere, der kan regulere hastigheden. 

Rapporten viser dog også, at der er områder, der giver anledning til bekymring. Halvdelen af de adspurgte angav omkostninger som den største hindring for at forbedre energieffektiviteten, og 37 % mente, at nedetid i forbindelse med implementering af nye løsninger var en hindring.  Derudover er det tankevækkende, at kun 41 % af respondenterne gav udtryk for at have den nødvendige viden om energieffektive løsninger.

"Det er vigtigt at hjælpe alle parter i industrien med at forstå, at CO2-neutralitet ikke nødvendigvis er ensbetydende med meromkostninger. Både leverandører og regeringer har en vigtig rolle i at fremme budskabet om, at indførelse af energieffektiv teknologi giver en hurtigt tilbagebetaling på investeringen – og samtidig reducerer CO2-emissioner. Derfor er øget energieffektivitet i sidste ende godt for både virksomhederne og for miljøet, " siger Mehta.

Især industrielle motordrevne applikationer rummer et enormt potentiale for mere energieffektive løsninger.
Især industrielle motordrevne applikationer rummer et enormt potentiale for mere energieffektive løsninger.

Flere vigtige konklusioner fra undersøgelsen:

  • Respondenterne angiver, at 23% af deres årlige driftsomkostninger i gennemsnit kan tilskrives energiforbrug
  • 9 ud af 10 respondenter svarer, at stigende energiomkostninger som minimum er en mindre trussel mod rentabiliteten, mens mere end halvdelen (53 %) opfatter det som en moderat eller væsentlig trussel
  • Selv om omkostninger er en væsentlig hindring for at investere i forbedret energieffektivitet, er omkostningsbesparelser også den vigtigste grund til, at virksomhederne investerer (59 %)

Energy Efficiency Movement

Undersøgelsen er gennemført som en del af #energyefficiencymovement – et initiativ med flere interessenter, som ABB lancerede i 2021. Bevægelsen er i overensstemmelse med ABB’s Sustainability 2030-strategi, hvor virksomheden har forpligtet sig til at støtte sine kunder i at reducere deres CO2-udledning med sammenlagt 100 megaton om året. Det svarer til at fjerne 30 millioner biler med forbrændingsmotorer fra vejene hvert år. Målet med Energy Efficiency Movement er at øge bevidstheden og iværksætte tiltag, der kan reducere energiforbruget og CO2-emissioner i virksomhederne med det mål at bekæmpe klimaforandringer. Virksomhederne opfordres til at tilslutte sig bevægelsen og afgive et offentligt tilsagne, som kan inspirere andre til at handle.

Læs hele rapporten her 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB er en førende global teknologivirksomhed, der styrker omstillingen af samfundet og industrien for at opnå en mere produktiv og bæredygtig fremtid. Ved at forbinde software med porteføljen af elektrificeringsprodukter, robotter, automation, motorer og frekvens-omformere, løfter ABB de teknologiske grænser op til nye højder. ABB’s succes bygger på mere end 130 års ekspertise og drives af 105.000 dygtige medarbejdere i over 100 lande. www.abb.com

ABB Motion holder verden i gang - og sparer energi hver dag. Vi innoverer og flytter grænser for at skabe en fremtid med lavere emissioner for kunder, industrier og samfund. Med vores digitalt aktiverede enheder, motorer og services får vores kunder og partnere bedre ydeevne, pålidelighed og driftssikkerhed. Vi tilbyder en kombination af ekspertise og teknologi til at levere den optimale frekvensomformer- og motorløsning til en lang række applikationer inden for alle industrisegmenter. Takket være vores globale tilstedeværelse er vi altid i nærheden for at servicere vores kunder. Vi bygger på over 130 års kombineret erfaring inden for elektriske powertrains og vi udvikler, lærer og forbedrer os hver dag.

Bemærk: Dette er en dansk oversættelse af ABB's engelske pressemeddelelse af 4. maj 2022, som kan læses på www.abb.com/news. I tilfælde af fortolkningsproblemer vil den engelske pressemeddelelse være gældende.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp