ABB ja Kawasaki teatasid koostööst koostöörobotite vallas

Kaks üleilmset tööstusautomaatikaseadmete ja –süsteemide ning robotite tarnijat, ABB ja Kawasaki Heavy Industries, teatasid, et ühendavad oma jõud eesmärgiga jagada teadmisi ning tutvustada koostöörobotite, eeskätt kaheõlaliste robotite eeliseid.  

Maailmas esmakordse koostöörobotitele keskenduva koostöö raames jätkavad mõlemad ettevõtted sõltumatult oma robotite tootmist ja turustamist, tehes samal ajal koostööd, et leida ühiselt rakendust tehnilistele võimalustele ja suurendada teadlikkust. Koostöö hõlmab poliitikakujundajate, vabaühenduste ja avalikkuse teavitamist tööstusautomaatika valdkonnas tehtava koostöö eelistest ning tööstusharule ühtse lähenemise loomist ohutuse, programmeerimise ja andmeside vallas.  

Koostöö inimeste ja robotite, masinate ja protsesside vahel muutub üha olulisemaks, sest paljudes tööstusharudes on tootmine nihkunud suurtelt ja samatüübilistelt partiidelt väiksematele ja mitmekesisematele. See tähendab, et varieeruvus ja inimese panus on senisest suurem. Tööstusautomaatika vallas tehtav koostöö võimaldab nii inimestel kui robotitel kasutada oma tugevad külgi – inimesed panustavad teadmiste ja protsessikogemustega ning on muutuste saavutamisel loovad, samas kui väsimatud ja vastupidavad robotid täidavad korduvaid rutiinseid ülesandeid.  

Koostööprojekt on rahvusvaheline – ABB on Euroopa suurim robotitarnija ja Kawasaki üks suuremaid Aasias. „Robootikatööstuse praegune ulatus ja muutuste toimumise kiirus on kujuteldamatu,“ ütles ABB robootikaüksuse juht Per Vegard Nerseth. „Peale tööstusautomaatika vallas tehtava koostöö on vaja uusi uuenduslikke koostöötamise viise ning tuleb luua ühtne, tervet tööstusharu hõlmav lähenemine ohutusele, programmeerimisele ja andmesidele.“  

ABB on tänu kahe liidesega YuMi robotile – maailma esimesele tõelisele koostöörobotile – maailmas tunnustatud kui tööstusautomaatika vallas tehtava koostöö teerajaja. YuMi robot võimaldab inimestel ja robotitel täita ohutult koos ühiseid ülesandeid, näiteks panna kokku väiksemaid elektroonikaseadmeid.  

Kawasaki pakub ainulaadset ja uuenduslikku kaheõlalist robotit duAro, mille väljatöötamisel tugineti mahukale oskusteabele ning mis suudab teha inimestega töökohal ohutult koostööd.

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp