ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman

  • Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett och Gunnar Brock valdes till nya styrelseledamöter
  • Val av styrelseledamöter och ordförande som var tillgängliga för omval
  • David Constable, Frederico Fleury Curado och Jennifer Xin-Zhe Li valdes in i ersättningskommittén
  • Den nionde utdelningsökningen i följd godkändes
  • Styrelsens och koncernledningens ersättning godkändes
  • KPMG vald som revisorer för räkenskapsåret 2018

Aktieägarna valde Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett och Gunnar Brock att gå med i styrelsen och att omvälja Peter Voser till ledamot och styrelseordförande. Jacob Wallenberg, Matti Alahuhta, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, David Meline och Satish Pai valdes om för en ny period, medan Ying Yeh och Louis R. Hughes valde att inte bli tillgängliga för omval. Aktieägarna valde också de föreslagna ledamöterna i ersättningskommittén.

Aktieägarna gav sitt bifall till den nionde utdelningsökningen i följd till 0,78 CHF per aktie, upp från 0,76 CHF föregående år. Utbetalningen i Schweiz förväntas ske den 6 april 2018. Aktieägarna godkände också ledningens redovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2017.

Dessutom godkände aktieägarna i en bindande omröstning den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2018–2019 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2019. Dessutom godkände aktieägarna ersättningsrapporten för 2017 i en rådgivande omröstning.

Aktieägarna godkände även bytet av revisorer och valde KPMG AG, Zurich, som revisorer för räkenskapsåret 2018.

Totalt 869 aktieägare deltog i årsstämman, vilket representerar 81,2 av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

Resultatet efter årsstämman kommer att publiceras på www.abb.com senare under dagen.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp