20 mil på 8 minuter: ABB:s snabbladdare driver e-mobilitetsrevolutionen

Världens snabbaste elbilsladdare stärker ABB:s ledarskap inom hållbara transporter

Det som började som en liten startupenhet i en av ABB:s affärsenheter för nästan ett decennium sedan är nu en integrerad del av företagets innovativa offensiver för hållbara transporter. Den ena innovationen efter den andra kommer från ABB:s utvecklingsverksamhet för elbilsladdare.

Idag är ABB:s banbrytande tekniker inom e-mobilitet förstasidesstoff. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Mexikos president Enrique Peña Nieto besökte ABB:s monter på mässan i Hannover för att se den nya laddstationen Terra High Power och höra av ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer hur den kan påverka hållbara transporter. Terra HP är världens snabbaste elbilsladdare som ger en räckvidd på upp till 20 mil för ett elfordon på bara åtta minuter. Antalet elfordon ökar alltmer på vägarna och den globala efterfrågan på kraftfulla och energieffektiva laddstationer för elbilar ökar hela tiden.

ABB:s elbilsladdare, som Terra High Power, är den drivande kraften bakom olika länders ansträngningar att nå sina hållbarhetsmål och laddare har blivit en central del av deras hållbarhetspolicyer. Med över 7 000 snabbladdstationer med likström installerade i 60 länder är ABB en global ledare inom det segmentet.

Tekniken bakom e-mobilitet håller verkligen på att mogna, något som också framgår av ABB:s samarbete med ABB FIA Formula E Championship. ABB bidrar med sitt namn, innovation och tekniska ledarskap till den första helt eldrivna motorsportserien. ABB FIA Formula E Championship stärker till fullo ABB:s tro på att vi kan föra världen framåt utan att konsumera jordens resurser. Seriens senaste racertävling gick av stapeln i Zürich den 10 juni.

ABB FIA Formula E Championships racerförare Sébastien Buemi kör genom Zürich
ABB FIA Formula E Championships racerförare Sébastien Buemi kör genom Zürich

Överlägsenheten inom hållbar mobilitet och den laddinfrastruktur som krävs för att hålla elfordonen rullande bevisas av det ökande antalet laddprojekt ABB bedriver runt om i världen.

Enbart den tyska energileverantören EnBW har 185 elbilsladdare på tyska motorvägar och i april utsågs ABB att leverera laddstationen Terra HP som en del av det största infrastrukturprojektet inom elbilar till dags dato i USA. Laddarna valdes ut för driftsättning av Electrify America, som planerar att placera ut hundratals laddstationer i och kring 17 storstadsområden och längs flera motorvägskorridorer som löper genom landet.

Laddarna är en viktig del, exempelvis i Islands ambitiösa plan att öka användandet av förnybara energikällor. Fossilbränslena utgör fortfarande 20 procent av den totala energianvändningen men den isländska regeringen har infört ett statsfinansierat incitamentsprogram för att öka användningen av elfordon.

Detta har redan gett resultat – idag finns det mer än 6 000 elbilar jämfört med bara 90 stycken 2014. För att driva elbilarna har fler än 20 snabbladdstationer från ABB installerats längs Islands välkända väg 1, Ringvägen, som är 133 mil lång och löper som den logistiska ryggraden runt ön.

ABB har också levererat sex snabbladdare på 350 kW i Schweiz, de första i Europa med vätskekylda kablar, som en del av IONITY-projektet att öppna framtidens bränslestationer utmed motorvägarna på 400 platser runt om i Europa till mitten av 2019. IONITY är ett samarbetsprojekt mellan BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company och VW Group med Audi och Porsche. Den första anläggningen i Schweiz kommer att drivas av ALPIQ, ett ledande energibolag i Schweiz och den största energitjänstleverantören med fokus på europeiska marknader.

Tekniken ABB Ability™ ser till att laddarna är i drift dygnet runt. Digital fjärrdrift möjliggör kontinuerlig övervakning av enheten från vilken plats som helst. Detta ger tillgång till data i realtid för fjärrövervakning och proaktiv kontroll av driftstatus och teknisk status för laddstationerna.

ABB:s laddtekniker för elbilar, bussar och lastbilar liksom lösningar för elektrifiering av fartyg, järnväg och kabinvagnar, befäster sin ställning som global ledare inom e-mobilitet och hållbara transporter. Hållbara transporter spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringar när e-mobilitet börjar ersätta fordon som drivs med fossila bränslen som bidrar till den globala uppvärmningen.

ABB:s snabbladdare banar väg för ett snabbare anammande av elfordon som blir allt attraktivare och billigare att köpa och underhålla. Samtidigt som beslutsfattare över hela världen främjar hållbara transportlösningar kommer ABB att fortsätta att ligga i framkanten för att utveckla en grönare framtid för oss alla.  

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp