ABB ja Ballard Power Systems kehittävät laivoille päästöttömän polttokennojärjestelmän

ABB ja Ballard Power Systems ovat sopineet yhteistyöstä, jossa kehitetään seuraavan sukupolven polttokennojärjestelmä kestävään sähköiseen merenkulkuun.

ABB ja Ballard Power Systems ovat edelläkävijöitä, joiden asiantuntemus yhdistyy nyt uusissa puhtaan energian teknologioissa. Yhteistyön ansiosta laivanvarustajat saavat käyttöönsä uusia tapoja alentaa laivaliikenteen päästöt nollaan.

Nyt kehitettävän polttokennojärjestelmän odotetaan kiihdyttävän uusien sähköisen laivaliikenteen ratkaisujen käyttöönottoa kaikessa merenkulussa.

Alkuvaiheessa yhteistyö keskittyy matkustajalaivojen polttokennojärjestelmien kehittämiseen. Uusi innovatiivinen ratkaisu rakennetaan selkeäksi moduuliksi, joka on helppo asentaa laivaan. Polttokennojärjestelmillä voi olla laivoissa erilaisia käyttötarkoituksia: se voi esimerkiksi tuottaa tehoa laivan hotellitoimintoihin satamaan saavuttaessa, tai toimia propulsion voimanlähteenä merellä.

”Nyt allekirjoitettu aiesopimus on tärkeä askel yhteisellä tiellämme ABB:n kanssa, joka on merenkulkuratkaisujen innovatiivinen markkinajohtaja”, sanoi Ballard Power Systemsin kaupallinen johtaja Rob Campbell. ”Nopeasti kehittyvillä merenkulkumarkkinoilla on kiinnostavia kasvumahdollisuuksia päästöttömälle polttokennoteknologialle. Ballard on kehittänyt kontteihin asennettuja megawattiluokan PEM-polttokennojärjestelmiä maalle, joten meillä on osaamista ja asiantuntijuutta, jota tarvitaan puhtaan energian ratkaisujen kehittämisessä merenkulkumarkkinoiden avainsovelluksiin.”

PEM-polttokenno (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) muuntaa vedyn kemiallisen energian sähköksi. Palamista ei tapahdu, vaan polttoaine muuttuu suoraan sähköksi ja lämmöksi sähkökemiallisessa reaktiossa. Kun vety vielä tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista, on koko energiaketju puhdas.

”Seuraavan sukupolven sähköiset, digitaaliset ja verkkoon liitetyt laivat vaativat voimanlähteitä, jotka hyödyntävät polttoaineen energian tehokkaasti ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen merenkulun”, sanoo ABB:n Marine and Ports -yksikön toimitusjohtaja Juha Koskela. ”On erittäin hienoa päästä kehittämään yhdessä Ballard Power Systemsin kanssa seuraavan sukupolven polttokennoteknologiaa, joka tuottaa tehoa tulevaisuuden laivoille.”

ABB osallistuu jo aktiivisesti merenkulkusovellusten polttokennoteknologian kehittämiseen sekä tutkimukseen, testaamiseen ja pilottijärjestelmien toteutukseen.

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen sekä teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Yhtiö palvelee energia-, teollisuus-, liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaita maailmanlaajuisesti. ABB on rakentamassa digitaalista tulevaisuutta tuomalla sähköä voimalaitoksista sähkönkulutuksen pisteisiin sekä automatisoimalla teollisuutta raaka-ainetuotannosta lopputuotteiden tuotantoon saakka. Kansainvälisen autoliiton FIA:n täysin sähköisen Formula E -sarjan nimikkopartnerina ABB kehittää sähköistä liikennettä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Innovointimme jatkuu yli 130 vuoden kokemuksella. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 135 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 300. www.abb.fi

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp