Elbilerne rykker langt mod nord

ABB har været med til at etablere et net af hurtigladestationer til elbiler langs Islands hovedvej. Dermed kan man nu køre hele øen rundt i elbil. Islands barske klima har været den ultimative test af ladestationernes robusthed.

Den 1.300 kilometer lange, smukke strækning rundt langs Islands kyst kan nu køres uden risiko for at løbe tør for strøm.

Et landsdækkende netværk af ladestationer langs Islands kysthovedvej sikrer optimale betingelser for sagalandets mange elbilister. Med 2.000 rene elbiler og 3.400 hybridbiler på vejene har Island således verdens næsthøjeste penetration af elbiler efter Norge.

Via ABB’s islandske salgspartner Johan Rönning har ABB foreløbigt leveret 25 ladere, der er placeret strategisk langs ruten, og som typisk benyttes til opladning i 15–30 minutter ad gangen. Alle laderne er orange – både for at vække opmærksomhed på ON Power, og fordi det gør dem nemmere at se, når det barske vejr nedsætter sigtbarheden, forklarer Lasse Altmann, Business Development Manager for E-Mobility Charging i ABB.

"Det er virkelig afgørende, at de her ladere fungerer. Island er ekstremt, hvad angår både distancer og vejrforhold, så som bilist skal man have fuld tiltro til, at ens bil kan blive ladet op undervejs uden problemer".

center

Fjernadgang til hver lader
Laderne er af typen Terra 53, der i forvejen benyttes i en række andre lande. Brugervenlighed, enkelhed og kvalitet har været afgørende parametre for kunden, ON Power, der er datterselskab af det islandske energiselskab Reykjavik Energy.

Island er Europas næststørste ø og strækker sig arealmæssigt over et lige så stort område som Portugal og Ungarn. På grund af de store afstande er samtlige ladere udstyret med et GSM-modul, så ON Powers 24/7 servicecenter og teknikere kan tilgå ladernes styresystem fra distancen og udføre fjerndiagnosticering og –vedligehold. Desuden kan de tilgå en lind strøm af data fra hver enkelt lader – forbrug, drift og så videre. Alt sammen via ABB’s cloud-baserede platform, der er baseret på Microsoft Azure.

" Det betyder, at teknikerne kan diagnosticere over 90 pct. af alle fejl og løse over 60 pct. af dem fra distancen uden at skulle køre ud til standeren, og så giver det samtidig ON Power mulighed for at guide og vejlede deres kunder bedst muligt", forklarer Lasse Altmann.

Teknikere på skolebænken
For at sikre den bedst mulige kundeoplevelse har 18 teknikere fra ON Power været på kursus hos ABB for at lære at servicere og supportere laderne.

"Og kan de ikke selv løse problemet, ringer de til ABB’s kundesupport her i Danmark, hvor højtuddannede teknikere sidder klar til at hjælpe", siger Lasse Altmann.

Fra ON Powers side er der da også kun tilfredshed med laderne, som man for nylig har bestilt yderligere ti af.

"Det aller vigtigste for os er enkelhed og brugervenlighed. På trods af det krævende vejr har installationen og ibrugtagningen af de første ladere være en stor succes, og vi ser frem til at installere de næste ti ladere", siger Bjarni Már Júlíusson, administrerende direktør i ON Power.

Den ultimative test
Island har verdens højeste andel af vedvarende energi i sit forsyningssystem. 80-85 pct. af landets total energibehov dækkes af landets egne vedvarende energikilder som geotermi og vandkraft.

Endnu flere elbiler på vejene kan mindske behovet for import af fossile brændstoffer, og derfor findes der statsstøttede incitamentsprogrammer for at få flere elbiler på vejene. Ifølge ON Power får man 100 nye kunder om måneden.

"Ud over at ABB har leveret ladere til hele infrastrukturen langs kysten på øen, er det islandske projekt spændende, fordi det er den ultimative test af ABB’s ladere", lyder det fra Lasse Altmann.

"Du finder ikke et mere udfordrende klima end på Island. Laderne udsættes for utroligt barske vejrforhold med masser af salt, havgus, lave temperaturer, fugt og storme, og indtil videre har vores ladere bevist, at de har en kvalitet, der kan matche udfordringerne".

 • Faktaboks om Johan Rönning
  Ledende leverandør af elektriske produkter til Islands industri
 • Kunder omfatter bl.a. energivirksomheder, forsyningsselskaber, aluminiumsværker, fiskeindustrien og entreprenørvirksomheder
 • 7 salgs- og servicecentre i Island.  Hovedkontor i Reykjavik
 • ABB-partner gennem mere end 60 år
 • Faktaboks om On Power
  Ejet af det offentlige islandske energiselskab Reykjavik Energy
 • Producerer elektricitet og fjernvarme, primært fra vedvarende energikilder, til over halvdelen af Islands befolkning
 • Ejer og drifter et landsdækkende net af hurtigladestationer til elbiler

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp