Füüsikaõpetaja “Lae end” haridusprogrammist: saan õpilastele tuua ettevõtete külastustest konkreetseid näiteid

Füüsikaõpetajad külastasid 26. oktoobril “Lae end” programmi raames ABB-d. Haridusprogrammi eesmärk on muuta füüsikaõpe praktilisemaks ja kaasaegsemaks, suurendades seeläbi noorte huvi reaalteaduste vastu. Uurisime programmi ühelt tänavuselt osalejalt Jüri Gümnaasiumi füüsikaõpetajalt Kairit Looduselt muljeid programmis osalemise ja füüsika õpetamise kohta.

Mis on seni programmis Sinu jaoks kõige õpetlikum või huvitavam olnud, mida saad ka oma töös õpilastega kasutada?

Minu jaoks on huvitav olnud suhelda teiste õpetajatega, kes on jaganud oma põnevaid töövõtteid. Programm on olnud väga motiveeriv ja tore on kuulda, et teistel õpetajatel on sarnased mured ja ma pole üksi.

Lisaks olen saanud ettevõtete külastustest tuua õpilastele konkreetseid näiteid ja kasutada eelmiste aastate õppevideosid, mis klapivad väga hästi tunni teemadega. See annab võimaluse videote põhjal õpilastelt teemade kohta küsimusi küsida. 

Mis on füüsika õpetamises Sinu kogemusel kõige suuremad väljakutsed?

Kõige suuremaks väljakutseks on õpilaste distsipliin – neile on vaja selgeks teha, et kui motivatsiooni ei ole, siis distsipliini pealt tuleb asjad ära teha. Aeg-ajalt on väljakutse ka selgitada, miks me füüsikat õpime, miks me midagi teeme ja mis on mingi teema sügavam põhjus. 

Jüri Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Kairit Loodus
Jüri Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Kairit Loodus
center

Meile käis programmi raames Mart Koldits rääkimas sellest, et kuidas me esinejatena mõjume ja tema tõi välja väga õige tähelepaneku – noored on harjunud kiire ja lühikese uue infoga. Kolm sekundit ja uus video, kolm sekundit ja jälle uus video. Iga uus video – uus info. See on see, millega õpetaja justkui peab võistlema – iga kolme sekundi tagant uus ja põnev teema. 

Mis Sind füüsikaõpetaja töös enim motiveerib?

Väikesed ahhaa-momendid tunnis või konsultatsioonis. Kui õpilane ise jõuab loogilise järelduseni ja siis saab ise ka aru, et füüsika on loogiline. See on hästi tore tegelikult, kui nad lõpuks päriselt aru saavad, miks asjad nii on. 

Füüsikat peetakse raskeks õppeaineks. Mis Sinu hinnangul võiks noori panna senisest rohkem füüsikast huvituma ja hiljem valima edasiõppimiseks inseneri või muid füüsikaga seotud erialasid?

Väga palju sisendavad õpilased ise endale, et see on raske aine. Ma leian, et kui me piisavalt korrutame endale, et ei oska ja ei saa, siis muidugi me ei oska ja ei saa. Tihti võib aine õpilaste jaoks raskeks teha valemid ja nende kasutamine. Õpilaste oskus analüüsida ja mingeid omavahelisi seoseid leida on pigem nõrgad. Selleks, et füüsikast huvituma panna, tuleb leida seosed ja seoseid viia vastavusse millegagi, mida oled kogenud. 

Kindlasti huvituks noored rohkem füüsikast kui nad näeksid rohkem praktilisi võimalusi õpitu kasutamiseks. Selleks on hea külastada erinevaid ettevõtteid, mis õpilastele loogilisi seoseid tekitaksid ja võib-olla kinnitaks ka neile, et see, mida nad koolis õpivad, on tulevikus ka vajalik. 

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp