ABB robootikaüksus arendab lahendusi tulevikuhaigla jaoks

ABB teatas, et tutvustab meditsiinilaboritele koostööl põhinevaid roboteid seoses uue tervishoiukeskuse avamisega Texas Medical Centeri (TMC) innovatsioonilinnakus Houstonis.

Ehitis saab olema ABB esimene spetsiaalne tervishoiualane teaduskeskus ning see avatakse 2019. aasta oktoobris. ABB teadusuuringute meeskond hakkab töötama TMC linnakus koos meditsiinitöötajate, teadlaste ja inseneridega, et töötada välja mittekirurgiliste meditsiinirobotite süsteeme, sealhulgas logistikaroboteid ning järgmise põlvkonna automatiseeritud laborite tehnoloogiaid.

ABB robootika ja diskreetse automaatika ärivaldkonna juht Sami Atiya ütles: „Houstonis välja töötatud järgmise põlvkonna tehnoloogiad kiirendavad manuaalseid meditsiinilaborite protsesse, vähendavad või kõrvaldavad laboritööde kitsaskohti ning suurendavad ohutust. See kehtib eriti uute kõrgtehnoloogilise ravimeetodite kohta nagu näiteks TMC-s arendatud vähiravimeetodid, mis vajavad praegusel hetkel manuaalseid aeganõudvaid testimisprotsesse.“

Praegu on ravitavate patsientide arvu piirav tegur vajadus kõrgelt kvalifitseeritud meditsiinitöötajate järele, kes kulutavad suure osa oma päevast korduvaid ja lihtsaid ülesandeid tehes, nagu preparaatide ja tsentrifuugide ettevalmistamine. Robotite kasutamine nende ülesannete automatiseerimiseks võimaldaks meditsiinitööajatel keskenduda keerulisematele ülesannetele ja olla produktiivsemad, mis omakorda võimaldaks rohkematel inimestel saada ravi, kuna testidele kuluv aeg väheneks oluliselt.

ABB on analüüsinud mitmesuguseid manuaalseid protsesse meditsiinilaborites ning eeldab, et automatiseerimise abil on võimalik igal aastal teha 50% rohkem teste. Samal ajal võimaldab robotite treenimine korduvate protsesside läbiviimiseks vähendada inimeste vajadust teha ülesandeid, mis võivad põhjustada korduvatest liigutustest tekkivaid vigastusi.

Maailma rahvastiku vananedes kulutavad riigid üha suurema osa SKP-st tervishoiule. Lisaks patsientide hoolduse kvaliteedi tõstmisele võib tervishoiu efektiivsuse suurendamine automatiseerimisega leevendada mõningaid ühiskondlikke, poliitilisi ja finantsprobleeme. ABB uuring näitas, et mittekirurgiliste robotite turg tõuseb 2025. aastaks hinnanguliselt 60 000-ni, mis tähendab turu neljakordistumist võrreldes 2018. aastaga.

ABB koostööl põhinevad robotid on juba praegu kasutusel toidu- ja joogilaborites üle maailma ning sobivad hästi meditsiiniasutustele, kuna ei nõua täiendavaid ohutusmeetmeid, et inimestega koos töötada. Robotid on võimelised läbi viima mitmeid korduvaid, delikaatseid ja aeganõudvaid tegevusi, sealhulgas annustamis-, segamis- ja pipeteerimisülesandeid, samuti steriilsete vahendite pakendamist ning tsentrifuugide laadimist ja tühjendamist.

Houston on ülemaailmse meditsiinitehnoloogiaalase uurimistöö keskpunkt. TMC Innovationi ökosüsteem on ideaalne asukoht ABB uue tervishoiukeskuse jaoks. 20-liikmeline ABB robootikameeskond hakkab töötama uues 500 m2 suuruses uurimiskeskuses, mis hõlmab endas automatiseerimislaborit ja robotite koolitamisvõimalusi ning koosolekuruume uute lahenduste arendamiseks koos innovatsioonipartneritega.

„Selle põneva partnerlusega jätkab Texas Medical Center innovaatilise koostöö piiride kompamist tipptasemel tööstuspartneritega, muutes TMC ABB robootikaüksuse tervishoiuvaldkonda sisenemise keskpunktiks,“ ütles Bill McKeon, TMC president ja tegevjuht. „Linnas, kus on kümme miljonit patsienti aastas, on oluline seada prioriteetideks tõhusus ja täpsus ning töötada välja protsessid, mis on oma olemuselt lihtsasti korratavad. Tuues TMC Innovationisse ABB oma esmakordse teadus- ja arenduskeskusega robootikalahenduste loomiseks tervishoiuvaldkonnas, rõhutab TMC oma pühendumust just sellele.“

„Oleme uhked, et arendame tulevikuhaigla jaoks koostööl põhinevaid robootikasüsteeme ühega maailma kõige arenenumatest partneritest ning saame neid katsetada päris laborites, et tagada lisandväärtus tervishoiutöötajatele, samaaegselt edendades innovatsiooni ja muuta meditsiinilaborite tegutsemist kogu maailmas,“ lisas Sami. „ABB pikaajalise kasvustrateegia põhielement on jätkata robotitesse investeerimist ja nende arendamist, tuues meie automaatikateadmised uutesse valdkondadesse, nagu tervishoid.“

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp