ABB uuendab 3,2 miljoniga Eleringi sõlmalajaama Lihulas

ABB sõlmis lepingu Eesti põhivõrgu operaatori Eleringiga Harku-Lihula-Sindi elektriliinil asuva Lihula 110-kilovoldise alajaama rekonstrueerimiseks. Lepingu maksumus on 3,2 miljonit eurot, mis on ABB tänavune suurim tellimus Eesti turult.

„Meil on heameel anda oma panus piirkonna elektrivarustuse töökindluse tõstmisesse,“ märkis ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen. „Renoveerimistööde käigus asendame amortiseerunud seadmed ja tarindid ning kaasajastame automaatika- ja juhtimissüsteemid.“

Lihula alajaam läbib uuenduskuuri terves ulatuses. 1977. aastast pärinevas alajaamas rekonstrueeritakse juhtimishoone ja rajatakse uus 110-kilovoldine jaotla. Ehitustööd algavad selle aasta neljandas kvartalis, tööde valmimise tähtajaks on 2020. aasta detsember.

„Võtmed-kätte projekt sisaldab projekteerimist, tehnoloogia tarnet, ehitust, paigaldust, seadistamist ja vastava dokumentatsiooni koostamist,“ ütles ABB elektrivõrkude üksuse juht Andrus Aaving. „Kasutame moodsat ning ennast juba hästi tõestanud tehnoloogiat.“

Lihula alajaam on Eleringi hallatava ülekandevõrgu olulisim sõlmalajaam Lääne-Eestis, mille uuendamine tugevdab kogu piirkonna varustuskindlust. Lihula alajaama kaudu saavad toite ka Lääne-Eesti suursaared Muhu, Saaremaa ja Hiiumaa. Alajaam loob perspektiivis eeldused uute tuuleparkide liitumiseks Lääne-Eestis. Ühtlasi on Lihula alajaam osaks rajatavast Eesti-Läti kolmandast elektriühendusest.

Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse rajamine on oluline eeldus Balti riikide sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Projekti raames rajab Elering uue 175-kilomeetrise Harku-Lihula-Sindi 330/110-kilovoldise elektriliini ning 14-kilomeetrise 330-kilovoldise liini Kilingi-Nõmme alajaamast Eesti-Läti piirini. Uus ühendus valmib kava järgi 2020. aastal.

Fotod:

Amortiseerunud Lihula alajaam tänasel päeval
Amortiseerunud Lihula alajaam tänasel päeval
Kuus aastat tagasi ABB ehitatud moodne Tsirguliina 110 kV alajaam annab aimu, milline saab olema ka Lihula alajaam
Kuus aastat tagasi ABB ehitatud moodne Tsirguliina 110 kV alajaam annab aimu, milline saab olema ka Lihula alajaam

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teedrajav tehnoloogialiider, kes pakub terviklikke ja laiaulatuslikke lahendusi tööstuse digitaliseerimiseks. Enam kui 130-aastase ajalooga innovaatorina on ABB täna tööstuse digitaliseerimise juhtiv ettevõte ning tegutseb neljas kliendikeskses ja globaalselt juhitud ärivaldkonnas: elektrifitseerimine, tööstusautomaatika, ajamid ning robootika ja diskreetne automaatika, mida toetab ühine digitaalne platvorm ABB Ability™. ABB turuliidrist elektrivõrguäri müüakse Hitachile 2020. aastal. ABB tegutseb enam kui sajas riigis ja annab tööd ligikaudu 147 000 inimesele. www.abb.com

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: müük (seadmed, süsteemid, korrashoiuteenused, projektid), tootmine (mootorid, generaatorid, ajamid, komplektalajaamad) ja äriteenused (raamatupidamis-, tarneahela juhtimis- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). Rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp