Mustamäe elanike elukeskkond paraneb tänu ABB seiresüsteemile

ABB sõlmis lepingu AS-iga Utilitas Mustamäe katlamaja heitgaaside seiresüsteemi rajamiseks.

Mustamäe katlamaja
Mustamäe katlamaja

Vastavalt lepingule teostab ABB heitegaaside monitooringuks vajalike seadmete tarne ja paigalduse käesoleva aasta septembris ning töössevõtu koos vajalike projekteerimistöödega novembriks. ABB tarnib kliendile gaasianalüsaatorid ACX koos instrumentidega ja DAA-kontrolleriga, Durag märja gaasi tolmumõõtmise põlemisgaaside hulga mõõtmise süsteemid.

Gaasianalüsaatorid ACX
Gaasianalüsaatorid ACX

„Utilitas valis ABB, sest sarnane süsteem on kasutusel ka kliendi Tallinna Kristiine katlamajas,“ märkis ABB tööstuse ja energiatootmise üksuse müügijuht Mart Tuuling. „Sisuliselt on tegemist jätkuprojektiga, mille raames lisame olemasolevatele seadmetele uued ning liidame need juba toimiva seiresüsteemi IT-lahendusega.“

„Hea projektijuhtimise tulemusena oli Utilitas meie senise koostööga rahul,“ lisas ABB Eesti müügi- ja turundusüksuse juht Leho Kuusk. „See viis ka järgmise projektini ning klient tellis meilt ka Mustamäe katlamaja keerukad suitsugaaside jälgimise süsteemid, mis aitavad kaasa keskkonnamõjude vähendamisele.“

Vastavalt tööstusheidete seadusele peab iga heitgaaside tekitaja edastama andmed regulaarselt keskkonnaministeeriumile.

„ABB kindlustab kliendile heitgaaside seire katkestusteta mõõtesüsteemi töös,“ lisas Tuuling. „Klient saab töökindla, ABB hooldusega tagatud ja seadustele vastava raporti katlamaja heitgaaside kohta.“

ABB tööstuse ja energiatootmise üksuse müügijuht Mart Tuuling
ABB tööstuse ja energiatootmise üksuse müügijuht Mart Tuuling

Koos eelmisel aastal käivitunud Tallinna Kristiine katlamaja analoogse seiresüsteemiga saab antud projektiga Utilitas Tallinn enda kasutusse Eesti kõige moodsama heitegaaside seiresüsteemi täislahenduse, mis aitab tõhustada EL kliimameetmete rakendumist.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, kelle põhitegevus on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase kontserni kuuluvad kaugkütteettevõtted AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti ning soojust ja elektrit tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4825 hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamise. Kahes soojuse ja elektri koostootmisjaamas toodetakse taastuvkütustest elektrit, mis katab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektrivajaduse.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teedrajav tehnoloogialiider, kes pakub terviklikke ja laiaulatuslikke lahendusi tööstuse digitaliseerimiseks. Enam kui 130-aastase ajalooga innovaatorina on ABB täna tööstuse digitaliseerimise juhtiv ettevõte ning tegutseb neljas kliendikeskses ja globaalselt juhitud ärivaldkonnas: elektrifitseerimine, tööstusautomaatika, ajamid ning robootika ja diskreetne automaatika, mida toetab ühine digitaalne platvorm ABB Ability™. ABB turuliidrist elektrivõrguäri müüakse Hitachile 2020. aastal. ABB tegutseb enam kui sajas riigis ja annab tööd ligikaudu 147 000 inimesele. www.abb.com  

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: müük (seadmed, süsteemid, korrashoiuteenused, projektid), tootmine (mootorid, generaatorid, ajamid, komplektalajaamad) ja äriteenused (raamatupidamis-, tarneahela juhtimis- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). Rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp