Tavoitteena täysin päästötön meriliikenne

EU:n rahoittamassa MARANDA-hankkeessa kehitetään meriliikenteen energianlähteeksi täysin päästötöntä, vetypolttokennoihin perustuvaa hybridijärjestelmää, jota testataan sekä koeympäristössä että muun muassa Suomen ympäristökeskuksen tutkimusaluksella. ABB on mukana hankkeessa maailman johtavan sähkövoimateknologian kehittäjän ja toimittajan roolissa.

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Aranda on yksi Euroopan noin 30 tutkimusaluksesta MARANDA-hankkeessa. Huomiota kiinnitetään erityisesti ilmansuodatukseen ja vetyejektoriratkaisuihin, joilla parannetaan järjestelmän tehokkuutta ja kestävyyttä. Lisäksi tehdään täysimittainen kylmäkäynnistystestaus.

Kun tutkimusaluksissa tehdään mittauksia, päämoottorit pysäytetään, jotta häiritsevää melua, tärinää ja ilmansaasteita olisi mahdollisimman vähän. 165 kW:n (2 x 82,5 kW AC) protoninvaihtopolttokennojärjestelmä (PEMFC) syöttää mittausten aikana virtaa aluksen sähkölaitteille ja dynaamiseen paikannukseen. Se ei tärise eikä tuota melua tai ilmansaasteita. Järjestelmässä on lisäksi akusto, mikä tekee siitä hybridin.

Toimivan vetyinfrastruktuurin puute muodostaa merkittävän esteen polttokennojen laajalle käytölle merellä. Ongelman ratkaisemiseksi hankkeen aikana kehitetään siirrettävä vetysäiliö, joka voidaan täyttää millä tahansa 350 baarin vetytankkausasemalla. Uusi ratkaisu parantaa vedyn käytettävyyttä merenkulkualalla ja monilla muilla sektoreilla.

Hankekonsortioon kuuluu yrityksiä koko polttokennoarvoketjusta: balance of plant (BoP) -komponenteista aina järjestelmärakentajiin ja loppukäyttäjiin. ABB suunnittelee ja toimittaa sähköelektroniikan, joka muuntaa polttokennojen tasavirran aluksen pääasialliseksi vaihtovirtalähteeksi. Polttokennojärjestelmää testataan arktisia merialueita muistuttavissa olosuhteissa ennen kuin se otetaan käyttöön aluksessa.

Hanke lisää vetypolttokennojen markkinapotentiaalia merenkulkualalla, joka on jo kauan ollut jäljessä maantieliikenteestä. Merenkulku- ja satamasektorin sekä polttokennoalan eri toimijoille kehitetään yleistason liiketoimintaperusteita, ja hankkeen vaikutusten odotetaan olevan huomattavia koko toimialalla. MARANDA-hanke kestää neljä vuotta ja päättyy helmikuussa 2021.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp