ABB esittelee ilmastonmuutosta torjuvia teknologioita COP24-kokouksessa

Teknologia on avainasemassa, kun yhteiskunnan toimintoja halutaan ylläpitää kuluttamatta maapallon luonnonvaroja loppuun. Tämä on ABB:n ydinviesti Puolan Katowicessa meneillään olevassa COP24-ilmastokokouksessa.

COP24 on tuonut maailman johtajat yhteen 2.–14.12.2018 Katowiceen Puolaan päättämään toimenpiteistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoden kokouksessa ABB:n edustajat kannustavat ottamaan energiankulutusta vähentävät puhtaat teknologiat käyttöön varhaisessa vaiheessa ja nopeassa tahdissa. Lisäksi he jakavat asiantuntemustaan ja ideoitaan ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvittavista teknologioista.

ABB:n delegaatio esittää, että maailman maat voivat saavuttaa suuren osan COP21-konferenssissa vuonna 2015 sovituista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista uusimalla nykyisen ikääntyvän infrastruktuurin ja ottamalla käyttöön jo kehitettyjä teknologioita.

”Meillä on jo monia teknologioita, joiden avulla on mahdollista siirtyä vähähiiliseen järjestelmään, parantaa teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta sekä luoda kestävän kehityksen mukaisia kaupunkeja ja liikennejärjestelmiä. Jos nämä teknologiat otettaisiin käyttöön ensi tilassa, olisimme jo paljon lähempänä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta eli maapallon lämpenemisen rajoittamista alle kahteen celsiusasteeseen”, sanoo Puolan ABB:n toimitusjohtaja Pawel Lojszczyk, joka johtaa ABB:n delegaatiota COP24-ilmastokokouksessa.              

Keinot energiankulutuksen rajoittamiseksi

Merkittävin lyhyen aikavälin keino energiankulutuksen rajoittamiseksi on korvata tehottomat sähkömoottorit uusilla malleilla, jotka pystyvät säätämään nopeutta kuormituksen mukaan. Jos tämä tehtäisiin kaikille käytössä oleville 300 miljoonaan moottorille, maailmanlaajuinen kokonaisenergiankulutus laskisi 10 prosentilla eli lähes 300 ydinvoimalan tehon verran. Useimmissa tapauksissa uudet moottorit maksaisivat hintansa takaisin kohtuullisessa ajassa sähkölaskujen pienenemisenä.

Toinen mahdollisuus, jota ABB korostaa COP24-kokouksessa ovat sähköiset liikennejärjestelmät, joiden kehittymistä yhtiö edistää niin raide- ja meriliikenteessä kuin maanteilläkin. Yhtiö on maailman johtava sähköajoneuvojen pikalatausasemien toimittaja ja asentanut yli 8 000 pikalatausasemaa 68 maahan. Sähköbusseihin ABB on toteuttanut latausratkaisuja, joiden avulla lataus kestää 3–6 minuuttia, ja ratkaisu on helppo yhdistää nykyisiin linja-autoverkostoihin asentamalla latureita pääte- ja välipysäkeille sekä terminaaleihin.

ABB:llä on ollut merkittävä rooli COP-ilmastokokouksissa vuodesta 2015, jolloin Pariisin ilmastosopimus allekirjoitettiin. Yli puolet yhtiön globaalista liikevaihdosta tulee teknologioista, jotka vaikuttavat suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttajiin. Yhtiön tavoitteena on nostaa osuus 60 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. ABB on sitoutunut taisteluun ilmastonmuutosta vastaan muun muassa rajoittamalla yhtiön oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen vähentää päästöjään vuoteen 2020 mennessä 40 prosentilla vuoden 2013 tasosta.

ABB:llä uskotaan, että investoimalla uraauurtaviin teknologioihin yhteiskunnan toimintoja voidaan ylläpitää kuluttamatta maapallon luonnonvaroja loppuun.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp