Miten moottorit voivat auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

ABB puhuu sähkömoottoreiden tehokkaiden digitaalisten teknologioiden puolesta Puolan Katowicessa järjestettävässä COP24-ilmastokokouksessa.

Monet ilmastoratkaisut vaativat poliittista yksimielisyyttä tai suuria investointeja, mutta energiatehokkaita teknologioita voidaan ottaa käyttöön helposti ja nopeasti ja ne maksavat tyypillisesti itsensä takaisin pienentyneinä energiakustannuksina. Kaikista nyt tarjolla olevista energiansäästömahdollisuuksista suurin liittyy sähkömoottoreihin, jotka kuluttavat yli puolet maailman sähköstä.

Sähkömoottoreita on kaikkialla; ne liikuttavat lähijunia, pumppaavat vettä, pyörittävät ilmastointilaitteiden tuulettimia, ja niillä pidetään teollisuuden ja rakennusten toiminnot käynnissä. Toisin sanoen ne ovat korvaamattomia maailmantaloudelle. Lisäksi niiden tarve kasvaa, etenkin kehittyvissä maissa, joissa investoidaan paljon liikenteen sähköistämiseen ja fossiilisilla polttoaineilla toimivien kattiloiden korvaamiseen lämpöpumpuilla.

ABB on maailman johtava sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien valmistaja ja johtava teknologian edelläkävijä. Se on jo pitkään esittänyt, että korvaamalla tehottomat moottorit uudemmilla malleilla, jotka pystyvät säätämään nopeuttaan kuorman mukaan, voitaisiin saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. Jos tämä toteutettaisiin kaikissa käytössä olevissa 300 miljoonassa moottorissa, maailmanlaajuinen kokonaisenergiankulutus laskisi 10 prosentilla. Useimmissa tapauksissa uudet moottorit maksaisivat hintansa takaisin kohtuullisessa ajassa, kun sähkölaskut pienenisivät.

Moottoreiden muuttaminen älykkäiksi
Vuodesta 2016 lähtien on ollut mahdollista optimoida edelleen sähkömoottoreiden toimintaa ABB:n kehittämän älykkään sensorilaitteen ansiosta, joka yhdistää pienjännitemoottorit teolliseen internetiin. Markkinoiden ensimmäinen tällainen laite, ABB Ability Smart Sensor -älysensori, kerää tietoa tärinästä, lämpötilasta ja kuormituksesta sekä energiankulutuksesta. Tiedot välitetään pilveen ja järjestelmä antaa hälytyksiä heti, jos jokin parametri poikkeaa normista. Näin ennaltaehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä mahdollisen toimintahäiriön varalta sekä määrittää, pitäisikö moottori vaihtaa uudempaan tai paremmin käyttötarkoitukseen sopivaan malliin.

Älysensorin ansiosta voidaan parantaa laitoksen tuottavuutta ja energiatehokkuutta. Sensori toimii varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmänä: asiakkaat voivat välttää odottamattomat seisokit, huoltohenkilöstö voi tehdä työnsä turvallisesti, koska se voi valvoa koneita etänä ja energiankulutusta ja kuormitussyklejä laskemalla voidaan selvittää, missä energiaa kuluu hukkaan. Jos kaikki ympäri maailman teollisuuskäytössä olevat 300 miljoonaa sähkömoottoria varustettaisiin älysensoreilla, energiansäästö vastaisi 100 suuren voimalaitoksen tuotantoa.

Pakolliset suorituskykystandardit
Useimmissa kehittyneissä maissa siirtyminen energiatehokkaisiin moottoreihin on jo hyvässä vauhdissa, ja yli 40 maassa on otettu käyttöön energiatehokkuutta sääteleviä standardeja. Ne ovat osoittaneet tällaisten säännösten olevan tehokas keino saada aikaan muutoksia sähkömoottorimarkkinoilla.

Monissa kehittyvissä maissa on kuitenkin vasta aloitettu säännösten tutkiminen ja toteuttaminen. Vaarana on säännösten voimaantuloa odottaessa, että käyttöön otetaan vanhempia moottoreita, jotka eivät enää ole hyväksyttäviä muualla. Tämä aiheuttaisi pidemmän aikavälin ilmastoriskejä, koska useimpien moottoreiden käyttöaika on pitkä, usein 20 vuotta tai enemmän.

YK:n United for Efficiency (U4E) -hanke, jossa myös ABB on mukana, tukee siirtymistä energiatehokkaisiin tuotteisiin ja auttaa kehittyviä maita siirtymään energiatehokkaisiin koneisiin ja laitteisiin.

ABB COP24-kokouksessa
ABB on näkyvästi esillä COP24-ilmastokokouksessa, joka järjestetään 2.–14.12.2018 Katowicessa Puolassa. ABB esittelee kokouksessa uusia teknologioita, jotka edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja jakaa asiantuntemustaan ja ideoitaan siitä, miten siirrytään vähähiiliseen energiajärjestelmään, miten parannetaan teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta ja miten kehitetään kestäviä kaupunkeja ja liikennejärjestelmiä.

ABB tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista kannustamalla energiankulutusta vähentävien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoon varhaisessa vaiheessa ja nopeassa tahdissa ja auttamalla asiakkaitaan parantamaan energiatehokkuutta ja tuottavuutta sekä pidentämään laitteistojen käyttöikää ja vähentämään jätteen määrää. Yli puolet ABB:n globaalista liikevaihdosta tulee teknologioista, jotka vaikuttavat suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttajiin. Yhtiön tavoitteena on nostaa osuus 60 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp