ABB digitalisaatioon keskittyväksi markkinajohtajaksi

ABB kasvattaa asiakkaan saamaa lisäarvoa ja osakkeenomistajien tuottoa keskittämällä ja selkeyttämällä toimintaansa ja vahvistamalla asemaansa digitaalisten ratkaisujen edelläkävijänä.

- Power Grids -divisioona divestoidaan ja liiketoimintaportfoliossa keskitytään digitaalisiin ratkaisuihin

 • Power Grids -divisioonan divestointi Hitachille laajentaa nykyistä kumppanuutta ja vahvistaa Power Grids -liiketoiminnan asemaa infrastruktuurien globaalina edelläkävijänä sekä samalla parantaa sen rahoitusmahdollisuuksia ja pääsyä markkinoille
 • Power Grids -divisioonan velaton arvo (Enterprise Value) 11 miljardia US dollaria, vastaa velattoman arvon ja operatiivisen EBITAn kerrointa 11.2x.
 • Divestoinnissa Power Gridsin muutoksessa toteutunut arvonnousu realisoituu, kun huomioidaan operatiivisen EBITA-marginaalin kaksinkertaistaminen vuodesta 2014
 • ABB pitää alkuvaiheessa 19,9 % Power Gridsin pääomasta hallitun siirtymän turvaamiseksi. Myyntihinta jäljelle jäävälle osuudelle on vähintään 90 % sovitusta velattomasta arvosta (Enterprise Value). Tämän osuuden myynti voidaan toteuttaa kolmen vuoden kuluttua kaupan toteutumisen jälkeen.
 • Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden  2020  ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
 • ABB aikoo palauttaa 100 % arvioidusta 7,6–7,8 miljardin US dollarin nettosummasta – joka saadaan 80,1 prosentin osuuden myynnistä – osakkeenomistajille nopeasti ja tehokkaasti omien osakkeiden takaisinostolla tai muulla vastaavalla mekanismilla

- Liiketoimintamallin ja -rakenteen yksinkertaistaminen

 • Matriisirakenteesta luovutaan
 • Liiketoiminnat tekevät työtä asiakasrajapinnassa, ja niissä on kunkin liiketoiminnan funktioiden ja alueiden vastuut ABB:n yrittäjyyttä korostavan liiketoimintakulttuurin mukaisesti
 • Liiketoimintoja vahvistetaan siirtämällä niihin kokeneet maayksiköiden johdon resurssit
 • Nykyiset maa- ja regioonarakenteet, mukaan lukien alueelliset Executive Committee -roolit, poistuvat kaupan astuttua voimaan
 • Yhtymän toiminnot keskittyvät konsernin strategiaan, portfolioon ja suorituksen johtamiseen, pääoman allokointiin, ydinteknologioihin ja ABB Ability™ -alustaan

- Neljä uutta johtavaa liiketoimintoa asiakasrakenteita noudattaviksi

 • Kaikki liiketoiminnot ovat globaalisti #1 tai #2 houkuttelevilla kasvumarkkinoilla:
  - Electrification, johtaja Tarak Mehta
  - Industrial Automation, johtaja Peter Terwiesch
  - Robotics & Discrete Automation, joka yhdistää B&R- ja Robotics-toiminnot ainutlaatuisella tavalla, johtaja Sami Atiya
  - Motion, joka yhdistää ABB:n johtavan moottori- ja taajuusmuuttajavalikoiman, johtaja Morten Wierod, nimitetty Executive Committee -jäseneksi 1.4.2019 alkaen
 • Yhteisen ABB Ability™ -alustan räätälöidyt digitaaliset ratkaisut lisäävät kaikkien liiketoimintojen asiakkaalle tuottamaa arvoa ja luovat synergiaa
 • Näillä toimenpiteillä ABB varmistaa johtavan aseman digitaalisissa ratkaisuissa ja kehittyvien teknologioiden alueilla, kuten tekoälyn saralla

- Uuden ABB:n talousvaikutus

 • Yhteensä 500 miljoonan US dollarin vuosittaiset kustannussäästöt koko konsernissa
 • Ei-operationaalisten toimintojen uudelleenjärjestelyjen kustannus noin 500 miljoonaa US dollaria

- Uusi kaupan valmistumisen jälkeinen taloudellinen kehys määritetty

 • Konsernilla on uusi tavoitekehys
 • Pääoman allokoinnin priorisoinnit säilyvät muuttumattomana
 • Osinkopolitiikka: kasvava ja kestävä osakekohtainen osinko
 • ABB aikoo säilyttää osakekohtaisen osingon nykyisen tason kaupan toteutumisen jälkeen
 • ABB aikoo säilyttää pitkän aikavälin yhden A:n luottoluokituksensa
 • Liiketoiminnan tavoitteet ja tarkemmat talousluvut kerrotaan strategiapäivityksen yhteydessä

- Päivitetty strategia julkaistaan 28.2.2019 samanaikaisesti kuin yhtymän Q4/2018 ja koko vuoden 2018 taloudellinen tulos. Silloin kerrotaan myös tarkemmin ABB:n uudesta strategiasta, liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä lehdistötiedotteesta: Shaping a leader focused in digital industries

 • Endnotes

  1. EV/LTM Operational EBITA multiple, operational EBITA calculated using results from twelve-month period to end Q3 2018
  2. 2014 Operational EBITA margin as calculated under old Power Grids portfolio structure
  3. Subject to regulatory approvals and fulfillment of closing conditions
  4. Post estimated one-time transaction and separation related costs of $500-600 million and cash tax leakage of $800-900 million. Total enterprise value adjustments of ~$3.0 billion, including ~$2.7 billion of net leverage (intercompany loan net of cash transferred) and ~$0.3 billion after-tax unfunded pensions and other liabilities
  5. After estimated one-time transaction and separation related costs of $500-600 million and cash tax leakage of $800-900 million. Total enterprise value adjustments of ~$3.0 billion, including ~$2.7 billion of net leverage (intercompany loan net of cash transferred) and ~$0.3 billion after-tax unfunded pensions and other liabilities
  6. Post estimated one-time transaction and separation related costs of $500-600 million and cash tax leakage of $800-900 million. Total enterprise value adjustments of ~$3.0 billion, including ~$2.7 billion of net leverage (intercompany loan net of cash transferred) and ~$0.3 billion after-tax unfunded pensions and other liabilities.

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp