ABB Ability™ -pilottihanke auttoi Carunaa lisäämään sähköverkon älykkyyttä

Tulevaisuuden energiajärjestelmiltä, myös sähkönjakelun automaatiojärjestelmiltä, vaaditaan täysin uudenlaista joustavuutta. ABB ja Caruna etsivät uusia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin käyttämällä laitekannan ohjelmistojen hallintaan pilvipohjaisia ABB Ability™ -palveluita.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) painottaa, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi energiajärjestelmämme on uudistuttava täysin ja nopeasti. Energiajärjestelmään liitetään yhä enemmän uusiutuvia energianlähteitä, sähkönkulutusta säädellään kysyntäjoustolla ja uusia energian varastointiratkaisuja otetaan käyttöön.

Tämän kaiken on tapahduttava vaarantamatta sähkönjakelun luotettavuutta, mikä tarkoittaa sitä, että sähköverkkojen suojaus- ja ohjaustoimintojen on kyettävä hallitsemaan jatkuvia muutoksia laitteiden elinkaaren aikana. Haaste automaatiojärjestelmälle on valtava. Sen on oltava joustavampi ja nykyistä nopeammin uudelleenkonfiguroitavissa. Joustavien automaatiotuotteiden ja niitä tukevien ja hallinnoivien pilvipalveluiden kysyntä on kasvussa.

Suomessa ilmastonmuutoksen ensimmäiset merkit ilmenivät vuosikymmenen alun poikkeuksellisen ankarina talvimyrskyinä, jotka aiheuttivat pitkiä sähkökatkoja laajoilla alueilla. Myrskyjen jälkeen Suomen hallitus sääti asetuksia varmistaakseen, että sähkölaitokset parantavat merkittävästi sähkönjakelun luotettavuutta. Käytännössä tämä on tarkoittanut pikaista maakaapelointia ja sähköasemien automaatiojärjestelmien uusimista – usein vuosia ennen laitteiden teknisen käyttöiän päättymistä.

Tulevaisuudessa luotetaan pilvipalveluihin

Caruna, Suomen suurin sähköverkkoyhtiö, on tarttunut haasteeseen ja toteuttaa laajaa investointiohjelmaa, jolla parannetaan sähköverkkoa ja erityisesti sen turvallisuutta, luotettavuutta ja joustavuutta vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Caruna pitää pilvipalveluja arvokkaina työkaluina tulevaisuuden sähköverkkoliiketoiminnassa.

”Pilvipalvelut ovat joustava alusta suurien tietomäärien käsittelyyn ja uusien sovellusten kehittämiseen. Saavutettavia hyötyjä on nähtävissä esimerkiksi verkosta saatavien mittaus- ja tapahtumatietojen analysoinnissa muun muassa verkon käytön, kunnonhallinnan ja kysynnänjouston näkökulmasta. Lisäksi mahdollisuus säilyttää ja päivittää laitekonfiguraatiota keskitetysti varmistaa sen, että tiedot ovat aina saatavilla ja ajantasaisia. Ensiarvoisen tärkeitä vaatimuksia pilvipalveluiden laajamittaiselle käytölle ovat kyberturvallisuus ja luotettavuus”, Carunan teknologiajohtaja Henri Vierimaa sanoo.

Pilvipalvelun koekäyttö Carunan kanssa

ABB Ability™ -pilvipalvelut vastaavat Carunan vaatimuksiin. ABB toteutti yhdessä Carunan kanssa kokonaisuuden, jossa Noormarkun sähköaseman suojaus- ja ohjausjärjestelmä yhdistettiin ABB Ability -pilvipalveluihin suojatulla etäyhteydellä. Uusia pilvipalveluita voidaan käyttää koko suojaus- ja ohjausautomaation hallintaan. Koekäytössä ollutta pilvipalvelua käytetään kaikkien suojalaitteiden konfiguraatioiden ja ohjelmistoversioiden hallintaan. Tämän ansiosta varmuuskopioita säilytetään turvallisesti ja ne voidaan tarvittaessa palauttaa nopeasti käyttöön. Suojattu etäyhteys on toteutettavissa esimerkiksi ABB Ability Services -palvelun kautta.

Suojaus- ja automaatiojärjestelmän hallinnan yksi tärkeä ominaisuus on laiteohjelmiston päivitysprosessi. Kun uudet tuoteominaisuudet tulevat saataville, voidaan ne uusien palveluiden avulla ottaa nopeasti käyttöön suuressa laitekannassa. Tapahtumat, tallenteet ja muut laitteista ABB Ability -pilvipalveluun kerättävät prosessitiedot ovat käytettävissä myös vianmääritystä ja kunnonvalvontaa varten.

Noormarkun pilottihankkeessa käytetty suojalaite on uudenlainen ohjelmistopohjainen ratkaisu keskijänniteverkon sähköasemien suojaamiseen ja ohjaamiseen (ABB Ability smart substation control and protection for electrical systems, SSC600). Tällä täysin uudenlaisella ratkaisulla ohjelmistopäivitykset voidaan tehdä etänä ilman laitteiden vaihtoja tai laajamittaisia huoltotöitä paikan päällä. Pelkkä digitaalinen ohjelmistopohjainen suojauslaite ei kuitenkaan takaa riittävää joustavuutta. Sen lisäksi tarvitaan hallintajärjestelmä, jolla voidaan seurata ja hallita useiden samanlaisten laitteiden koko kantaa. Ilman asianmukaista hallintajärjestelmää laitteistojen joustavuutta ei voida täysimääräisesti hyödyntää. Parhaiten tällaisen hallintajärjestelmän voi toteuttaa käyttämällä digitaalisia ABB Ability -pilvipalveluita.

”ABBn uudet digitaaliset tuotteet ja palvelut, kuten SSC600 ja ABB Ability™, mahdollistavat entistä tehokkaamman ja joustavamman sähköverkon hallinnan. Ne mahdollistavat asiakkaillemme ja heidän asiakkailleen entistä turvallisemman sähköverkon ja paremman sähkön laadun. Uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä avoin innovointi yhdessä asiakkaidemme kanssa on äärimmäisen tärkeää, mistä tämä pilotti on hyvä esimerkki”, sanoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä.

Asiakkaiden parhaaksi

Carunan ja ABB:n innovatiivinen yhteistyö on ollut menestys. Carunalla uskotaan, että yhteistyö tuottaa parhaat mahdolliset tulokset sen asiakkaille.

”SSC600 on kiinnostava lähestymistapa verkon ohjaukseen ja suojaukseen. Kun monta relettä yhdistetään samaan laitteeseen, kokonaisuus yksinkertaistuu ja käyttöön saadaan tehokkaita tapoja ohjata verkon suojaustoimintoja. Se on kustannustehokas ja moderni ratkaisu, joka tarjoaa myös avoimen alustan tulevaisuudessa tarvittavien uusien verkon toimintojen kehittämiselle”, kertoo Henri Vierimaa.

ABB tukee Carunaa ja muita asiakkaitaan tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp