ABB ja Rolls-Royce aloittavat maailmanlaajuisen mikroverkkoyhteistyön

Mikroverkkoratkaisuja koskeva kumppanuus yhdistää digitaalisen teknologian ja tehokkaat hybridienergiajärjestelmät.

ABB ja Rolls-Royce ovat aloittaneet maailmanlaajuisen kumppanuuden mikroverkkoteknologiassa ja kehittyneessä automaatiossa. Yritykset tarjoavat yhdessä innovatiivisia ja energiatehokkaita mikroverkkoratkaisuja sekä sähköyhtiöille että kaupallisille ja teollisille toimijoille.

Mikroverkko on pienen mittakaavan sähköverkko. Se yhdistää hajautetun sähköntuotannon eri lähteet, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset, diesel- ja kaasuvoimalla toimivat generaattorikoneikot sekä uusiutuvan energiantuotannon ja akkujärjestelmät. Mikroverkko mahdollistaa näiden resurssien hallinnan niin, että kyetään vastaamaan niin teollisuuden, asumisen kuin kuluttajien energiankäytön tarpeisiin. Mikroverkot voivat toimia joko itsenäisenä yksikkönä erillään sähköverkosta tai yhdistettynä sähköverkkoon tai niiden kombinaationa. Verkkovika- tai hätätilanteissa mikroverkot voidaan irrottaa jakeluverkosta saumattomasti ilman kuluttajalle aiheutuvaa sähkökatkosta. Tämän toiminnon merkitys kasvaa jatkuvasti.

Luotettava sähkönjakelu on välttämätöntä nyky-yhteiskunnalle. Luotettavuutta tarvitaan niin ankarissa sääolosuhteissa kuin kulutushuippujen aikana. Uusiutuvien energialähteiden integrointi on kestävä ratkaisu, jolla tuetaan keskeytymätöntä sähkönjakelua ja samalla kannustetaan puhtaan energian käyttöön. Mikroverkkoratkaisut hyödyttävät sähkölaitoksia, teollisuutta ja kaupallisia kohteita. Kohteita, joissa tarvitaan luotettavaa sähkönjakelua ja halutaan pienentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Mikroverkot mahdollistavat luotettavan sähkönjakelun myös silloin, kun uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, käytetään verkossa paljon. Digitaaliset automaatio- ja ohjausjärjestelmät hallitsevat hajautettuja energiaresursseja ja kuormia älykkäästi, mahdollistaen mikroverkkojen tehokkaan toiminnan.

Rolls-Royce tarjoaa joustavia MTU Onsite Energy - energiajärjestelmäratkaisuja. ”Olemme siirtymässä kohti hiilettömyyttä ja asiakkaat etsivät kestäviä energiaratkaisuja, jotka ovat samalla mahdollisimman tuottavia. Tässä luotamme ennen kaikkea mikroverkkoihin, jotka ovat autonomisia, tehokkaita, luotettavia ja ympäristöystävällisiä energiantuotantojärjestelmiä”, sanoo Rolls-Royce Power Systemsin toimitusjohtaja Andreas Schell. ”Voimme tarjota asiakkaillemme kahden maailman johtavan teknologiayrityksen parhaat ratkaisut. Tämä onnistuu, kun yhdistämme integroidun MTU:n diesel- ja kaasukoneikkojärjestelmien teknologiamme ja ohjausjärjestelmämme ABB:n modulaarisen mikroverkkoratkaisun, ohjauksen ja etähallinnan kanssa.”

”ABB Ability™ e-mesh™ -järjestelmä takaa vakaan sähköverkon silloinkin, kun verkkoon syötetään useista erilaisista uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa, myös jo aiemmin asennettujen kaasu- tai dieselmoottorien kanssa”, sanoo ABB:n Power Grids -liiketoiminnan Grid Automation -liiketoimintalinjan johtaja Massimo Danieli. ”ABB:llä on lukuisia mikroverkkoasennuksia maailmanlaajuisesti. Kumppanuutemme Rolls-Royce Power Systemsin kanssa kasvattaa mikroverkkoratkaisuihin kohdistuvaa maailmanlaajuista kiinnostusta.”

ABB Ability e-mesh -ratkaisulla energiantuotantolaitosten omistajat saavat yhtenäisen kuvan hajautetuista energiaresursseista ja uusiutuvien energianlähteiden tuotannosta. Ratkaisun käyttöönotto onnistuu nopeasti ja kustannustehokkaasti. Pilvipalvelut, työmaan ja laitteiston optimointi, sää- ja kuormaennusteet sekä tekoälyalgoritmit antavat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Se auttaa esimerkiksi päättämään kunnossapidon kohteet ja neuvoo laitteiden käytön taloudellisesti järkevällä tavalla.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp