Tulevaisuuden työssä jo nyt

ABB:n Vaasan kytkintehtaan automatisointi on nostanut tehtaan tuottavuutta 60 prosenttia. Sen lisäksi, että automaatio vie liiketoimintaa eteenpäin, hyötyvät siitä myös työntekijät. Miia Penttilä on yksi heistä.

Suomen ABB on robotiikan ja automaation edelläkävijä. Tämä näkyy myös yhtiön omassa tuotannossa. Vaasan kytkintehdas on lähes kokonaan automatisoitu.


"Aikaisemmin kytkimet tehtiin tehtaassa alusta asti käsityönä, mutta nyt komponentit saapuvat valmiina osina, ja me keskitymme kytkinten kokoonpano-, pakkaus- ja kehitystyöhön. Vaasan-tehtaalla on ABB:llä globaali tuotevastuu kytkimistä. Toistuvat työvaiheet on koneistettu, ja tehtaan toiminta on tehokkaampaa", kertoo tehtaan tuotantopäällikkö Jarno Salmi.

Vaasan-tehtaalla työskentelee 24 robottia ja 110 työntekijää. Panostukset automaatioon ja robotteihin ovat vahvistaneet tehtaan kilpailukykyä ja mahdollistaneet tuotannon määrän kasvattamisen.

"Tehtaan tuottavuus on noussut jopa 60 prosenttia. Myös tuotteiden laatu on parantunut inhimillisten virheiden häviämisen myötä. Robotiikka nopeuttaa kokoonpanoa, eikä tuotantoa tarvitse pysäytellä. Tähän myös työntekijät ovat tyytyväisiä", Salmi sanoo.

Robottien kaveriksi
Robotit muuttivat tehtaan toimintatapoja, ja esimerkiksi kokoonpanossa toimineita henkilöitä koulutettiin uusiin tehtäviin. Myös linjanhoitaja Miia Penttilä siirtyi robotin ohjaajaksi.

"Aloitin työni ABB:llä yli 20 vuotta sitten. Jännitin paljon automatisointia, koska minulla ei ollut siitä aikaisempaa kokemusta", Penttilä muistelee.

Vaikka uudet asiat pelottivat, kytkintehtaalla muutokseen lähdettiin rohkeasti. Matkan varrella myös Penttilän ajatukset roboteista muuttuivat:

"Tämä on ollut hyvä tilaisuus kehittää omaa osaamista nykyvaatimuksia vastaavaksi. Esimiehemme teki muutoksesta helpon ja antoi meille aikaa uuden omaksumiseen. Kaikille tiimeille järjestettiin koulutus, jossa kouluttaja auttoi alkuun uuden tekniikan kanssa."

Huomio työhyvinvointiin
Kun aikaisemmin vastuuna oli kokoonpanon yksi työvaihe, nyt työ on koko tuotantolinjan hallintaa. Uusi, entistä monipuolisempi ja nopeatempoisempi työympäristö vaatii työntekijöiltä joustavuutta esimerkiksi työaikojen suhteen, ja siksi tehtaalla panostetaankin entistä enemmän työntekijöiden hyvinvointiin.

"Työni on mielekästä, sillä yksikään päivä ei ole samanlainen ja opin joka päivä jotain uutta. Automaatio on lisännyt liikettä päiviini, kun en enää työssäni istu. Nykyinen työnkuva on parantanut niin ergonomiaa kuin työssä jaksamista. Lisäksi reipas työtahti pitää virkeänä. Linjanhoitaminen tarkoittaa jatkuvaa liikkumista paikasta toiseen, ja siksi myös työnantaja kannustaa pitämään kunnosta huolta. Vapaa-ajalla liikunkin paljon perheen ja ystävien kanssa", Penttilä kertoo.

Koska automaatio on vähentänyt tehtaalla kuormittavan toistotyön määrää, myös sairaspoissaolot ovat vähentyneet jopa 30 prosentilla.

Avoimesti uutta kohti
Muutosmyönteisyys on Penttilän mielestä työntekijän tärkein ominaisuus digitalisoituneessa työelämässä. ABB:llä työntekijöiden sisäistä motivaatiota ja kannustavaa työympäristöä luodaan ottamalla ihmiset mukaan kehitystyöhön.

"Pääsemme vaikuttamaan omaa työtämme koskeviin asioihin. Lisäksi työnantaja tarjoaa meille mahdollisuutta omaehtoiseen opinto-oikeuteen ja sisäiseen liikkuvuuteen. Ne lisäävät motivaatiota kasvattaa omaa osaamista", hän pohtii.

Työ robottien kanssa edellyttää uudenlaista ajattelua sekä eri osa-alueiden ja tahojen yhteistyötä. Miian mukaan onkin positiivista huomata, kuinka töitä tehdään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kuin urheilujoukkueessa, jossa jokaisella on oma tärkeä roolinsa.

"Automaatio ja robotiikka ovat mahdollisuuksia, jotka palvelevat niin koko yrityksen kuin yksittäisen työntekijän kehitystä", hän summaa.

Teksti: Viivi Suomalainen
Kuvat: Mikko Lehtimäki

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2018

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp