ABB:n varavoimatoteutus turvaa Kymenlaakson keskussairaalan toimintaa

ABB on toimittanut syksyllä 2015 Kotkassa sijaitsevaan Kymenlaakson keskussairaalaan uuden 640 kVa kontitetun varavoimakoneen. Laitteisto on liitetty sairaalan olemassa olevaan varmennettuun sähköjärjestelmään.

Sairaalan varavoimakoneiden tärkein tarkoitus on varmistaa kriittisten toimintojen jatkuvuus. "Tietyillä osastoilla, kuten leikkausaleissa, sähköt eivät vain voi katketa", kertoo ABB:n yksikönpäällikkö Tapani Kuikka. Varavoimatoteutus sisältää varsinaisen varavoimageneraattorin lisäksi UPS-varmennuksen, joka varmistaa sähkönsyötön jatkuvuuden varavoimakoneen käynnistyessä. Kriittisissä kohteissa verkon sähkökatko ei näy henkilökunnalle lainkaan.

Varavoimakoneen käynnistyminen täydelle teholle kestää noin 15 sekuntia. Kun sähköverkon jakelu on palautunut, kone tahdistuu verkkoon, kytkeytyy irti ja sammuttaa itsensä täysin automaattisesti. Sairaalan polttoainevarastot riittävät noin 24 tunnin yhtäjaksoiseen varavoimakäyttöön. "Mikäli on olemassa riski, että sähkökatko kestää useita tunteja, tilanteeseen on varauduttu ennakolta polttoainehuoltosopimuksilla", Kuikka kertoo.

Tiivis yhteistyö tuo varmuutta toimintaan
ABB on tehnyt Kymenlaakson keskussairaalan kanssa yhteistyötä jo vuosia. Yhtiö on huoltanut sairaalan varavoimakoneita sekä toteuttanut ns. blackout-testejä, joissa testataan varavoimakoneiden toimivuus sähkökatkostilanteissa.

"Kotkassa on erittäin hyvä jakeluverkko, mutta lyhyitä sähkökatkoksia sattuu silti keskimäärin pari kappaletta vuodessa", kertoo Kastek Oy:n huoltopäällikkö Pekka Karvonen, joka vastaa Kymenlaakson keskussairaalan sähkö- ja automaatiotekniikasta. "Sekunnin murto-osiakin kestävä katkos pysäyttää tietokoneet ja aiheuttaa paljon tekemistä erilaisten järjestelmien uudelleen käynnistämiseksi."

Keskussairaalan käyttämä huipputeho on noin 1,5 MW, josta noin 40 % kuuluu varavoiman piirissä oleviin kriittisiin toimintoihin. Laitteiden ehdoton luotettavuus on olennainen tekijä, mutta yhtä tärkeää on, että järjestelmät huolletaan säännöllisesti ja koekäytetään kuukausittain. Pitkä yhteistyö varavoimajärjestelmien ylläpidossa helpottaa yhteistyötä. "ABB tuntee teknisen laitteistomme sekä myös sairaalan tarpeet", Karvonen sanoo. "Erilaisissa muutostilanteissa tämä on todella suuri etu."

"Sairaala ympäristössä varavoimakoneiden ehdoton luotettavuus on asia numero yksi", sanoo huoltopäällikkö Pekka Karvonen.

Varavoimakapasiteetin tarve kasvussa
Niin sairaalan toimintaan kuin sen varavoimajärjestelmiin onkin lähivuosina odotettavissa merkittävää uudistumista. Nykyisen sairaalakiinteistön vieressä avautuu mittava räjäytystyömaa, johon kohoaa sairaalan uusi laajennusosa. Rakenteilla oleva uudisrakennus tulee sisältämään kaksi kappaletta megawattiluokan varavoimakoneita. "Jatkossa myös esimerkiksi erittäin suurta hetkellistä tehoa tarvitsevat röntgentoiminnot tullaan saamaan varavoiman piiriin", Pekka Karvonen kertoo.

Äärimmäisen luotettavuusvaatimuksen lisäksi sairaalaympäristöön liittyy muitakin erityispiirteitä, jotka tuovat lisähaasteita varavoimaratkaisun toteutukseen. Varavoimakoneen äänenvaimennuksesta on huolehdittava, ja laitteiston pakoputkisto on toteutettava niin, että pakokaasujen joutuminen tuloilmakoneisiin minimoidaan. "Sairaalan varavoimatarpeet tulevat jatkossa käymään yhä tarkemmiksi niin hoidollisesti kuin teknisestikin", Karvonen toteaa.

Toimittajan luotettavuus on ensiarvoisen tärkeä tekijä ratkaisua suunniteltaessa. "Tämän mittaluokan varavoimatoteutusten käyttöikä mitataan kymmenissä vuosissa. Ei näissä hommissa voi käyttää mitään isä, poika ja pakettiauto -tyyppisiä firmoja", Pekka Karvonen naurahtaa. "ABB ymmärtää tarpeemme ja pystyy suunnittelemaan oman tarjontansa sen mukaisesti."

Myös ABB:n Tapani Kuikka kiittelee pitkäjänteistä yhteistyötä. "Kyllä tällainen malli on paras molemmille osapuolille. Tekemisen laatu säilyy, ja pyrimme myös omassa porukassamme pitämään vaihtuvuuden mahdollisimman pienenä. Tällöin tilaaja tietää aina, että kaverit osaavat toimia kohteessa sovitulla tavalla."

Kotkan keskussairaalan sähköjärjestelmä pähkinänkuoressa

  • 640 kVa / 500 kV kontitettu varavoimakone
  • UPS-varmistettu järjestelmä
  • Käynnistyy sähkökatkon sattuessa 15 sekunnissa
  • Sähkönsyötön normalisoiduttua ajaa itsensä alas automaattisesti
  • Testataan kuukausittain

Viisi tärkeintä asiaa sairaalaympäristön varavoimakoneissa

  • Ehdoton luotettavuus
  • Ympäristötekijöiden huomiointi
  • Osaava huoltohenkilöstö
  • Säännöllinen testaus
  • Pitkäjänteinen yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp