ABB: Arvon luomisen seuraava vaihe

 • Neljä fokusoitua johtavaa, yrittäjähenkistä divisioonaa: Electrification Products, Robotics and Motion, Industrial Automation, Power Grids
 • Power Grids -divisioonan transformaatio jatkuu ABB:n omistuksessa
  • Power Up -ohjelma tavoitteena kasvu, riskien pienentäminen ja tuottojen kasvu
  • Riskejä pienentävä EPC-liiketoimintamalli
  • Kumppanuus Fluorin kanssa sähköasemissa
  • Kumppanuus Aibelin kanssa merituulivoimassa
  • Kaapeliliiketoiminnan myynti arvioidaan saatettavan päätökseen 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana (1
  • Nostettu marginaalin vaihteluväli 200 bps, 10-14 % vuonna 2018
 • Digitaalisuuden vahvan osaamisen ja potentiaalin täysimittainen hyödyntäminen
 • "ABB Ability": täysin integroitu digitaalinen tarjoama kaikkiin asiakassegmentteihin; lujittaa ABB:n johtavaa asemaa neljännessä teollisessa vallankumouksessa
 • Kauaskantoinen kumppanuus Microsoftin kanssa seuraavan sukupolven digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi
 • IoT-uranuurtaja Guido Jouret ABB:n Chief Digital Officeriksi 1.10.2016 lähtien
 • ABB:n globaalin brändin vahvistaminen
 • Yli 1000:n brändin konsolidointi ABB:n brändin alle
 • Edellytys digitaalisen tarjoaman täysimittaiselle arvonluonnille
 • Vahvistaa ABB:n perintöä uraauurtavana teknologiajohtajana
 • Toimihenkilötyön tuottavuustavoitteen nosto 30 %:lla 1,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin; aikataulu ja kustannukset muuttumattomia
 • Kaikki muut taloudelliset tavoitteet vahvistettu
 • Toinen 3 miljardin Yhdysvaltain dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelma suunnitteilla 2017-2019: pääoman allokoinnin prioriteetit muuttumattomat


ABB on tänään lanseerannut Next Level -strategiansa kolmannen vaiheen (Stage 3) arvon tuottamiseksi asiakkaille ja osakkeenomistajille. Sen ydinelementit ovat: ABB:n divisioonien muokkaaminen neljäksi johtavaksi, yrittäjähenkiseksi yksiköksi sisältäen Power Grids -divisioonan transformaation ABB:n omistuksessa, ABB:n digitaalisen potentiaalin täysimittaisen hyödyntämisen, toiminnan erinomaisuuden kehittämisen vauhdittamisen sekä ABB:n brändin vahvistamisen.

"Menneiden kahden vuoden aikana ABB:stä on tullut nopeampi, kilpailukykyisempi ja tehokkaampi. Olemme parantaneet marginaalejamme jatkuvasti ja edelleen vahvistaneet kassavirtaamme. Next Level -strategiamme Stage 3 -vaiheessa rakennamme menestyksekkään muutostyön pohjalle ja vahvistamme asemaamme uraauurtavana teknologiajohtajana ja vahvana globaalina osaajana digitaalisissa ratkaisuissa. Yksinkertaistetuilla, johtavilla, yrittäjähenkisillä liiketoiminnoillamme yhdistettynä ABB:n kyvykkyyteen ("ABB Ability") vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin, niin energia-alan muutoksessa kuin neljännessä teollisessa vallankumouksessa, fokusoidummin ja ketterämmin", ABB-yhtymän pääjohtaja Ulrich Spiesshofer sanoo.

"Next Level -strategian menestyksekäs toteutus on johtanut merkittävästi parempaan operatiiviseen ja taloudelliseen suorituskykyyn sekä ulospäinsuuntautuneempaan ja yksinkertaisempaanABB:hen. Hallitus työskenteli johdon ja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa Stage 3 -vaiheen kaikkien elementtien osalta. Stage 3 tuottaa arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille sekä varmistaa yhtiön pitkän aikavälin menestyksen. Power Grids -divisioonan edelleen jatkuva transformaatio ABB:n omistuksessa on osakkeenomistajille paras huolellisesti arvioiduista vaihtoehdoista. Tuemme vahvasti johtoryhmää ja tänään esiteltyä toimenpidesuunnitelmaa", ABB-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Peter Vosersanoo.


Neljän johtavan, yrittäjähenkisen divisioonan kasvun vauhdittaminen

ABB muokkaa ja keskittää divisioonarakennettaan neljäksi johtavaksi divisioonaksi, joita ovat 1.1.2017 lähtien Electrification Products, Robotics and Motion, Industrial Automation ja Power Grids. Divisioonista tulee itsenäisiä yksiköitä ABB:n sisällä, mikä parantaa niiden suorituskykyä, ja niiden palkitsemismalli suuntautuu yksilön toimintaan ja vastuuseen. Ne hyötyvät myyntiyhteistyöstä, jonka regioonat ja maat organisoivat, koko yhtymän laajuisesta digitaalisesta tarjonnasta, ABB:n johtavasta hallinto- ja kustannusrakenteesta; yhteisestä hankintaketjun hallinnasta ja yhtymän tutkimuskeskuksista. ABB vahvistaa edelleen divisiooniaan aktiivisella portfolion hallinnalla. Tämä sisältää strategisten laajennusten tavoittelun, liiketoimintamallien muokkaamisen ja vähemmän tärkeiden liiketoimintojen karsimisen.

"Yrittäjähenki on tulevan toimintamallimme perusta", sanoo Spiesshofer. "Neljä johtavaa yrittäjävetoista liiketoimintaamme edistävät kestävää arvonmuodostusta, ja niitä tukevat regioonat ja yhtymän toiminnat, kuten ABB:n happi "ABB Ability" ja johtava yleis- ja hallintokustannusten taso."


Electrification Products

Electrification Products (EP) tulee olemaan luotettava kumppani kaikkien kulutuskohteiden sähköistämisessä.

Yhdistämällä kaikki sähköistyskomponentit, pääasiassa siirtämällä liiketoimintoja nykyisestä Discrete Automation and Motion (DM) -divisioonasta, EP:stä tulee globaalisti toiseksi suurin tällä segmentillä, ja se tarjoaa asiakkaille yhden luukun -periaatteen.

Sähköajoneuvojen lataus, aurinkovoima ja sähkövoiman laatua varmistavat liiketoiminnat siirretään DM-divisioonasta kasvualustaksi Electrification Products -divisioonaan. Näiden liiketoimintojen jatkuvan kasvun vauhdittamiseksi tarvittavat investoinnit tulevat aluksi alentamaan divisioonien tulosmarginaaleja.

Sähkön kulutuksen kasvu on nopeampaa kuin energiankulutus, koska yhä useammalla on mahdollisuus käyttää sähköä ja samalla uudet energiankulutusmuodot, kuten sähköajoneuvojen lataus, lisäävät kysyntää entisestään. Tämä tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia nykyisen tarjontamme digitalisoinnille ja kehittämiselle.


Robotics and Motion

Robotics and Motionista tulee luotettava kumppani robottien ja älykkään liikkeen ratkaisuissa:

ABB:n johtava teolllisuusmoottori- ja -taajuusmuuttajatarjonta sekä sen vahva robottiliiketoiminta ovat peruskiviä nyt muodostettavassa divisioonassa, joka seuraa entistä Discrete Automation and Motion -divisioonaa.

Keskittymällä nopeasti kasvaville robottimarkkinoille ja hyödyntämällä teknologiaosaamistaan ja globaalia kattavuutta, ABB on ihanteellisessa asemassa siirtymään robottiliiketoiminnan toiselta sijalta ensimmäiselle näillä erittäin houkuttelevilla markkinoilla. ABB hyötyy vahvasta asemastaan neljännessä teollisessa vallankumouksessa, globaalista kattavuudestaan ja service-mallistaan.

ABB investoi ja panostaa edelleen ykkösasemaansa teollisuusmoottoreissa keskittymällä nopeasti kasvaviin segmentteihin ja siirtymällä kevyeen teollisuuteen ja kehittyviin kasvualueisiin, kuten Aasiaan.

Älykkäät palvelut ja johtava digitaalinen tarjonta ovat jo nyt divisioonan toiminnan vahvoja tukipylväitä ja avaavat huomattavia kasvumahdollisuuksia. ABB vahvistaa divisioonan kannattavuutta keskittyen jatkuvasti toiminnan laatuun ja arvoketjun optimointiin.


Industrial Automation

Industrial Automation tulee olemaan halutuin kumppani teollisessa automaatiossa.

Divisioona on entisen Process Automation -divisioonan seuraaja.

ABB edistää digitalisointia kaikilla teollisuussektoreilla perustuen johtavaan asemaan prosessien ohjaamisessa ohjelmistojen ja palveluiden avulla. ABB:llä on ainutlaatuinen yhdistelmä verkkoasiantuntemusta, jonka avulla se hallitsee valvontahuoneita useilla teollisuudenaloilla, kuten lääke- ja kaivosteollisuudessa, meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Keskittymällä kasvaviin segmentteihin ja yhdistämällä huollon, käytön ja valvonnan ABB vahvistaa entisestään asemiaan markkinoilla ja luo asiakkailleen mahdollisuuden erottautua.


Power Grids

Power Grids -divisioona on luotettava kumppani luotettaviin, älykkäisiin ja kestävää kehitystä tukeviin sähköverkkoihin

Kattavan strategisen portfoliotarkastelun jälkeen, ABB-yhtymän hallitus ja johtokunta ovat päättäneet, että Power Grids -divisioonan transformaatio ABB:n omistuksessa mahdollistaa osakkeenomistajille parhaan arvon verrattuna muihin omistusvaihtoehtoihin, kuten myyntiin, IPO:oon, spin-off-ratkaisuun tai yhteisyritykseen.

Päätöksentekoprosessissa avaintekijöitä olivat markkinoiden houkuttelevuus, nykyinen ja tuleva tuotetarjonta, liiketoimintamallin mahdollisuudet ja paras omistajuus sekä kaikki arvonmuodostuksen vaihtoehdot ABB:n osakkeenomistajille. Tarkastelussa McKinsey toimi riippumattomana neuvonantajana ja Goldman Sachs ja Credit Suisse riippumattomina taloudellisina neuvonantajina.

Maailman johtava divisioona hyödyntää energian vallankumousta ja neljättä teollista vallankumousta. Nämä luovat merkittävää kysyntää Power Grids -divisioonan tuotteille, järjestelmille, ohjelmistoille ja palveluille, ja tukevat portfolion siirtymistä digitalisaatioon.

Voidaksemme hyödyntää divisioonan täyden potentiaalin ja jatkaa meneillään olevaa muutosprosessia, olemme tänään esitelleet laajaan "Power Up" -ohjelman, joka kattaa liiketoiminnan keskeiset osat. Se kiihdyttää kasvua ja lisää tuottoja keskittymällä keskeisiin operatiivisiin vahvuuksiin ja nopean kasvun segmentteihin sekä ohjelmistoihin ja palveluihin, joilla on digitaalinen valmius.

Keskeinen osa divisioonan jatkuvaa muutosta on vähentää liiketoimintamallin riskejä ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia kahdella tänään julkaistulla strategisella kumppanuudella - Fluorin kanssa suurissa sähköasemissa, ja Aibelin kanssa merituulivoimayhteyksissä. Molemmat kumppanuudet yhdistävät ABB: n markkinajohtajuuden sähkövoimatekniikassa kumppaniyhtiön asiantuntemukseen - Fluor johtaa suuria EPC-projekteja, ja Aibel merituulivoimaprojekteja.

Toinen keskeinen tekijä on karsia ydinliiketoimintoihin kuulumattomia osia, kuten äskettäin julkistettu ABB: n kaapeliliiketoiminnan myynti NKT Cablesille. Strategisen kumppanuuden myötä teknologia on edelleen käyttävissämme.

Muutoksen seurauksena ABB nostaa operatiivisen EBITA-marginaalin vaihteluväliä 8-12 prosentista 10-14 prosenttiin vuoteen 2018 mennessä.

"Strategisessa portfolion tarkastelussamme olemme kuunnelleet tarkasti kaikkia sidosryhmiä ja näkemyksiä. Hyvin perusteellisen ja yksityiskohtaisen,johtavien neuvonantajien tukeman prosessin jälkeen olemme päättäneet, että Power Grids -divisioonan edelleen jatkuva transformaatio ABB: n omistuksessa luo eniten arvoa osakkeenomistajillemme ja asiakkaillemme. Onnistuneen muutoksen ja tähän mennessä saavutetun vauhdin pohjalta Power Grids -divisioona on hyvässä asemassa ABB:llä edistämään pitkän aikavälin kannattavaa kasvua energian vallankuomouksen ja neljännen teollisen vallankumouksen aikana ja on olennainen osa tarjontaamme", Spiesshofer sanoo


Digitaalinen loikka: ABB AbilityTM

ABB:n vahva digitaalinen osaaminen on tänä päivänä vielä paljolti piilossa. Yhtiö on ihanteellisessa asemassa digitaalisessa kilpailussa uusilla ja olemassa olevilla digitaalisilla loppukäyttäjäratkaisuilla, jotka perustuvat älykkääseen pilviteknologiaan ja yhdistävät laitteet toisiinsa. ABB käyttää syvällistä tietämystään asiakkaidensa toimialoista suunnitellakseen, luodakseen ja operoidakseen digitaalista tarjontaa, joka tuottaa asiakkaille todellista operatiivista erottautumiskykyä.

Juuri julkistettu ABB Ability -tarjonta yhdistää ABB:n digitaalisten ratkaisujen tarjonnan ja palvelut kaikilla asiakassegmenteillä vahvistaen yhtymän johtavaa asemaa neljännessä teollisessa vallankumouksessa ja tukien ABB:n neljää yrittäjähenkistä divisioonaa.

ABB julkaisi tänään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan strategisen kumppanuuden Microsoftin kanssa, joka on maailman suurin ohjelmistoyhtiö. Kumppanuuden tavoitteena on kehittää uuden sukupolven digitaalisia ratkaisuja integroidulle pilvipalvelualustalle. Asiakkaat hyötyvät ainutlaatuisesta kumppanuudesta, jossa yhdistyvät ABB:n syvä verkko-osaaminen ja laaja teollisten ratkaisujen tarjonta, Microsoftin älykäs Azure -pilvipalvelu sekä B2B-insinööritaito. Yhdessä kumppanit vievät digitaalista muutosta eteenpäin esimerkiksi sellaisilla ABB:n asiakassegmenteillä kuin roboteissa, meriteollisuudessa ja sähköisessä liikenteessä.

"Tämä kumppanuus, joka rakentuu Microsoftin ja ABB:n yhdistettyyn vahvuuteen, tarjoaa ainutlaatuisia etuja asiakkaillemme sähkölaitoksissa, teollisuudessa sekä liikenne- ja infrastruktuurialoilla", Spiesshofer sanoo. "Seuraava askeleemme on kehittää yksi maailman laajimmista teollisista pilvialustoista, joka rakentuu ABB:n yli 70 miljoonaan kytketyn laitteen asennuskantaan ja yli 70 000 asennettuun valvontajärjestelmään.

ABB:n digitaalista muutosta johtaa Guido Jouret, joka on esineiden internetin edelläkävijä. Hän aloitti Chief Digital Officerin roolissa 1.10. ja raportoi suoraan pääjohtajalle.


ABB:n globaalin brändin vahvistaminen

ABB ottaa käyttöön yhden yhtiöbrändin keskittäen kaikki sen brändit ympäri maailmaa yhden sateenvarjon alle. ABB:n yritysvalikoima tulee näyttämään yhtenäiseltä tuoden esille yhtiön maailmanlaajuisen tarjonnan täydessä laajuudessaan ja syvyydessään yhden pääbrändin alla. Tämän muutoksen odotetaan kestävän enintään kaksi vuotta.

Yhtenäistetyllä brändillä on tärkeä rooli ABB:n digitaalisen tarjonnan täyden potentiaalin hyödyntämisessä, sillä se lisää asiakasuskollisuutta, hinnoitteluetua ja hankinnan suunnittelua. ABB voi paremmin esitellä strategiaansa osakkeenomistajille, vahvistaa yhtymän asiakas-ensin, digitaalisuus-ensin -ajattelua ja olla vuorovaikutuksessa nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa yhden pääbrändin myötä.

Brändi sisältää design-elementtejä, jotka selkeästi ilmaisevat asiakkaille, osakkeenomistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille ABB:n visiota, suuntaa ja ainutlaatuista markkina-asemaa. ABB:n perintö uraauurtavana teknologiajohtajana ja kolme Next Level -strategian painopistettä heijastuvat sen uudessa brändilupauksessa: "Let's write the future. Together."TM


Lisää vauhtia toiminnan erinomaisuuden kehittämiseen

ABB:n jatkaa ja kiihdyttää toiminnan erinomaisuuteen panostamista ja kehittämistä.

Yhtymän viime vuonna käynnistämä toimihenkilötyön tuottavuuden parantamisen säästöohjelma on ylittänyt odotukset. ABB on lisännyt ohjelman kustannussäästötavoitetta 30 prosentilla 1,3 miljardiin Yhdysvaltojen dollariin. Nämä lisäsäästöt saavutetaan alkuperäisellä aikataululla ja entisillä uudelleenjärjestely- ja toteuttamiskustannuksilla. ABB jatkaa normaaleja kustannussäästöohjelmiaan käyttämällä hyväkseen toiminnan erinomaisuutta ja maailmanluokan hankintaketjun hallintaa saavuttaakseen 3-5 prosentin myyntikustannuksia vastaavan vuosittaisen säästön.

ABB vahvistaa 1000 päivän käyttöpääomaohjelmansa tavoitteen olevan vapauttaa noin 2 miljardia vuoden 2017 loppuun mennessä. Ohjelma on hyvin tavoitteessaan ja keskittyy parantamaan varastojen hallintaa optimoimalla koko arvoketjua tuotesuunnittelusta valmistukseen ja optimoimalla muita käyttöpääomatoimenpiteitä.

ABB vahvistaa taloudelliset tavoitteensa vuosille 2015-2020 tiedotteen liitteenä olevan tiedoston mukaisesti.


Pääoman allokointi

ABB on tänään julkaissut suunnitelmansa uudesta 3 miljardin Yhdysvaltain dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta vuosille 2017-2019. Tämä heijastaa yhtiön luottamusta ja vahvana jatkuvaa kassavirtaa ja taloudellista asemaa. 30.9.2016 ABB ilmoitti edellisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman päättymisestä, jolla se palautti 3,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria osakkeenomistajille. Menneiden kolmen vuoden aikana ABB on palauttanut 8,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria osakkeenomistajille osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina.

Aktiivinen portfolion hallinta säilyy edelleen avainasemassa ABB:n operatiivisessa toimintamallissa, kuten on voitu todeta äskettäisestä portfolion karsimisesta, yritysostoista sekä kaapeliliiketoiminnan myynnistä ja Power Grids -divisioonan liiketoimintamallin muutoksista.

ABB:n pääoman allokoinnin prioriteetit säilyvät muuttumattomina: 1) orgaanisen kasvun rahoittaminen, T&K ja käyttöomaisuusinvestoinnit houkuttelevan tuoton kohteisiin, 2) kestävän, tasaisesti kasvavan osingon maksaminen, 3) arvoa lisäävät yritysostot sekä 4) varojen palauttaminen osakkeenomistajille.

(1 Riippuen viranomaisselvityksistä ja kauppaehtojen täyttymisestä.


Tämä on suomenkielinen käännös ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp