Suomen ABB:n liikevaihto kasvoi, tilauskanta vahvalla tasolla

Vuosi 2015 oli Suomen ABB:lle melko hyvä haasteellisessa markkinatilanteessa. Vuotta leimasivat suuret vaihtelut eri liiketoimintayksiköiden välillä. Liikevaihtoa kertyi 2,2 miljardia euroa, mikä on 7,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Operatiivinen EBITA oli 312 miljoonaa euroa, mikä on 3,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihtoon suhteutettuna kannattavuus laski hieman alle edellisvuoden tason.

Uusia tilauksia kirjattiin 2,4 miljardia euroa, mikä on 11,8 % vähemmän kuin ennätysvuonna 2014. Tilauksia kirjattiin hyvin niin kotimaasta kuin vientimarkkinoilta. Meriteollisuuden ratkaisujen kysyntä jatkui edelleen vahvana, vaikka se ei yltänyt edellisvuoden ennätystasoon. Tilauskannan arvo vuoden 2015 lopussa oli 1,6 miljardia euroa, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 8 %.

ABB:n toimialalla pitkän aikavälin trendit ovat edelleen yhtiön kannalta suotuisia, mikä näkyy myös joulukuussa solmitussa Pariisin ilmastosopimuksessa. Uusiutuvan energian osuus sähkön tuotannossa kasvaa ja sähkönjakelun infrastruktuuri kehittyy älykkäämpään suuntaan. Asiakkaat hakevat entistä energiatehokkaampia ratkaisuja ja teollisuudessa tuottavuuden haasteet ovat yhä keskeisempiä. Tämä suuntaus näkyi myös vuoden 2015 uusissa tilauksissa.

Esimerkkinä energiatehokkuuden parantamisesta ovat Azipod®-propulsiolaitteiden hyvä kysyntä sekä asuntomessukodin älytekniikka Vantaalla. Sähkön jakeluverkon luotettavuutta kasvatetaan kaikkien aikojen suurimmalla suojarelekaupalla Turkkiin ja modernisoimalla Turun suurin sähköasema. Uusiutuvaan energiaan liittyen ABB toimittaa aurinkosähkötekniikkaa Suomen suurimpaan aurinkovoimalaan Helsingin Kivikossa ja kytkee Raahen uuden tuulipuiston sähköverkkoon. Teollisuuden tuottavuutta kehittämään yhtiö toi markkinoille ihmisen kanssa yhteistyössä toimimaan suunnitellun YuMi®-robotin.

Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 5100, kun se vuotta aiemmin oli 5200. Henkilöstömäärää pienensivät toiminnan uudelleenjärjestelyt eri liiketoimintayksiköissä. Suomen ABB rekrytoi vuonna 2015 yli 200 henkilöä sekä tarjosi kesätyötä noin 850 nuorelle.

ABB on ollut viime vuodet yksi suurimmista tuotekehittäjistä Suomessa. Vuonna 2015 yhtiö investoi Suomessa tuotekehitykseen 138 miljoonaa euroa. Yhtiö julkaisi viime vuonna Azipod®-ruoripotkurisarjaan uuden Azipod D -ratkaisun, joka on suunniteltu öljynporauslauttojen, offshore-huoltoalusten ja matkustajalauttojen energiatehokkuuden, ohjailtavuuden ja luotettavuuden optimointiin. Yhtiö toi markkinoille uuden pienjännitemoottorisarjan kaivosten maanalaisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin, uusia taajuusmuuttajia sekä laajennuksen keskikokoisten generaattoreiden tuoteperheeseen nopeille moottori- ja turbiiniyksiköille energiantuotantoon. Aurinkovoiman kasvavaan kysyntään vastataan suuriin aurinkovoimaloihin suunnitellulla PVS980-invertterillä ja uusilla OTDC-kytkimillä.

Suomen ABB investoi tuotannon kehittämiseen lisäämällä tuotantoautomaation määrää useilla tehtaillaan ja uudistamalla tuotantolinjoja. Yhtiö laajensi Azipod®-propulsiolaitteiden valmistusta avaamalla tuotantolaitoksen Haminaan ja avasi meriteollisuuden testilaboratorion Helsinkiin.

Avainluvut

MEUR 2015 2014 Muutos %
Saadut tilaukset 2 360 2 677 -11,8
Liikevaihto 2 232 2 081 + 7,3
Operatiivinen EBITA* 312 303 + 3,0
Tilauskanta 1 593 1 480 + 8,0
T&K** 138 204 -
Henkilöstö 5 066 5 197 - 2,5*Tulos ennen korkoja, veroja ja kuoletuksia
**Laskentakaavan muutos konsernirakenteen muutoksen seurauksena

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tauno Heinola kertoo tuloksesta ja on haastateltavissa klo 11.00 - 12.00 Helsingissä (Valimopolku 4 A, 7 krs) ja videon välityksellä Vaasassa (Sähkömäki 4 A).
Tauno Heinola, toimitusjohtaja, p. 010 22 27889, klo 12.00 - 12.30 puhelimitse
Maija Karhusaari, viestintäjohtaja, p. 010 22 24744

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp