ABB Ability™ – digitaalista etäpalvelua biotuotetehtaassa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vaatii uudelta biotuotetehtaaltaan erinomaista luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Siksi sen sähköjärjestelmät ja -laitteet on liitetty ABB Ability™ -etäpalvelujärjestelmään, joka mahdollistaa digitaalisten palveluiden hyödyntämisen sähköjärjestelmien luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Kuva: Metsä Group
Kuva: Metsä Group

Metsä Groupin biotuotetehtaan ydin on tehokas selluprosessi, minkä lisäksi tehdas valmistaa monipuolisesti myös muita biotuotteita. Tämä itsessään ilahduttaa tehdasprojektia johtanutta Timo Merikalliota. Lisäksi hän arvostaa sitä, että tehdas tuottaa sähköä tavallista tehokkaammin sekä kierrättää kemikaaleja ja vettä yhä tarkemmin.

Sähköratkaisuja ja niiden toimittajia punnittiin huolella, kun uutta tehdasta suunniteltiin. Huomio kohdistettiin ennen kaikkea toimittajan osaamiseen, ratkaisujen ja laitteiden laatuun, elinkaarikustannuksiin ja kunnossapitopalveluihin.

ABB toimitti tehtaalle sähköjärjestelmäratkaisun, joka sisälsi sähkölaitteiden ohella suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen. Tehokkaan sähkövoimajärjestelmän lisäksi toimitukseen kuului muun muassa kilometri pienjännitekeskuksia, tuhat korkean hyötysuhteen sähkömoottoria ja peräti 750 uusimman sarjan taajuusmuuttajaa, jotka ohjaavat yli puolta tehtaan sähkömoottoritehosta.

"Halusimme tehtaasta myös mahdollisimman energiatehokkaan", Merikallio perustelee.

ABB Ability™ valvoo sähköjärjestelmiä ja -laitteita
Sähköisen kunnossapidon rungoksi Metsä Fibre valitsi ABB Ability™ -järjestelmän, joka kerää tietoa älykkäin anturein varustetuista sähköjärjestelmistä ja -laitteista.

"Näemme yhdellä silmäyksellä kaikkien järjestelmään liitettyjen sähkölaitteiden tilan. Näemme, millä kuormitusalueilla esimerkiksi taajuusmuuttajat liikkuvat ja voimme seurata niiden kuntoa ja reagoida poikkeamiin ennakoivasti", kertoo biotuotetehtaan elinkaarisopimuksista vastaava yksikön päällikkö Ossi Puromäki Botnia Mill Servicestä.

Kunnonvalvontaa helpottavat keskitetyt laitekohtaiset tilatiedot ja mahdolliset hälytykset.

"Järjestelmä takaa myös, että ongelmatilanteissa pystymme hyödyntämään ABB:n asiantuntijoita etänä ongelmanratkaisun tukena", Puromäki sanoo.

Kuva: Metsä Group
Kuva: Metsä Group

Data-analyysi ohjaa huoltoa
Jatkuvan kunnonvalvonnan ohella Puromäki toivoo ABB Ability™ -järjestelmältä jatkuvaa tukea käyntivarmuuden kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

"Seuranta auttaa meitä kohdentamaan huollot oikeaan aikaan ja paikkaan sen sijaan, että huoltaisimme kaikki laitteet tietyin väliajoin. Näin voimme optimoida kunnossapidon kustannukset ja laadun", Puromäki sanoo. Hän odottaa, että ABB Ability™ -järjestelmä tarjoaa tehtaalle uusia työkaluja sitä mukaa, kun toiminta kehittyy.

ABB keskittää kehitystyön uuteen Helsingissä Pitäjänmäellä sijaitsevaan digitaaliseen etäpalvelukeskukseensa, missä ABB:n asiantuntijat analysoivat prosessiteollisuuden sähköjärjestelmä ja -laitedataa syvällisemmin kuin koskaan ennen. Vaasaan perustettu digitaalisten palveluiden alakeskus vastaa sähkövoimajärjestelmien asiantuntijatuesta.

"Olemme etävalvoneet esimerkiksi paperikoneiden linjakäyttöjärjestelmiä ja tehtaiden sähkönvoimajärjestelmiä jo monta vuotta, mutta se, että etäpalvelu laajenee lähes kaikkiin sähkölaitteisiin, on suuri edistysaskel. Saamme talteen suuren määrän tehdaskohtaista dataa, joka auttaa meitä kehittämään tehtaan käyttövarmuutta edelleen", sanoo toimialajohtaja Esa Kivioja ABB:ltä.

"On selvää, että kaikki osaaminen ei ole ainoastaan tehtaalla, vaan kunnossapito perustuu yhteistyöhön luotettavien kumppanien kanssa", Timo Merikallio toteaa. Hän pitää tehtaan tärkeimpänä mittarina käytettävyyttä, jonka pitäisi pysyä vähintään 98 prosentissa vuositasolla. Hänelle merkittävä - ja yhä todennäköisempi - saavutus olisi myös se, että kunnossapitoseisokin sykli venyisi vuodesta puoleentoista vuoteen.

Metsä Groupin biotuotetehdas

  • käynnistettiin elokuussa 2017 Äänekoskella täsmälleen suunnitellussa aikataulussa
  • tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa sekä muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa sekä tulevaisuudessa kenties myös ligniinijalosteita, tekstiilikuituja ja biokomposiitteja
  • tuottaa biosähköä 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran
  • on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi: 1,2 miljardia euroa

ABB:n digitaalisen etäpalvelun piirissä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla:

  • 110 kV:n ja 33 kV:n sähköverkot
  • Tehtaan 650 taajuusmuuttajaa
  • Uuden kuivauskoneen linjakäyttö
  • Yli 100 pienjännitekeskusten ilmakatkaisijaa
  • 14 UPS:ia eli katkeamattoman tehon syöttöyksikköä

ABB Ability™
ABB Ability on yhtenäinen, toimialarajat ylittävä digitaalinen kokonaisratkaisumme, joka ulottuu verkon reunalta pilvipalveluihin. Se sisältää laitteita, järjestelmiä, ratkaisuja, palveluja ja alustan, joiden avulla toiminnan laatua ja suorituskykyä voidaan parantaa. ABB Ability yhdistää syvällisen toimialaosaamisen ainutlaatuisiin yhteysominaisuuksiin.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp