Digitalisaatio sitoo muuttuvan maailman yhteen

Energiantuotannon ja viestintätekniikan kehitys, automaatio, robotisaatio, tekoäly ja datan hyödyntäminen yhdistyvät neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi, joka muuttaa maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Muutosten yhdistävä tekijä on digitalisaatio.

Juuri nyt maailma muuttuu dramaattisesti", Suomen ABB:n Country Digital Lead Simo Säynevirta sanoo. "Esimerkiksi uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy lähivuosina merkittävästi - jo nyt valtaosa uudesta energiantuotannosta on peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Samalla koko energiantuotannon dynamiikka muuttuu."

Kulutustottumusten muuttuminen muovaa yritysten toimintaympäristöä. Kuluttajat hakevat yhä yksilöidympää palvelua, ja maailmanlaajuisten, verkottuneiden toimitusketjujen myötä yksittäinen ostaja voi tilata tuotteen lähes mistä päin maailmaa tahansa. Samalla, kun tarve asiakaskohtaiselle räätälöinnille kasvaa, yritysten pitää pystyä toimittamaan tuotteitaan ja palveluitaan entistä kustannustehokkaammin, myös massatuotannossa.

ABB:llä Pitäjänmäellä työskentelee kansainvälinen digiosaajien tiimi.
ABB:llä Pitäjänmäellä työskentelee kansainvälinen digiosaajien tiimi.

"Juuri tähän haasteeseen teollisuus pyrkii nyt vastaamaan", sanoo Säynevirta. "Puhumme neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jolla tarkoitetaan automaation, datan, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä tuotannossa niin, että toiminta on samalla ennennäkemättömän nopeaa ja ketterää, mutta myös tehokasta."

Muutoksen tuulet puhaltavat . Muun muassa liikenteen sähköistyminen tuo lähivuosina muutoksia urbaaneihin ympäristöihin. "Kaikkiin näihin muutoksiin liittyy jollain tavoin sähköenergian käyttö ja automaatio, siis juuri ne alat, joissa ABB johtavana toimijana tarjoaa ratkaisuja", Säynevirta sanoo. "Digitalisaatio on se liima, joka yhdistää trendit osaksi samaa kehitystä."

Asiakkaat kehityskumppaneiksi
Säynevirta vastaa tehtävässään ABB:n digitaalisen tarjonnan yhdistämisestä ja koordinoinnista niin asiakasratkaisuissa kuin ABB:n sisällä. Digitalisaatio muokkaa yritystä.

"ABB:n kaltaisille teollisuustoimijoille projektit ovat perinteisesti muotoutuneet siten, että asiakas budjetoi ja tilaa hankkeen, minkä jälkeen toimittaja tarjoaa huoltoa ja tukea teknologioilleen. Digitalisaation myötä syntyy uusia ekosysteemejä ja uudella tavalla verkottunutta taloutta: toimittajista tulee yhä useammin tilaajan kumppaneita ja ratkaisuja kehitetään yhdessä", Säynevirta sanoo.

Samalla koko maailmanlaajuisen muutoksen nopeus kiihtyy entisestään. "Esimerkiksi energiasektorilla tämä näkyy juuri nyt erittäin selvästi. Kymmeniä vuosia vallinneet toimintamallit muuttuvat muutamassa vuodessa. Muutos edellyttää uutta ajattelua ja ketteriä menetelmiä myös teolliseen ympäristöön."

Operations Manager Juha Alamäki (vas.) ja Simo Säynevirta uskovat digitalisaation synnyttävän täysin uudella tavalla verkottunutta taloutta. ABB:n digitaalisessa etäpalvelukeskuksessa (ABB Ability™ Collaborative Operations Center) Helsingin Pitäjänmäellä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa uusia toimintamalleja ja ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi ja optimoimiseksi.
Operations Manager Juha Alamäki (vas.) ja Simo Säynevirta uskovat digitalisaation synnyttävän täysin uudella tavalla verkottunutta taloutta. ABB:n digitaalisessa etäpalvelukeskuksessa (ABB Ability™ Collaborative Operations Center) Helsingin Pitäjänmäellä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa uusia toimintamalleja ja ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi ja optimoimiseksi.

Digitalisaatio poistaa reunaehtoja
Miltä tulevaisuus sitten näyttää vaikkapa viiden vuoden päästä? Pystyykö muutoksen suuntaa - saati lopputulosta - edes ennustamaan?

"Uusiutuvan ja hajautetun energiantuotannon lisääntyminen on hyvä esimerkki kehityskulusta, joka tulee muuttamaan energiajärjestelmän. Sähkönjakelun ja -siirron toimintamallit kehittyvät, ja tulemme näkemään esimerkiksi muun sähkönjakelun rinnalla mikroverkkoja", Säynevirta sanoo.

"Suomessa on niin vahva ja valmis infrastruktuuri, että muutos ei meillä välttämättä ole niin dramaattinen. Toisaalta monissa kehittyvissä maissa sähköistymisen mahdollistama elintason muutos tulee olemaan mullistava. Toinen iso trendi on sähköisen liikenteen lisääntyminen. Se tulee näkymään ensin Aasian suurkaupungeissa."

Säynevirran mukaan digitalisaatio on ennen kaikkea muutoksen ajuri, mahdollisuus ajatella asioita uudella tavalla yritysten liiketoiminnan kannalta.

"Monissa asioissa ei enää ole samoja reunaehtoja kuin ennen. Meille on muodostumassa ketterien toimijoiden markkinat, joilla menestyminen edellyttää uusien toimintatapojen nopeaa omaksumista."

Simo rohkaisee uudenlaiseen ajatteluun ja määrätietoiseen toimintaan kohti digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. "Vanhoissa toimintamalleissa pitäytyminen voi olla jopa kohtalokasta."

Teksti: Thomas Freundlich
Kuvat: ABB ja Olli Urpela ja Timo Kauppila

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2018

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp