Älykäs ja digitaalinen sairaala Nova

Jyväskylään 2020 avattava sairaala Nova luottaa sähkönjakelunsa varmistamisessa ABB:n älykkääseen jakeluverkkoteknologiaan.

Keski-Suomea palvelevan sairaala Novan sähköverkko vastaa kooltaan pienen suomalaiskaupungin sähköverkkoa, mutta sairaalaympäristön vaatimukset verkon toimivuudelle ovat monin verroin tiukemmat.

Tärkeä osa uuden sairaalan potilasturvallisuutta on ABB:n MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Se kertoo sairaalan sähköjärjestelmän tilanteen yhdellä silmäyksellä, 20 kV:n keskijännitekojeistoista ja muuntajista aina 400 V:n pienjänniteverkkoon ja kaikkein kriittisimpiä toimintoja turvaaviin UPS-laitteisiin asti.

Sähkönjakeluverkossa hyödynnetään kehittynyttä väylätekniikkaa, IEC 61850 -standardin mukaista digitaalista ohjausprotokollaa, joka mahdollistaa sähköverkon älykkäiden laitteiden liittämisen tietoverkon kautta järjestelmään.

Sairaalarakentamisen ennustetaan jatkuvan Suomessa vilkkaana. Arvioiden mukaan lähivuosina Suomen sairaaloiden uusimiseen investoidaan jopa viisi miljardia euroa. Rakennusten vanhenemisen lisäksi rakennusbuumia vauhdittaa sairaanhoidon teknistyminen. ABB:n älykkäät sähköjärjestelmät palvelevat erinomaisesti tulevaisuuden sairaaloiden potilasturvallisuutta ja käytettävyyttä.

MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestemä kertoo sairaalan sähköjärjestelmän tilanteen yhdellä silmäyksellä. 
Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy
MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestemä kertoo sairaalan sähköjärjestelmän tilanteen yhdellä silmäyksellä. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

MicroSCADA Pro
ABB:n toimittama sairaalan sähköverkon MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestelmä näyttää reaaliaikaisen kokonaiskuvan sairaalan sähköverkon tilanteesta yhdellä näytöllä. Ongelmatilanteissa vian paikannus ja sähkönjakelun turvaaminen nopeutuu merkittävästi. MicroSCADA Pro -ratkaisussa on mukana vahva paikallinen kyberturvallisuusosaaminen koko sen elinkaaren ajan.

MicroSCADA Pro on Suomen ABB:llä kehitetty järjestelmä, joka on käytössä yli 14 000 kohteessa ympäri maailmaa. Käyttäjiä ovat sairaaloiden lisäksi esimerkiksi teollisuuslaitokset, datakeskukset, lentokentät ja junaliikenne.

Sähkönsyöttö useasta suunnasta
Sairaala Nova on paikallisen verkkoyhtiön suuri asiakas. Sairaalan verkkoon syötetään sähköä toimitusvarmuuden vuoksi kolmesta eri pisteestä. Sairaala Novan käyttämä MicroSCADA Pro -järjestelmä on käytössä myös verkkoyhtiö Jyväskylän Energian sähköverkon hallinnassa. Näin myös verkkoyhtiöllä on omasta valvomostaan näkymä sairaalan verkkoon. Mahdolliset vikatilanteet voidaan ratkoa entistä nopeammin.

EQmatic-energianmittausjärjestelmä
ABB:n energianmittaus- ja raportointijärjestelmä tuo koko sairaalan energiankulutuksen yhteen raporttiin. Sähkönmittauksen lisäksi mitataan myös sairaalan LVI-kulutus, kuten veden- ja lämmönkulutukset sekä sairaalakaasujen päämittaukset. Järjestelmän työkaluilla voidaan seurata reaaliajassa satojen mittauspisteiden energiankulutusta ja tunnistaa potentiaaliset energiansäästökohteet.

UPS-järjestelmä
ABB:n modulaariset UPS-järjestelmät turvaavat kaikkien kriittisimpien laitteiden – sairaalan leikkaussalien ja turvajärjestelmien – katkottoman sähkönsyötön kaikissa tilanteissa.

Modulaarisessa järjestelmässä UPS-tehoa voidaan siirtää helposti tarpeen mukaan eri paikkoihin. Vikaantunut UPS-moduuli voidaan vaihtaa lennosta sairaalan oman huoltohenkilöstön voimin, järjestelmiä sammuttamatta. Novan UPS-järjestelmän akustot ja 262 moduulia tarjoavat yhteensä noin 5 MW varavoimaa katkojen varalle.

400 V pienjänniteverkko
Sähköverkon valvonta ja ohjaus siirtyvät tulevaisuudessa yhä lähemmäs kulutuspisteitä. Sairaala Novassa keskijänniteverkon lisäksi myös kaikki 400 V:n pienjänniteverkon keskeiset komponentit on tuotu MicroSCADA Pro-järjestelmän piiriin. Kun ABB:n älykkäät pienjännitekatkaisijat liitetään SCADA-järjestelmään, voi niitä valvoa ja ohjata etänä.

20 kV:n keskijänniteverkko, muuntajat ja kojeistot
Sairaalan keskijänniteverkon osat, kojeistot ja muuntajat on integroitu sairaalan SCADA-valvontaan ja ohjaukseen.

Varavoimakoneet
MicroSCADA Pro -järjestelmään kytketyt kolme varavoimakonetta ovat jatkuvassa käynnistysvalmiudessa. Määräysten mukaan varavoimaa pitää olla sairaalassa tarjolla 15 sekunnissa sähkökatkon alkamisesta.

Teksti Petja Partanen Kuvat JKMM Arkkitehdit Oy
Artikkeli julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2019

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp