Energiatehokas sähkömoottori leikkaa päästöjä

Teollisuus voi hillitä ilmastonmuutosta merkittävästi ja jopa kannattavasti, kun huomio suunnataan sähkömoottoreiden energiatehokkuuteen.

Sähkömoottorit kuluttavat lähes puolet maailman sähköstä, ja niiden käyttö lisääntyy edelleen, arvioi kansainvälinen energiajärjestö IEA. Energiajärjestö kuitenkin arvioi, että uudet, energiatehokkaat sähkömoottorit leikkaavat merkittävästi sähkönkulutusta, etenkin teollisuudessa, ja hillitsevät siten myös hiilidioksidipäästöjä. Samoilla linjoilla on ABB:n Hannu Väänänen.

”Teollisuuden sähkömoottorit käyttävät noin 30 prosenttia maailman sähköstä. Silloin pienikin parannus energiatehokkuudessa vaikuttaa paljon.”

Sääntely ohjaa ja säästöt palkitsevat
Moottorin hyvä hyötysuhde, siis energiatehokkuus, saattaa nostaa jossakin määrin moottorin hankintahintaa, mutta Väänäsen mukaan kutistunut sähkölasku kuittaa erotuksen jo muutamassa kuukaudessa.

”Moottorin elinikä on tyypillisesti 10–20 vuotta. Sinä aikana energiatehokas moottori ehtii maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.”

Kannustimet energiatehokkuuteen lienevät siis kohdillaan.

”Niin EU:ssakin taidettiin aikoinaan ajatella, mutta elinkaariajattelu ei lyönyt läpi eikä vapaaehtoisuus toiminut. Nyt sähkömoottoreiden vähimmäishyötysuhdetta säännellään niiden päämarkkina-alueilla, EU:n ohella muun muassa Yhdysvalloissa, Intiassa ja Kiinassa.”

Käytössä on maailmanlaajuinen standardi, joka jakaa moottorit hyötysuhteen perusteella neljään luokkaan, joista IE4 on vaativin.

”Vuoden 2023 heinäkuussa EU:sta tulee ensimmäinen alue, joka edellyttää uusilta, tietyn kokoluokan moottoreilta hyötysuhdeluokkaa IE4”, Väänänen kertoo. IEA:n mukaan valtaosa maailman sähkömoottoreista on edelleen tasoa IE1 tai sen alle, mutta näiden osuus pienenee jatkuvasti luokkien IE2 ja IE3 kasvaessa säännellyillä alueilla. Samalla myös säännelty alue kasvaa.

”ABB on jäsenenä YK:n työryhmässä, jossa laaditaan valtioille mm. sähkömoottoreita koskevaa mallilainsäädäntöä. On jokaisen maan etu päästä pois energiatehottomalta polulta.”

Paras tulos koko järjestelmää kehittämällä
Väänänen korostaa, että energiatehokkuuteen vaikuttaa moottorin ohella koko järjestelmä, johon kuuluu moottorin käyttöä säätävä taajuusmuuttaja sekä puhallin, pumppu tai muu moottoria hyödyntävä laite ja mahdollisesti myös kokonaisuutta ohjaava automaatio.

”Tarvitaan standardit, joiden avulla energiatehokkuutta voidaan mitata ja vertailla, jotta lainsäädäntöä voidaan rakentaa. Tämä vaatii vielä paljon yhteistyötä.”

IEA ennustaa, että moottorikäyttöisten järjestelmien energiatehokkuus voisi nousta kannattavasti 35 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Tuolloin järjestelmiä tarkasteltaisiin kokonaisuuksina ja käytössä olisi valtaosin kahden ylimmän hyötysuhdeluokan sähkömoottoreita.

Sääntelyn laajuus ja taso
Sääntely määrää vain uusien keskikokoisten sähkömoottoreiden hyötysuhteen, joten käytössä olevien moottoreiden hyötysuhdeluokat vaihtelevat paljon eri maiden välillä.

IEA arvioi, että teollisuuden sähkönkulutus olisi ollut 16 prosenttia toteutunutta pienempi vuonna 2017, jos kaikki sääntelyyn ryhtyneet maat olisivat kiristäneet vaatimuksiaan tasolle IE3 ensimmäisten tahdissa.

Teksti Marianna Salin Kuva ABB
Artikkeli julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2019

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp