Yhteistyöllä vastauksia tulevaisuuden haasteisiin

Innovaatioekosysteemi tuo yhteen teknologia-alan suurtoimijat, tutkijat ja pk-yritykset. VTT:n vetämässä Reboot Finland IoT Factory -ekosysteemissä kehitetään yhdessä teknologiaa tulevaisuutta varten.

ABB:n kytkintehtaalla Vaasassa kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden odotetaan lisäävän tuottavuutta ja parantavan työhyvinvointia. Juuri nyt työn alla on yhdessä Oulun yliopiston kanssa toteutettu VR- eli virtuaalitodellisuussovellus, joka opastaa kokoamaan tehtaalla valmistettavan kytkimen. Virtuaalilasien ja ohjainkapuloiden avulla "tartutaan" komponentteihin ja asennetaan ne paikoilleen.

Pelimäinen demosovellus on saanut paljon hyvää palautetta, ja tavoitteena on sen jatkojalostaminen tuotantokäyttöön.

”Suunnitelmissa on kokeilla sitä, että kouluttaisimme yhden ryhmän kesätyöntekijöitämme kokoonpanotyöhön VR-ympäristössä”, kertoo ABB:n Quality & Operational Excellence Manager Jyrki Hangasmaa.

”On mielenkiintoista nähdä, pystyykö VR-perehdytyksellä omaksumaan tehtävän niin hyvin, että työntekijä voi sen jälkeen suoraan siirtyä tuotantoon kytkimiä kokoamaan.”

Yhteistyötä yli rajojen
Uusi VR-sovellus on syntynyt osana VTT:n vetämää Reboot Finland IoT Factory -ekosysteemiä, jossa Suomen johtavat teknologiayritykset etsivät yhdessä vastauksia tulevaisuuden haasteisiin. Yritys- ja tutkimussektorin yhdistävä hanke pyrkii tekemään suomalaisista valmistavan teollisuuden tehtaista innovaatioalustoja, jotka jakavat kokemuksia onnistuneista ratkaisuista tehokkuuden ja alan kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Teknologia-alan suuryrityksistä mukana ovat ABB, GE Healthcare, KONGSBERG, Nokia ja Ponsse, tutkimuslaitoksista VTT, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi hankkeeseen osallistuu lukuisia IoT-tuotteita kehittäviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Reboot Finland IoT Factory -hanke on jaettu kolmeen strategiseen haasteeseen, joista ABB:n erityisalueena hankkeessa on tutkia työntekijöiden roolia automatisoituvassa ja digitalisoituvassa työympäristössä. ABB ratkoo haastettaan monipuolisessa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

”Hankkeessa on saatu rakennettua rajat ylittävää vuorovaikutusta yritysten ja tutkijatiimiemme välille”, kertoo Oulun yliopiston dosentti Susanna Pirttikangas.

”Tutkimme ABB:n kanssa teknologioita, joilla ihmisten työhyvinvointia voidaan seurata ja parantaa. Samalla olemme kartoittaneet laajalti esimerkiksi sitä, minkälaisia tietosuoja-asioita pitää ottaa huomioon tulevaisuuden digitaalisissa ratkaisuissa.”

Innovaatioille on kysyntää
Ekosysteemimäisesti toimivan projektin ytimessä on kokemusten jakaminen paitsi yrityksiltä yrityksille, myös tutkimusalan ja yritysten välillä.

”Reboot on kokemusten jakamisen yhteisö”, kiteyttää hankkeen koordinaattori Marko Jurvansuu VTT:ltä.

Kolmivuotisen hankkeen ensimmäinen rahoituskausi päättyy kuluvan vuoden lokakuussa, ja sen keskeisistä tavoitteista moni on ylitetty jo ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana. Jurvansuu on tyytyväinen tähänastisiin tuloksiin.

”Pyrkimyksenä oli projektin aikana löytää viidessä tehtaassa 15 proof of concept -toteutusta, ja niitä on jo nyt työn alla 19. On ollut suorastaan yllättävää, kuinka paljon yrityksissä on tarvetta digitaalisille innovaatioille.”

  • Yhdessä kokeileminen ja oppiminen on tärkeä osa Reboot-hanketta. Kuvassa Jyrki Hangasmaa ABB:ltä, Pasi Pussinen ja Marko Jurmu VTT:ltä sekä Heli Huhtala GE Healthcareltä.
  • ”Hankkeessa on saatu rakennettua rajat ylittävää vuorovaikutusta yritysten ja tutkijatiimien välille", kertoo Oulun yliopiston dosentti Susanna Pirttikangas. ABB tutkii yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa työntekijöiden roolia automatisoituvassa ja digitalisoituvassa työympäristössä.
  • ABB:n Vaasan-kytkintehtaalla on jo testattu esimerkiksi VR-laseja hankkeen innovoimana.

Tekoäly päätöksenteon tukena
Kytkintehtaalla on hankkeen yhteydessä testattu tekoälyn hyödyntämistä työnohjauksen tukena. Tekoälypohjainen palvelu seuraa tuotantoa reaaliaikaisesti ja pystyy ohjaamaan työn painopisteitä esimerkiksi tilauskannan muutosten tai mahdollisten häiriötilanteiden mukaisesti.

”Olemme itse antaneet palvelulle nimen Virtual Job Supervisor eli virtuaalinen työnjohtaja, mutta nimi on jo kääntynyt AI-esimieheksi”, kertoo ABB:n Hangasmaa.

”Tuotannon tehokkuuden ja laadun lisäksi odotamme ratkaisun lisäävän työhyvinvointia, koska sen avulla työt voidaan suunnitella niin, että tehtävien henkinen ja fyysinen kuormittavuus on sopivaa koko ajan. Näin yksittäinen työntekijä ei esimerkiksi joudu tekemään raskasta työtehtävää liian pitkään.”

Testikäytössä olevaa ratkaisua on toistaiseksi käytetty vasta tuotannon seuraamiseen ja raportointiin, mutta seuraavana askeleena siihen on mahdollista lisätä toimintoja, jotka auttavat ohjaamaan työnkulkua tai aikatauluttamaan tuotantoa. Ratkaisun avulla voitaisiin esimerkiksi antaa positiivista palautetta, mikäli työntekijä tekee virheetöntä ja oikea-aikaista kokoonpanotyötä.

”Toisaalta virtuaalisen työnjohtajan kautta myös työntekijät voisivat antaa palautetta siitä, mitkä työtehtävät ovat juuri heille yksilöllisesti mielekkäitä ja kiinnostavia. Hyviä jatkokehitysideoita on tullut todella paljon”, Hangasmaa toteaa.

Mikä on Reboot Finland IoT Factory?
Kyseessä on uudenlainen ekosysteemi, jonka tavoitteena on, että tehtaat toimivat innovaatioalustoina ja jakavat kokemuksia onnistuneista ratkaisuista.
– Yritysosapuolina mukana ovat ABB, GE Healthcare, KONGSBERG, Nokia ja Ponsse.
– Kehitys- ja tutkimusosapuolina mukana ovat VTT, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.
– Lisäksi mukana on useita pk-yrityksiä muun muassa SuperIoT, Analytics+, SMACC, FiiF, 5GTNF ja AVR.
– Hanketta rahoittaa Business Finland.
www.rebootiotfactory.com
#rebootiotfactory

Teksti Thomas Freundlich Kuvat VTT
Artikkeli julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2019

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp