Kestävän kehityksen kurssi avaa nuorille uusia näkökulmia

”Kurssi oli mielestäni todella kiinnostava ja hauska. Olen oppinut paljon uusia, tärkeitä asioita, jotka tulevat auttamaan minua tulevaisuudessa. Kurssi on myös muuttanut elämäntapojani parempaan suuntaan, joka on mielestäni hyvä asia!”

Tämä on suora lainaus Apollon Yhteiskoulun Kestävän kehityksen -kurssin käyneen opiskelijan portfoliosta.

Vapaaehtoisen kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen käsitys ympäristöasioista. Kurssin aikana halutaan herättää opiskelijoiden mielenkiinto kestävää kehitystä kohtaan ja samalla saada heidät ymmärtämään oman toimintansa vaikutus ympäristöön.

Kahdelle periodille sijoittuvan kurssin aikana tehdään paljon ekskursioita yrityksiin ja jätteiden käsittely- ja kierrätyskohteisiin. Tänä lukuvuonna kurssin käyneet opiskelijat vierailivat ABB:llä Pitäjänmäellä kahdesti: ensin he tutustuivat taajuusmuuttajatehtaan toimintaan ja sen jälkeen kävivät kurssin palautekeskustelun ABB:n tiloissa. Lisäksi asiantuntijat taajuusmuuttajatehtaalta vierailivat koululla kertomassa energiatehokkuudesta.

Viron-matka oli kurssin kohokohta
”Opin paljon. Minulla ei ollut mitään tietoa ABB:stä aiemmin, joten oli kiinnostavaa kuulla yrityksestä. Opin muun muassa, mitä älykäs sähköverkko tarkoittaa ja mitä taajuusmuuttajat tekevät”, Eveliina Mikkolan portfoliossa kerrotaan.

Kurssin aikana opiskelijat ovat vierailleet opintokäynneillä 5–7 yrityksessä. Haastatteluhetkellä luvassa oli vielä myöhäiskevään tehdasvierailu ABB:n tehtaalla Viron Jürissa.

”Odotamme matkaa kovasti. On mielenkiintoista nähdä, miten kestävä kehitys otetaan huomioon ABB:n Viron tehtaalla”, kurssin käyneet Maria Lebedeva, Eveliina Mikkola ja Roope Holopainen miettivät.

Kurssin vetäjä, opettaja Riitta Lepänaho kertoo, että kevään Viron matka on kurssin päättävä kohokohta.

  • Roope Holopainen, Maria Lebedeva, Eveliina Mikkola ja Riitta Lepänaho pitävät kurssin tehdasvierailuja tärkeänä osana Kestävän kehityksen -kurssia.
  • Kestävän kehityksen -kurssilla opiskelijat tekevät oppimistaan asioista ja tehdasvierailuista portfolion eli kansion, johon he keräävät kurssilla oivaltamiaan asioita.

”Se on aina ollut ABB:n puolelta erinomaisesti suunniteltu. On aina upeaa päästä tehdaskierrokselle, jossa opimme paljon. Osa esityksistä on englanniksi, mikä myös osaltaan auttaa opiskelijoita ymmärtämään, millaista osaamista globaalissa yrityksessä tarvitaan.”

Lepänaholla on pitkä kokemus kurssista. Hän on ollut alusta saakka kehittämässä toimintaa ja vetämässä myös opetusta. Ensimmäinen Apollon Yhteiskoulun Kestävän kehityksen kurssi järjestettiin vuonna 2000, ja ABB on ollut mukana toiminnassa vuodesta 2001.

Tehdasvierailu avaa silmät
Opiskelijoiden mukaan vierailut tehtailla ovat kurssin suola.

”En ollut aikaisemmin koskaan käynyt tehtaassa. Oli todella mielenkiintoista nähdä, miten tehtaalla iso porukka saadaan toimimaan yhteen. Vierailu todisti, että tehdasympäristö on siisti ja viimeisen päälle ajateltu. Myös meidän opastuksemme oli ihan reittejä myöten hyvin suunniteltu. Vähän kuin olisi käynyt Ikeassa”, Lebedeva listasi oppimiaan asioita.

”Minulle tuli yllätyksenä se, kuinka paljon työntekijöiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota”, Holopainen kertoi.

Kestävän kehityksen eri puolia
Lepänahon mukaan kurssin onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mukana on yrityksiä. Vierailut ja vierailevat luennoitsijat tuovat opiskeluun uudenlaista näkökulmaa.

”Pitkä yhteistyö ABB:n kanssa on hionut kurssin vierailut ja luennot sujuviksi ja toimiviksi”, hän kiittelee.

Opiskelijoiden mukaan vierailut ovat tärkeitä myös siitä syystä, että paikan päällä pääsee oikeasti näkemään, kuinka kestävään kehitykseen panostetaan.

”Ympäristöasiat huolestuttavat meitä, ja kiinnitämme niihin huomiota. Tuntuu usein, että niiden eteen ei tehdä tarpeeksi. On hienoa huomata, että tilanne ei ole ihan niin toivoton kuin miltä pelkkiä uutisia seuraamalla tuntuu”, opiskeljakolmikko miettii.

ABB tekee oppilaitosyhteistyötä
Helsingissä sijaitsevan Apollon Yhteiskoulun Kestävän kehityksen -lukiokurssin lisäksi ABB tekee Suomessa runsaasti oppilaitosyhteistyötä.
– Tekno TET 
tukee 9.-luokkalaisten ammatinvalintaa. Viikon aikana Vaasan alueen 9.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan Vaasan ammattioppilaitoksen eri aloihin, jatko-opiskelupaikkoihin ja alueen yrityksiin, joihin kuuluu myös ABB.
–  Yrityskylä
ABB on mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille järjestettävässä Yrityskylä-opintokokonaisuudessa Espoossa, Helsingissä ja Pohjanmaalla.
– Fysiikan työpajat
ABB tukee fysiikan opiskelua varustamillaan fysiikan luokilla. Luokat sijaitsevat Helsingissä ABB:n Pitäjänmäen-tehtailla ja Lappeenrannan Teknillisen yliopiston tiloissa.

Teksti Terhi Paavola Kuvat Olli Urpela
Artikkeli julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2019

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp