ABB:n teknologiaa maailman ensimmäiseen vetykäyttöiseen jokialukseen

ABB toimittaa sähkövoima- ja propulsioratkaisun uuteen, ainoastaan vetypolttokennoteknologiaa voimanlähteenä käyttävään jokilalukseen. Alus tulee liikennöimään Rhône-joella Ranskassa.

ABB vahvistaa asemaansa meriliikenteen edelläkävijänä polttokennoteknologiassa. Yhtiö on mukana EU:n rahoittamassa FLAGSHIPS-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda täysin päästöttömiä aluksia kaupalliseen sisävesi- ja lyhyen matkan meriliikenteeseen.

Hankkeessa ABB toimittaa polttokennoteknologiaan pohjautuvan sähkövoima- ja propulsioratkaisun ranskalaisen Sogestran Groupin tytäryhtiön Compagnie Fluviale de Transportin (CFT) uuteen työntöalukseen. Toimitus on suunniteltu vuodelle 2021. Polttokennojen vety tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, joten aluksen koko energiaketju on päästötön.

”CFT on luonut innovaatioita sisävesiliikenteeseen jo yli 50 vuoden ajan. Ympäristön kannalta kestävien voimanlähteiden tuominen jokiliikenteeseen on uudenlainen haaste, mutta on elintärkeää vähentää päästöjä Euroopan sisävesireiteillä ja erityisesti kaupunkien keskustoissa. Hankkeella pyrimme osoittamaan, että nollapäästöinen liikennöinti on sekä mahdollista toteuttaa että kaupallisesti kannattavaa”, kertoo CFT:n operatiivinen johtaja Matthieu Blanc.

”Osallistumalla FLAGSHIPS-hankkeeseen ABB jatkaa aktiivisesti sähköisten ratkaisujen edistämistä meriliikenteessä”, ABB:n Industrial Automation -liiketoiminnan johtaja Peter Terwiesch sanoo. Hänen johtamansa liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja meriliikenteen lisäksi myös monille muille teollisuudenaloille. ”ABB on yksi maailman johtavista kestävän liikenteen ratkaisujen mahdollistajista. Olemme sitoutuneet kehittämään merenkulun tulevaisuutta siten, että alukset liikennöivät maailman merillä puhtaammin ja tehokkaammin.

ABB on ollut mukana FLAGSHIPS-hankkeessa sen alusta, tammikuusta 2019 alkaen. Se on tehnyt tiivistä yhteistyötä teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä Ballard Power Systems Europen kanssa, joka on maailman johtava innovatiivisten puhtaan energian polttokennoratkaisujen toimittaja. Yhteistyön tavoitteena on kehittää 400 kW:n polttokennon sisältävä voimanlähde aluksiin.

Hankkeessa pyritään osoittamaan laivojen omistajille ja rakentajille, että polttokennot ovat käytännöllinen ja toimituskelpoinen propulsioratkaisu. Se sopii keskikokoisiin, yli 100 henkilöä tai vastaavia rahtimääriä sisä- tai rannikkovesillä kuljettaviin aluksiin. Tämän vuoksi FLAGSHIPS-hankkeessa myös arvioidaan, miten vetyyn siirtyminen vaikuttaa alusten omistajien ja rakentajien toimintaan.

Kun polttokennovoimala on saatu toimintaan, aluksen on tarkoitus liikennöidä päivittäin. Sen käytössä kiinnitetään erityistä huomiota tankkaukseen, jotta alus voi kulkea suunnitellussa aikataulussa. Kokeilla saadaan näin myös tietoa siitä, miten vesiliikenteessä käytettävien polttokennojen tankkausinfrastruktuuria voidaan kehittää ja optimoida.

Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen määräksi arvioidaan noin 940 miljoonaa tonnia vuodessa. Siksi merenkulkuun kohdistuu entistä suurempia paineita, jotta ympäristölle haitallisia päästöjä saadaan vähennettyä. YK:n alainen merenkulun turvallisuusasioita hallinnoiva Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi vähentää laivojen kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 50 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2050 mennessä ja lopulta poistaa ne kokonaan.

Polttokennoteknologiaa pidetään yhtenä lupaavimmista kestävistä energiaratkaisuista, joilla voidaan vähentää merenkulun päästöjä globaalisti. Polttokennoissa vedyn kemiallinen energia muutetaan sähköksi sähkökemiallisella reaktiolla. Polttokennot muuttavat polttoaineen suoraan sähköksi, lämmöksi ja puhtaaksi vedeksi.

FLAGSHIPS-hanketta tukee polttokenno- ja vetyteknologioiden alalla toimiva yhteisyritys (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU). Se on EU:n Horizon 2020 -ohjelmassa perustettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jolla vauhditetaan kyseisten teknologioiden kaupallista käyttöä kuljetus- ja energia-aloilla. Yhteisyrityksen kolme jäsentä ovat Euroopan komissio, polttokenno- ja vetyteknologia-aloja edustava Hydrogen Europe sekä alojen tutkimusyhteisöä edustava Hydrogen Europe Research. CFT:n uuden aluksen kehittämiseen osallistuvat myös LMG Marin, NCE Maritime CleanTech ja PersEE.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp