ABB Robotics kehittää ratkaisuja tulevaisuuden sairaaloihin

ABB tuo ihmisen kanssa yhteistyöhön kykenevät robotit lääketieteellisiin laboratorioihin ja avaa lokakuussa uuden tutkimusyksikön Texas Medical Center (TMC) -innovaatiokampuksella Houstonissa. 

Yksikkö on ABB:n ensimmäinen erityisesti terveydenhuoltoalaan keskittyvä tutkimuskeskus. ABB:n tutkijat kehittävät siellä yhdessä lääketieteen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja teknisten suunnittelijoiden kanssa ei-kirurgisia lääketieteen alan robotiikkajärjestelmiä, jotka liittyvät esimerkiksi logistiikkaan ja uuden sukupolven automatisoituihin laboratorioteknologioihin

”Houstonissa kehitetyt uuden sukupolven laboratorioprosessit nopeuttavat tähän asti käsin suoritettuja laboratorioprosesseja, poistavat työn pullonkauloja ja parantavat turvallisuutta ja yhdenmukaisuutta”, ABB:n Robotics and Discrete Automation -liiketoiminnan johtaja Sami Atiya sanoo. ”Robotiikasta on erityisen paljon hyötyä uusissa korkean teknologian hoitomenetelmissä, kuten Texas Medical Centerissä kehitettävissä syöpähoidoissa, joiden käsin tehtävät koeprosessit vievät nykyisin paljon aikaa.

Hoidettavien potilaiden lukumäärä on tällä hetkellä rajallinen, koska korkeasti koulutetut lääketieteen asiantuntijat käyttävät paljon aikaa rutiininomaisiin laboratoriotöihin. Kun nämä tehtävät annetaan robottien tehtäväksi, asiantuntijat voivat keskittyä enemmän taitoa vaativiin ja tuottavampiin tehtäviin. Huomattavasti nopeutuvat prosessit mahdollistavat yhä suuremman potilasmäärän hoitamisen.

ABB on analysoinut monia lääketieteen laboratorioiden käsin suoritettavia prosesseja ja arvioi, että automaatiota käyttämällä voitaisiin tehdä 50 % enemmän kokeita vuosittain. Robotit voivat ottaa hoitaakseen myös toistuvia tehtäviä, jotka aiheuttavat työntekijöille rasitusvammoja.

Kun maailman väestö vanhenee, valtiot käyttävät yhä suuremman osan bruttokansantuotteestaan terveydenhuoltoon. Hoidon laadun lisäksi automaatio parantaa myös terveydenhuollon tehokkuutta, mikä helpottaa joitakin väestön vanhenemisesta johtuvia yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia haasteita. ABB:n omien tutkimusten mukaan ei-kirurgisten lääketieteellisten robottien markkinan odotetaan saavuttavan lähes 60 000 yksikön tason vuoteen 2025 mennessä, mikä on lähes nelinkertainen määrä vuoteen 2018 verrattuna.

ABB:n ihmisen kanssa yhteistyöhön kykenevät robotit toimivat jo nyt elintarvike- ja juomateollisuuden laboratorioissa kaikkialla maailmassa. Ne soveltuvat hyvin lääketieteellisiin laitoksiin, koska ne toimivat turvallisesti ja tehokkaasti ihmisten rinnalla ilman turva-aitoja. Robotit ottavat vastuulleen monia toistuvia, tarkkuutta vaativia ja aikaa vieviä toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi annostelu, sekoitus ja pipetointi, steriilien instrumenttien pakkaaminen ja sentrifugien lataaminen ja purkaminen.

Houston on maailmanlaajuisesti merkittävä lääketieteellisen teknologian tutkimuksen keskus, ja TMC:n innovaatioekosysteemi on ihanteellinen sijainniltaan ABB:n uudelle tutkimuskeskukselle. ABB Robotics -liiketoimintalinjan 20-henkinen tiimi työskentelee 500 m2:n tutkimustiloissa, joihin kuuluu automaatiolaboratorio ja robottien koulutustilat sekä kokoustiloja yhteistyöhön innovointikumppaneiden kanssa.

”Tämän kumppanuuden myötä Texas Medical Center jatkaa rajoja rikkovaa innovaatioyhteistyötä huipputason teollisuuskumppanien kanssa. TMC:llä on tärkeä rooli, kun ABB Robotics ottaa paikkansa terveydenhuollon alalla”, Texas Medical Centerin johtaja Bill McKeon sanoo. ”Olemme kuin kokonainen kaupunki kaupungin sisällä. Meillä käy vuosittain 10 miljoonaa potilasta, joten tehokkuus, tarkkuus ja todellisiin olosuhteisiin helposti siirrettävien prosessien kehittäminen ovat meillä etusijalla. ABB:n uraa uurtavan terveydenhuoltoalan robotiikkaratkaisujen tutkimus- ja kehitysyksikön tuominen osaksi innovaatiokeskustamme on osoitus juuri tästä.”

”Olemme ylpeitä voidessamme kehittää ihmisten kanssa toimivia robotiikkajärjestelmiä tulevaisuuden sairaaloihin yhteistyössä huippuluokan innovaatiokumppanin kanssa. Järjestelmien testaaminen toimivissa lääketieteen laboratorioissa varmistaa, että ne tuottavat aitoa lisäarvoa terveydenhuollon ammattilaisille, edistävät innovointia ja muuttavat lääketieteen laboratorioiden toimintatapoja kaikkialla maailmassa,” Atiya lisää.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp