ABB:n digitaalinen ratkaisu optimoi kunnossapitoa ja tehostaa tuottavuutta metalliteollisuudessa

ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring for metals -ratkaisu antaa jatkuvan ja kattavan kuvan laitteiden kunnosta. Ratkaisu ennakoi kunnossapitotarpeet tehtaan dataa hyödyntämällä.

ABB on tuonut markkinoille skaalautuvan ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring for metals -digitaaliratkaisun, joka antaa metallien tuottajille täyden kuvan tuotantolaitteiden kunnosta. Näin voidaan välttää liiallinen kunnossapito, estää tarpeeton altistus vaarallisille alueille ja nopeuttaa korjaustoimia.

ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring for metals -ratkaisu kerää nopeasti yhteen aiemmin pirstaloituneena olleen datan eri tuotantolaitteista, kuten moottoreista, kytkinlaitteista, vaihteistoista, venttiileistä, kytkimistä ja antureista. Data esitetään tuotannon ja kunnossapidon henkilöstölle käyttäjäystävällisissä koontinäkymissä, mikä sujuvoittaa integraatiota ja yhteistyötä. Koska ratkaisu skaalautuu erittäin hyvin, se voidaan ottaa käyttöön hyvin nopeasti ja helposti tehtaissa, joissa käytetään jo erilaisia hajautettuja ohjausjärjestelmiä, kuten ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmää.

”ABB Ability™ Asset Vista -ratkaisulla pyrimme pääsemään eroon tuotannon ja kunnosapidon henkilöstön välisistä tietosiiloista. Haluamme auttaa metalliteollisuuden asiakkaita laatimaan kattavan ennakoivan kunnossapidon strategian”, kertoo ABB:n Metals Digitalin tuotepäällikkö Tarun Mathur.

 Metalliteollisuuden tuotantolaitoksessa on tuhansia laitteita, joiden tuottamaa dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi laitteiden kunnossapitotarpeen arvioinnissa.
Metalliteollisuuden tuotantolaitoksessa on tuhansia laitteita, joiden tuottamaa dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi laitteiden kunnossapitotarpeen arvioinnissa.

”Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvin toimiva ennakoivan kunnossapidon järjestelmä voi säästää jopa 40 prosenttia verrattuna ohjelmaan, jossa käytetään ainoastaan ehkäisevää kunnossapitoa1”, selittää ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring for metals -ratkaisun tuotepäällikkö Eduardo Ingegneri. ”Eräs eurooppalainen metallialan asiakas otti järjestelmän käyttöön valssausprosessissa. Sen perusteella tiedämme, että järjestelmä pienentää kustannuksia ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta vähentämällä tarpeetonta kunnossapitoa vaarallisilla alueilla. Lisäksi sillä on mahdollista vähentää resurssien käyttöä ja ympäristövaikutuksia.”

ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring -ratkaisun ovat kehittäneet kunnossapidon asiantuntijat. Ratkaisu käyttää avoimia tietoliikenneprotokollia, kuten OPC:tä ja Modbusia, joten se voidaan integroida helposti kolmansien osapuolten ohjausjärjestelmiin. Kun ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring -ratkaisu yhdistetään tehtaan kunnossapidon hallintajärjestelmään, laitteiden luotettavuus paranee. Samalla kunnossapito- ja käyttökustannukset pienenevät, vältytään suunnittelemattomilta seisokeilta - ja myös tuottavuus kasvaa.

Esimerkiksi perinteisestä kuljettimesta voi saada valtavasti arvokasta dataa. Ilman ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring -ratkaisua sitä saatetaan jakaa erikseen eri paikkojen tietojärjestelmille. Tällöin on mahdollista, että oleellisia tietoja ei jaeta riittävän nopeasti kaikille asiaankuuluville työntekijöille.

”Jos sähkömoottoriin tulee voitelun puutteesta johtuva vika, huoltoinsinööri saattaa saada tiedon asiasta vasta kun tuotanto on vaarassa”, kertoo Tarun Mathur. ”Vaikka vika huomattaisiin, insinööri ei välttämättä saa heti selville, että ongelman aiheuttaa sähkömoottori. Siitä voi seurata huomattavia ja kalliita viivästyksiä.”

ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring estää tällaisia tilanteita syntymästä, koska se välittää tärkeät tiedot yhteen kunnossapitokeskeiseen järjestelmään. Kaikki asiaankuuluvat osapuolet saavat etukäteen varoituksen mahdollisesta viasta, esimerkiksi voiteluongelmasta. Lisäksi järjestelmä ehdottaa ratkaisua ennen kuin ongelma ehtii vaikuttaa tuotantoon.

ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring for metals -ratkaisu otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Ensin ABB:n ja kohteen kunnossapitoasiantuntijat arvioivat tarkat kunnossapitotarpeet. Sitten suunnitellaan pitkäaikainen ratkaisu liiketoimintatavoitteiden ja käytettävissä olevien tekniikoiden mukaan. Seuraavassa vaiheessa ABB:n tiimi ottaa käyttöön verkkopohjaisen kunnonvalvontasovelluksen. Lopuksi ABB arvioi ja optimoi kunnossapitosuoritusta etätoimintona ja raportoi tuloksista säännöllisesti. ABB:n huoltosopimus takaa, että sovellus on aina ajan tasalla niin, että asiakkaan kunnossapitotiimit voivat keskittyä päivittäisiin työtehtäviinsä.

ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring for metals -ratkaisu on skaalautuva Asset Vista Library Suite -laitevalvontakirjastonsa ansiosta. Library Suitella käyttäjät voivat käyttää ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring  -ratkaisua omien tarpeidensa mukaan automaatio-, instrumentointi-, sähkö-, prosessi- tai mekaanisten laitteiden kunnon valvonnassa. Valvontaohjelmistoa voi alkaa käyttää pienimuotoisesti keskittyen aluksi vain yleisimpiin komponentteihin. Liiketoiminnan kasvaessa kunnonvalvontaa voidaan laajentaa monimutkaisempiin, enemmän arvoa tuottaviin laitteisiin ja komponentteihin.

1 Yhdysvaltain energiaministeriö, liittovaltion energianhallintajärjestelmä (Federal Energy Management Program), Operations & Maintenance Best Practices: A Guide to Achieving Operational Efficiency. Release 3.0. Elokuu 2010.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp