Muutoksia ABB-yhtymän johtokunnassa

31.12.2019 lähtien Claudio Facchin, Frank Duggan ja Chunyuan Gu siirtyvät syrjään johtokunnasta osana 17.12.2018 julkaistua organisaatiomuutosta.

Osana julkaistua Power Gridsin divestointia Hitachille Claudio Facchin jatkaa itsenäisen Power Grids -yhtiön johdossa. Divestointi on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Frank Duggan ja Chunyuan Gu eroavat tehtävistään Eurooppa- ja AMEA (Aasia, Lähi-Itä ja Afrikka) -regioonien johdossa. ABB:n uudessa toimintamallissa nämä tehtävät lakkautetaan.

Duggan ja Hu jatkavat yhtiön neuvonantajina. Lisäksi Duggan nimitetään ABB:n edustajana Hitachi ABB Power Gridsin hallituksen jäseneksi. Gu jatkaa ABB Kiinan johtokunnan puheenjohtajana.

“Kiitämme Claudiota, Frankia ja Chunyuania heidän sitoutuneesta panoksestaan johtokunnan jäsenenä. Heidän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ovat olleet vahvistamassa ABB:n johtavaa roolia heidän markkinoillaan. Toivotamme heille menestystä uusissa tehtävissä”, ABB:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Peter Voser sanoo.

Claudio Facchin aloitti johtokunnassa vuonna 2013 toimiessaan Power Systemsin johtajana. Hän auttoi muuttamaan Power Systemsin liiketoiminnan suunnan, ja hänet nimitettiin Power Grids -liiketoiminnan johtoon vuonna 2016.

Frank Dugganista tuli johtokunnan jäsen vuonna 2011 hänen toimiessaan ABB:n globaalina markkinajohtajana sekä aiemman Intian, Lähi-idän ja Afrikan regioonan johtajana. Sittemmin hänestä tuli vuonna 2015 AMEA-regioonan ja vuonna 2017 Eurooppa-regioonan johtaja. Tänä aikana hänellä oli ratkaiseva rooli ABB:n asiakaskeskeisen lähestymistavan kehittämisessä sekä globaalisti että näissä regioonissa.

Chunyuan Gu aloitti johtokunnassa vuonna 2017 toimiessaan AMEA-regioonan johtajana ja Kiinan ABB:n toimitusjohtajana. Gulla oli merkittävä rooli yhtiön teknologiajohtajuuden vahvistamisessa roboteissa ja robottiliiketoiminnan kehittämisessä Kiinassa ja AMEA-regioonassa.

Johtokuntaan kuuluvat 1.1.2020 alkaen ABB:n pääjohtaja Peter Voser, Electrification-liiketoiminnan johtaja Tarak Mehta, Industrial Automation -liiketoiminnan johtaja Peter Terwiesch, Motion-liiketoiminnan johtaja Morten Wierod, Robotics & Discrete Automation -liiketoiminnan johtaja Sami Atiya, talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila, henkilöstöjohtaja Sylvia Hill ja lakiasiainjohtaja Maria Varsellona.  

  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teknologiajohtaja, joka edistää teollisuuden digitalisaatiota. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation, joita tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä. www.abb.com.  

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia tietoja, mukaan lukien lausunnot, jotka koskevat odotettavissa olevaa yrityskaupan toteumisen ajankohtaa liittyen Power Grids -liiketoiminnan divestointiin Hitachille. Nämä lausunnot perustuvat nykyisiin odotuksiin, arvioihin ja ennusteisiin. Vaikka ABB Ltd uskoo, että tällaisessa tulevaisuudennäkymässä esitetyt odotukset perustuvat kohtuullisiin oletuksiin, se ei voi antaa takeita siitä, että nämä odotukset saavutetaan.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp