ABB:n etenemisen suuntaviivat

ABB pitää webcastin 10. kesäkuuta kello 14.00 (CEST). Pääjohtaja Björn Rosengren kertoo ensihavaintojaan konsernin strategiasta ja käy läpi yksityiskohtia välittömistä prioriteeteistaan. Rosengren aloitti ABB:llä tämän vuoden alussa.

Tärkeimpiä Rosengrenin mainitsemia asioita ovat:

– ABB-OS:stä siirrytään uuteen ABB Way -toimintamalliin

– Selkeänä tavoitteena on keskittyminen hajautettuun liiketoimintamalliin ja 18:aan täysin vastuulliseen divisioonaan

– Kasvun sijaan etusijalla ovat konsernin vakaus ja kannattavuus

– Aktiivinen portfolion hallinta tulee olemaan keskeistä

– Tulevien kvartaalien aikana sekä COVID-19-koronaviruksen seuraukset että öljyn hinnan lasku tuovat haasteita

– Konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole muuttuneet

– Power Grids -liiketoimintayksikön myynti vuoden 2020 toisella neljänneksellä etenee suunnitellusti

– ABB-OS-toimintamallin toteuttamisen odotetaan tuovan ABB:lle 500 miljoonan dollarin kustannussäästöt

”Olen nyt toiminut ABB:n pääjohtajana sadan päivän ajan ja voin hyvällä syyllä sanoa: ABB:n tuleva kehitys on hyvällä pohjalla. Teknologiamme ja tuotteemme ovat hyvin linjassa markkinoiden tärkeimpien kehityssuuntausten ja asiakkaidemme tarpeiden kanssa. Niitä ovat liikenteen sähköistäminen, automatisoitu valmistus, digitaaliset ratkaisut sekä kestävän kehityksen mukaisen tuotannon lisääntyminen”, Björn Rosengren sanoi. ”Pääsemme nyt hyödyntämään vahvaa asemaamme ja voimme luoda arvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme. Teemme sen kehittämällä hajautettua liiketoimintamalliamme ja vahvistamalla ABB:n suorituskyvyn johtamisen kulttuuria. Lisäksi tavoitteenamme on kasvun sijaan vahvistaa vakautta ja kannattavuutta sekä aktiivisesti hallita portfoliotamme.”

ABB:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Ne ovat 3–6 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, 13–16 prosentin operatiivisen EBITAn kasvu ja 15–20 prosentin pääoman tuottoaste. Lisäksi liikevaihdon kasvun tulee ylittää osakekohtaisen tuloksen kasvu ja kassavirran suhde nettotuloihin pitäisi olla noin 100 prosenttia. Strategiapäivitys, joka sisältää pitkän aikavälin kestävyystavoitteet vuoteen 2030 asti, julkaistaan konsernin pääomamarkkinapäivässä marraskuussa 2020.

ABB:llä on edessään haasteellisia vuosineljänneksiä maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ja öljyn hinnan laskun vuoksi. Ne ovat heikentäneet kysyntää mm. autoteollisuudessa ja sähkövoimantuotannossa. Samaan aikaan myös matkustamiseen ja toimitusketjuun kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat liiketoimintaan. Kaikesta huolimatta Kiinan markkinat elpyvät edelleen ja kuljetus-, ruoka- ja juomasektorien sekä konesalien näkymät pysyvät suhteellisen vakaina.

”Kaikkien sidosryhmiemme terveys ja turvallisuus säilyy edelleen tärkeänä prioriteettina näinä vaikeina aikoina. Samalla tehostamme myös pyrkimyksiämme lievittää kriisiä lisäämällä virtuaalisten asiakaskäyntien määrää, sopeuttamalla tuotantokapasiteettia kysynnän mukaan ja kassanhallinnalla”, Rosengren kertoo.

Tänään 10.6. pidettävässä tapahtumassa yhtymän talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila kommentoi ABB:n pääoman allokaatioprioriteetteja, jotka eivät ole muuttuneet. Power Grids -liiketoiminnan myynnin Hitachille odotetaan toteutuvan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen lopussa, ja ABB on edelleen sitoutunut osakkeiden takaisinostosuunnitelmaan kaupasta saatavilla nettotuotoilla. ABB aikoo toteuttaa muutoksen tehokkaasti ja vastuullisesti ottaen vallitsevat olosuhteet huomioon. Tuottoja palautetaan osakkeenomistajille myös pysyvästi kasvavan osingon periaatteella, ja ABB:n tavoitteena on säilyttää yhden A:n luottoluokitus.

Uusi ABB Way -toimintamalli luo lisäarvoa

Käynnissä oleva liiketoimintamallin hajautus on keskeinen osa ABB:n lisäarvon luontiin tähtäävää strategiaa. ABB on viimeisten 18 kuukauden aikana onnistuneesti luopunut pitkään käytössä olleesta matriisiorganisaatiosta. Vastuuta on entistä enemmän siirretty liiketoiminta-alueille, joita ovat Electrification, Industrial Automation, Motion sekä Robotics & Discrete Automation.

Uusi käyttöönotettava ABB Way -toimintamalli kuvaa hallinnointimallin prosessit ja linjaukset, jotka kytkevät liiketoiminta-alueet ja divisioonat yhtymätoimintoihin ja konsernin yhteisen ABB-brändin alle. ABB Way on jatkoa nykyiselle ABB-OS -toimintamallille. Sen tavoitteena olevat 500 miljoonan dollarin kustannussäästöt arvioidaan toteutuvan. Vuosittaisten kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan täydesti vuonna 2021.

Digitaalinen ABB Ability™ -alusta otettiin onnistuneesti käyttöön vuonna 2016. Myös se siirtyy nyt konsernihallinnosta liiketoiminta-alueiden alle. Tämän jälkeen liiketoiminta-alueet pystyvät kehittämään ohjelmistoratkaisuja tehokkaammin ja nopeammin. ABB Ability™ -alustaan kuuluu yli 160 digitaalista ratkaisua, joita on kehitetty korkean tason ohjelmistoyhteistyössä mm. Microsoftin, Hewlett Packard Enterprisesin ja Ericssonin kanssa.

ABB:n neljän liiketoiminta-alueen sisällä toimivat 18 divisioonaa tuovat jatkossa liiketoiminnan yhä lähemmäksi asiakasta. Lisätietoa divisioonista sekä päivitetyistä liiketoiminta-alueiden strategioista kerrotaan pääomamarkkinapäivän yhteydessä marraskuussa 2020. ABB raportoi jatkossakin neljän liiketoiminta-alueen taloudellisen tuloksen.

”Vahvistamme suorituskyvyn johtamista ottamalla käyttöön uuden tuloskorttijärjestelmän, joka perustuu erittäin avoimiin ja standardoituihin suorituskykymittareihin. Odotan johdon keskittyvän vakaan rakenteen ja kannattavuuden saavuttamiseen ennen kuin siirrymme kasvu-uralle”, Rosengren kertoo. ”Lähtökohtana on, että jokainen divisioona on omassa markkinasegmentissään ensimmäisellä tai toisella sijalla.”

ABB:n painopisteen siirtyessä divisiooniin, yhtiö vahvistaa portfolion tarkasteluun liittyvää prosessia. Tämän tavoitteena on varmistua siitä, että ABB on omistajana strategisesti vetovoimaisin ja paras omistaja arvonluonnin ja rakenteellisen yhteensopivuuden näkökulmasta.

”Portfolion hallinta on jatkossa entistä tärkeämpää, ja emme kaihda divisioonien toiminnan korjaamista, myymistä tai kasvattamista”, Rosengren sanoo. ”ABB ei kuitenkaan suunnittele merkittäviä yritysostoja keskipitkällä aikavälillä.”

ABB Way -toimintamallin mukaisesti konsernitoiminnoissa keskitytään jatkossa talous-, strategia- ja hallinnointitehtäviin, ja niiden henkilöstömäärä vähenee maailmanlaajuisesti alle 1 000 työntekijään. Vuoden 2019 alussa konsernitoiminnoissa oli vielä noin 18 000 työntekijää, mutta suurin osa heistä on vähitellen siirtynyt liiketoiminta-alueiden tehtäviin.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 144 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com

Important notice about forward-looking information

This press release includes forward-looking information and statements which are based on current expectations, estimates and projections about the factors that may affect our future performance, including the economic conditions of the regions and industries that are major markets for ABB. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as “anticipates”, “expects,” “believes,” “estimates,” “plans”, “targets”, “on track” or similar expressions. However, there are many risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause our actual results to differ materially from the forward-looking information and statements made in this press release and which could affect our ability to achieve any or all of our stated targets. The important factors that could cause such differences include, among others, business risks associated with the volatile global economic environment and political conditions, costs associated with compliance activities, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations and currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in ABB Ltd’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its Annual Reports on Form 20-F. Although ABB Ltd believes that its expectations reflected in any such forward-looking statement are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp