Puistomuuntamot on helppo modernisoida edistyksellisellä vianpaikannusteknologialla

RIO600-tuotesarjan uusi edistyksellinen vikasuunnan indikointi -toiminto (Fault Passage Indication, FPI) on erinomainen lisä puistomuuntamoiden modernisointiin. Toiminnolla voidaan paikantaa jakeluverkossa esiintyviä vikoja nykyistä nopeammin ja tarkemmin. Toiminto soveltuu niin kaupunkiverkkoon kuin myös maaseutujakeluun.

Jotta sähkökatkot jäisivät mahdollisimman lyhyiksi, on erittäin tärkeää paikantaa verkossa tapahtuvat viat nopeasti ja tarkasti, käyttää selektiivistä vian erottamista ja palauttaa sähkönjakelu nopeasti siellä missä se on mahdollista.

Verkkoyhtiöiden kannalta on erittäin tärkeää vähentää sähkökatkoksien määrää (SAIFI- System Average Interruption Frequency Index) sekä myös vikojen kestoaikoja (SAIDI- System Average Interruption Duration Index), jotta sähkönjakelu voisi jatkua mahdollisimman luotettavasti ilman katkoksista aiheutuvia häiriöitä sekä myös välttää katkoksista johtuvia rahallisia korvauksia kuluttajille. Tarkemmat vianpaikannustiedot parantavat myös merkittävästi verkkoyhtiöiden työntekijöiden henkilöturvallisuutta.

Edistyksellinen jakeluverkon automatisointi edistyneellä vianpaikannustekniikalla

Sähkönjakeluverkon automaatiosovelluksien RIO600-ratkaisussa hyödynnetään ABB:n uusinta sensoriteknologiaa, joka mahdollistaa tarkan virta- ja jännitemittauksen keskijänniteverkosta. RIO600-yksikössä on mittauksiin perustuva selektiivinen vikapaikan indikointi, joka raportoidaan ylätason valvontajärjestelmään nopean vikatilanteen erotuksen ja muun jakeluverkon palautuksen mahdollistamiseksi. Näin vikatilanteiden hallinta ja palautus nopeutuu huomattavasti verrattuna järjestelmään ilman vikaindikointi toiminnallisuutta.

Soveltamalla RIO600-laitteissa ABB:n kehittämää, helppokäyttöistä monitaajuusadmittanssi -suojaustoimintaan (MultiFrequency Admittance-based, MFA) perustuvaa maasulun havaitsemisalgoritmia pystyy RIO600 havaitsemaan kaikki maasulut poikkeuksellisen tarkasti kaikentyyppisissä jakeluverkoissa.

Monitaajuusadmittanssi-mittaukseen (MFA) perustuva vikaindikointi tehostaa jakeluverkon puistomuuntamoiden automatisointia. Mitä korkeampi automaation aste on, sitä nopeammin ja tarkemmin viat voidaan paikantaa sähkökatkojen määrän ja keston minimoimiseksi.

Jakeluverkon puistomuuntamoiden helppo modernisointi uusilla vikaindikointi -toiminnoilla

RIO600-yksikössä oleva uusi vikaindikointi -toiminnallisuus mahdollistaa selektiivisen vikaindikoinnin perustuen ainoastaan virran mittaamiseen. Tämä mahdollistaa vikaindikointi -toiminnon ottamisen käyttöön myös vanhemmissa puistomuuntamoissa, joissa tyypillisesti on usein saatavilla vain virran mittaus verkosta. Jännitemittausten lisääminen muuntamoon on usein tilan puutteen vuoksi hankalaa ja myös kallista. Pelkkään virranmittaukseen perustuva uusi FPI-toiminta tarjoaa helppokäyttöisen ja edullisen tavan modernisoida olemassa oleva puistomuuntamo nostamaan verkostoautomaation astetta ja tasoa.

Nopea ja tarkka vikaindikointi maaseutuverkossa on yhtä tärkeää kuin kaupunkiverkossa. Tyypillisiä vikoja ovat linjojen päälle kaatuneet puut ja roudan aiheuttamat kaapelivauriot. Vaikka sähkökatkosta kärsivien asiakkaiden määrä maaseutualueilla ei ole yhtä suuri kuin kaupunkialueilla, se vaikuttaa suurempaan maantieteelliseen alueeseen. Sähköasemien lukumäärä on myös pienempi maaseutualueilla ja niiden väliset etäisyydet ovat pitempiä, mikä tekee vieläkin tärkeämmäksi varmistaa, että nämä sähköasemat ovat toiminnoiltaan päivitetty ja vastaavat nykypäivän vaatimuksia vian optimaalisen paikantamisen mahdollistamiseksi.

Toisin kuin monitaajuusadmittanssimittaukseen perustuva vikaindikointi, uusi virtamittaukseen perustuva vikaindikointitoiminnallisuus havaitsee ainoastaan mittauspisteen kautta kulkevat maasulkuvirrat. Muualla verkossa kulkevia maasulkuvirtoja se ei havaitse. Siksi se onkin ihanteellinen valinta säteittäisiin verkkoihin, jotka ovat yleisin verkkotyyppi haja-asutusalueella, koska niissä ei tarvitse tietää vikavirran suuntaa. Monitaajuusadmittanssimittaukseen perustuva vikaindikointi sen sijaan pystyy määrittämään myös vian suunnan, koska siinä hyödynnetään sekä virta- että jännitemittauksia. Siksi se toimii hyvin silmukkatyyppisissä verkoissa, joita on yleensä tiheästi asutuissa kaupungeissa. Jos verkkoyhtiö ei tiedä vikavirran suuntaa silmukkaverkossa, vian paikantaminen vie enemmän aikaa, mikä aiheuttaa jakeluyhtiölle lisäkustannuksia.

Uusi monitaajuusadmittanssimittaukseen perustuva vikaindikointi ilmaisee viallisen lähdön luotettavasti myös kompensoiduissa ja maadoittamattomissa verkoissa maasulun tyypistä ja vikavastuksesta riippumatta. Näissä verkoissa on erityisen haastavaa havaita maasulut tarkasti ja selektiivisesti.

Kauko-ohjattava RIO600 -I/O-yksikkö – modulaarinen, monikäyttöinen ja joustava

Modulaarinen kauko-ohjattava I/O -yksikkö RIO600 on suunniteltu laajentamaan Relion® -suojaus- ja ohjauslaitteiden ja COM600 ala-asemien digitaalisten ja analogisten sisääntulojen ja lähtöjen määrää niin sähköasemilla kuin myös puistomuuntamoissa.

Modbus® TCP -kommunikaatio yhdistää RIO600-yksikön sähköverkossa oleviin RTU-yksiköihin (Remote Terminal Unit), SCADA-järjestelmiin ja muihin ala-asemiin. IEC 61850 -kommunikaatio mahdollistaa realiaikaisen sekä lähes viiveettömän GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) -tiedonsiirron. Tämä mahdollistaa suuren määrän signaalien siirtämisen Ethernet-verkon kautta koska tarve perinteisille johdotuksille vähenee.

Optinen kommunikaatio mahdollistaa myös häiriöttömän kommunikaatioyhteyden muodostamisen pitkienkin etäisyyksien välille. Usein galvaanisissa yhteyksissä esiintyvät jännitepiikit voivat aiheuttaa vaurioita kommunikaatioyhteyteen ja sen laitteisiin.

RIO600-yksikkö yhdessä langattoman kommunikaation Arctic-laitteen kanssa mahdollistaa etäyhteyden muodostamisen keskusvalvomosta käyttöpaikkaan. Keskitetysti sijoitettu M2M-gateway ARM600 mahdollistaa jopa tuhannen (1000) RIO600-yksikön etähallinnan. Arctic -sarjan ohjaus- ja kommunikaatioyksikkö ARC600 lisää merkittävästi kauko-ohjattavien laitteiden määrää tarjoamalla kustannustehokkaan ratkaisun laitteiden etähallinnalle jakeluverkoissa

RIO600 tarjoaa samaa luotettavuutta ja huippuluokan suorituskykyä kuten myös reaaliaikaista toimivuutta kuin muutkin Relion-suojaus- ja ohjaustuotteet. Lisätietoja laitteesta RIO600-tuotesivulla RIO600-tuotesivulla.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp