ABB kaksinkertaistaa naisten osuuden johtotehtävissä

ABB kaksinkertaistaa naisten osuuden johtotehtävissä

ABB on julkaissut uuden, vuoteen 2030 ulottuvan globaalin monimuotoisuuden ja osallisuuden strategian. Tavoitteena on kaksinkertaistaa naisten osuus johtotehtävissä maailmanlaajuisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana nostamalla se tämänhetkisestä 12,5 prosentista 25 prosenttiin.

Tavoite on osa ABB:n laajempaa pyrkimystä edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikilla monimuotoisuuden alueilla, joita ovat muun muassa sukupuoli, taidot, sukupolvet, etnisyys ja HLBTQ+. ABB edistää osallistavaa työkulttuuria tarjoamalla työntekijöille osallistavan johtajuuden koulutuksia ja kehitysohjelmia, mentorointiohjelmia sekä oppimismahdollisuuksia.

”Monimuotoisen ja osallistavan työkulttuurin rakentaminen ja vaaliminen on ABB:n keskeinen tavoite, joka muodostaa perustan innovoinnille sekä paremmalle päätöksenteolle”, sanoo ABB:n pääjohtaja Björn Rosengren. ”Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, mikä on oikein, vaan näin voimme myös parantaa yrityksemme suorituskykyä. Monimuotoisuus on yhä tärkeämpää sekä sisäisille että ulkoisille osaajille, asiakkaille ja sijoittajille.”

ABB liittyi hiljattain yli 50 johtavan eurooppalaisen teollisuus- ja teknologia-alan yrityksen joukkoon vahvistamaan yleiseurooppalaista monimuotoisuus- ja osallisuussitoumusta #EmbraceDifference-hankkeessa. Hanketta johtaa European Round Table for Industry (ERT) ‑ryhmä, jossa myös pääjohtajamme Rosengren on jäsenenä. Hankkeen tavoitteena on luoda ympäristö, joka edistää osallisuutta ja monimuotoisuutta työpaikoilla.

ABB allekirjoitti viime kesänä liiketoiminnan käyttäytymissäännöt, jotka on laatinut Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ja joilla pyritään torjumaan lesbojen, homojen, biseksuaalien sekä trans- ja intersukupuolisten kokemaa syrjintää. Käyttäytymissäännöt sisältävät viisi käytännön toimenpidettä, joilla yritykset voivat varmistaa käytäntöjensä ja toimintatapojensa vastaavan HLBTI-yhteisöä koskevia kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. ABB odottaa toimittajiensa noudattavan näitä sääntöjä käytännön vaikutusten aikaansaamiseksi yrityksen yli sadassa toimintamaassa.

Lisäksi ABB on ryhtynyt yhteistyöhön Euroopan suurimman HLBT-oikeusjärjestön Stonewallin kanssa HLBTQ+-tiekartan laatimiseksi henkilöstölleen.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp