ABB tuo markkinoille laivojen automaattipaikoitusjärjestelmän

ABB tuo markkinoille seuraavan sukupolven laivojen automaattipaikoitusjärjestelmän, joka kasvattaa operoinnin turvallisuutta ja tehokkuutta ja on jälleen yksi askel kohti tulevaisuuden autonomisia aluksia. Kehitystyössä on hyödynnetty ABB:n uusia testaus- ja simulointijärjestelmiä Helsingissä Vuosaaressa.

Uuden käyttäjäystävällisen ABB AbilityTM Marine Pilot Control -automaattipaikoitusjärjestelmän avulla voidaan automatisoida laivan navigointitehtävät, jolloin komentosillan miehistö voi kokonaisvaltaisemmin keskittyä laivan yleiseen valvontaan ja paikannukseen. Järjestelmään tuo lisäarvoa sen helppo ja saumaton yhdistäminen laivassa jo oleviin laitteisiin. Se on myös helppo asentaa ja huoltaa. 

Yksi uuden järjestelmän suurimmista eduista on mahdollisuus ohjata laivaa ohjaussauvalla kaikilla nopeuksilla laituroimiseen saakka. ABB AbilityTM Marine Pilot Control käyttää algoritmeja, jotka optimoivat aluksen ohjaamiseen liittyvät komennot kaikissa tilanteissa. Laivan yleinen turvallisuus paranee, kun miehistöllä on täysi tilannetietoisuus eikä sen tarvitse keskittyä eri ohjaustapoihin.

Laivojen luokituslaitos Lloyd’s Register (LR) on myöntänyt järjestelmälle Approval in Principle (AiP) -sertifikaatin. LR on merenkulkualan johtava kansainvälinen laitos, joka tarjoaa luokitus-, vaatimustenmukaisuus- ja konsultointipalveluja.

”Lloyd’s Register keskittyy edistämään sellaisten uusien ratkaisujen kehittämistä merenkulkualalle, jotka parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta ja ovat kestävän kehityksen mukaisia”, kertoo David Barrow, Innovation, Marketing and Sales Director, Marine & Offshore, Lloyd’s Register. ”Digitaalisten teknologioiden kehittyessä on ratkaisevan tärkeää, että alkuperäiset laitevalmistajat, luokituslaitokset ja varustamot tekevät yhä enemmän yhteistyötä. Tämän hankkeen onnistuneessa lopputuloksessa korostuu LR:n ja ABB:n vahva yhteistyö ja työetiikkaa.” 

”ABB AbilityTM Marine Pilot Control on esimerkki uraauurtavasta teknologiasta, joka on käytettävissä jo nyt. Se toimii ponnahduslautana tulevaisuuden autonomisille aluksille”, toteaa Mikko Lepistö, ABB:n Marine & Ports Digital Solutions -tuoteryhmän johtaja. ”Tarvitsemme itsenäisesti toimiviin laivoihin automaattipaikoitusjärjestelmän, joka korvaa perinteiset ratkaisut, joita ei ole suunniteltu integroituja toimintoja varten. ABB AbilityTM Marine Pilot Control -järjestelmän käyttöliittymässä hyödynnetään uusia teknologioita, ja järjestelmä parantaa merkittävästi operoinnin turvallisuutta ja tehokkuutta. Siksi se vastaa vaatimuksiin täydellisesti.”

Yhdessä vuonna 2017 markkinoille tulleen ABB Ability™ Marine Pilot Vision -järjestelmän kanssa, joka tarjoaa reaaliaikaista visualisointia laivasta ja sen ympäristöstä, uusi automaattipaikoitusjärjestelmä mahdollistaa täyden 3D-tilannetietoisuuden ja intuitiivisen käyttöympäristön. Kumpikin järjestelmä tähtää laivan turvalliseen ja tehokkaaseen operointiin.

”Visiomme sähköisistä, digitaalisista ja yhdistetyistä aluksista perustuu yksinkertaisuuteen, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. ABB Ability™ Marine Pilot Control -järjestelmässä voimme hyödyntää kaikkea kokemustamme laivoista komentosillalta potkuriin, ja operaattorit voivat ohjata tulevaisuuden aluksia niiden propulsiojärjestelmästä tai voimanlähteestä riippumatta”, sanoo ABB Marine and Ports -liiketoimintayksikön toimitusjohtaja Juha Koskela. ”Kehittämällä täysin uusia ratkaisuja nykypäivän vaatimuksiin voimme muokata teknologiaamme niin, että siihen voidaan yhdistää tulevaisuuden teknologioita turvallisesti ja helposti.”

Uusi automaattipaikoitusjärjestelmä voidaan liittää ABB Ability™ Collaborative Operations Center -infrastruktuuriin, joka valvoo ABB:n teknologian toimintaa laivassa. Sen kautta käyttäjät saavat myös etäyhteyden ABB:n asiantuntijoihin.

ABB Ability™ on ABB:n yhtenäinen, toimialarajat ylittävä kokonaisratkaisu, joka ulottuu laitteista rajapintojen kautta pilvipalveluihin. Se yhdistää tuotteiden, järjestelmien, ratkaisujen ja palveluiden datan hyötykäytettäväksi tiedoiksi. ABB Ability™ -järjestelmä käyttää Microsoft Azure-palvelua integroidun yhdistettävyytensä pilvipalvelualustana. Käytettävissä on siis yritystason infrastruktuuria, jota Microsoftin merkittävä investointi tukee. 

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp