ABB:ltä joululahjoitus MIELI ry:lle

ABB Oy lahjoittaa vuonna 2020 asiakkaidensa joulumuistamiseen tarkoitetut varat, 20 000 euroa, valtakunnallisesti mielenterveystyötä tekevälle MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle.

ABB Oy on lahjoittanut vuosittain asiakkaiden joulumuistamiseen tarkoitetut varat hyväntekeväisyyteen. Erityisesti on haluttu muistaa lasten ja nuorten hyväksi tehtyä työtä.

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen päällikkö Anniina Pesonen (vas.) MIELI RY:stä vastaanotti lahjashekin Suomen ABB:n henkilöstöjohtaja Anu Saarelaiselta.
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen päällikkö Anniina Pesonen (vas.) MIELI RY:stä vastaanotti lahjashekin Suomen ABB:n henkilöstöjohtaja Anu Saarelaiselta.

”Valitsimme tänä vuonna MIELI RY:n lahjoituskohteeksemme, sillä mielenterveyden merkitys voimavarana on korostunut koronapandemiasta johtuvana poikkeusaikana. Haluamme omalta osaltamme olla mukana edistämässä erityisesti perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukemassa lasten ja nuorten turvallista kasvua ja kehitystä”, kertoo ABB Oy:n henkilöstöjohtaja Anu Saarelainen.

MIELI RY:stä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen päällikkö Anniina Pesonen sanoo lahjoituksen olevan merkittävä ja tukevan MIELI ry:n lasten ja nuorten mielenterveystyötä.

”Lahjoituksella sadat nuoret saavat keskustelu- ja matalan kynnyksen apua erilaisiin huoliin ja mielenterveyden pulmiin. Lisäksi sadoille kasvattajille on tarjolla mielenterveysosaamista, ja tuhannet lapset oppivat sitä kautta mielenterveystaitoja, jotka tukevat mielen hyvinvointia ja auttavat kohtaamaan elämään kuuluvia vastoinkäymisiä”, sanoo Anniina Pesonen.

Pesosen mukaan pandemia-aika vaikuttaa monin tavoin perheiden arjessa muun muassa lasten ja nuorten psyykkiseen turvallisuuden tunteeseen ja luottamukseen tulevaisuutta kohtaan. Hän korostaa mielenterveystaitojen merkitystä kriisitilanteessa. Ne ovat kykyä purkaa arjen kuormitusta ja selviytyä vastoinkäymisistä ja kriiseistä.

”Mielenterveystaitoa ovat myös jokapäiväiset arjen taidot, tunne- ja ihmissuhdetaidot, vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä taito pyytää ja hakea apua. Lahjavaroilla tuetaan ammattilaisia vahvistamaan lasten ja nuorten mielenterveystaitoja, tarjoamaan varhaista tukea vaikeisiin tilanteisiin sekä ohjaamaan lapsia ja nuoria tarvittaessa saamaan apua. Lisäksi tarjoamme nuorille kynnyksetöntä ja anonyymia keskusteluapua verkossa”, Anniina Pesonen toteaa.

MIELI RY:n jäsenistön ytimen muodostavat 55 paikallista mielenterveysseuraa ja sen kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta eri puolella Suomea. Järjestön palveluksessa 140 työntekijää, joiden lisäksi toiminnassa on mukana noin 4 000 vapaaehtoista ja yhteistyökumppaneita.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp