ABB tuo markkinoille kuntoon perustuvan kunnossapidon palvelun robottiratkaisuille ja yksittäisille roboteille

ABB tuo markkinoille kuntoon perustuvan kunnossapidon palvelun robottiratkaisuille ja yksittäisille roboteille

Uusi palvelu optimoi tuotantotehon parantamalla robottien hallintaa

ABB:n uusi kuntoon perustuva kunnossapidon palvelu (Condition Based Maintenance, CBM) tarkoittaa sitä, että robottien käyttäjät voivat laatia yksittäisille roboteille ja robottiratkaisuille ehkäisevän kunnossapidon aikataulun, joka perustuu reaaliaikaisiin käyttötietoihin. Käyttökatkot voidaan näin minimoida, jolloin tuottavuus paranee.

CBM auttaa tunnistamaan muun muassa työskentelyaikaan, nopeuteen, kiihtyvyyteen tai vaihdelaatikon kulumiseen liittyviä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn. Palvelu vertaa muuttujia ABB:n maailmanlaajuisen robottitietokannan muihin robotteihin ja laskee sen avulla mahdollisen vian tai häiriön todennäköisyyden tietyllä aikavälillä.

ABB:n CBM-työkalu, joka on tarkoitettu laajoja robottiratkaisuja käyttäville asiakkaille, pystyy kertomaan esimerkiksi korjaustoimien tai osien vaihdon tarpeesta. Kun työkalu tunnistaa todennäköisten vikojen sijainnin ja ajankohdan, varaosia ei tarvitse pitää varastossa, vaan niitä voidaan hankkia ja valmistaa tarpeen mukaan. Tämä helpottaa myös budjetin suunnittelua ja varautumista korjaustoimiin tarvittavin resurssein.

Aiemmin käyttäjien oli vaikea tietää, olivatko tärkeät osat, kuten vaihdelaatikko, kulumassa vai jo vaihdon tarpeessa. Siksi ongelmat tunnistettiin vasta vian ilmetessä, osia ostettiin turhaan tai niitä ei tarpeen tullen ollutkaan saatavilla. Seurauksena oli robottien offline-tilasta johtuvia tuotantohäiriöitä.

Uuden CBM-työkalun tietojen avulla käyttäjät voivat laatia käyttötietoon perustuvan ehkäisevän kunnossapidon aikataulun, joka takaa robottien hyvän toimintakunnon ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Seuranta myös minimoi ennenaikaisen vikaantumisen todennäköisyyden ja kasvattaa keskimääräistä vikojen välistä aikaa (MTBF) sekä pidentää robotin käyttöikää.

Robotista laaditaan raportti, jonka perusteella asiakas voi valita sopivat ehkäisevät toimenpiteet. Raportti sisältää muun muassa sarjanumeron, yhteenvetotaulukon, data-analyysin, yksittäiset kunnossapitosuositukset, johtopäätökset ja arvion järjestelmästä. Asiakas voi näin laatia sopivan kunnossapitoaikataulun, ja ABB voi tarvittaessa auttaa siinä.

”Kuntoon perustuvalla kunnossapidon palvelulla asiakkaat saavat eniten irti roboteistaan, koska palvelu parantaa kunnossapito- ja korjausaikataulujen ennustettavuutta. Nyt asiakkaat voivat optimoida tuotantotehonsa välttämällä odottamattomat käyttökatkot, jotka johtuvat vioista ja varaosien toimitusviiveistä”, kertoo ABB:n Robotics-divisioonan tuotehallintajohtaja Antti Matinlauri.
”Käyttäjät saavat myös paremman käsityksen siitä, millä roboteilla saattaa olla kasvanut vikaantumisriski. Ne voivat esimerkiksi olla ylikuormitettuja verrattuna tuotantolinjan muihin robotteihin tai toimia raskaan hyötykuorman takia suositusparametriensa ulkopuolella.”

Kuntoon perustuva kunnossapidon palvelu on uusin lisäys ABB:n palveluvalikoimaan, jolla yhtiö auttaa asiakkaitaan saamaan enemmän irti roboteistaan. ABB tarjoaa kattavasti palveluita muun muassa robottien asennukseen ja käyttöönottoon, korjauksiin ja osien vaihtoon, varaosiin ja kulutustarvikkeisiin sekä robottien hoitopaketteihin.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp