ABB Robotics parantaa rakentamisen turvallisuutta ja kestävyyttä

ABB Robotics parantaa rakentamisen turvallisuutta ja kestävyyttä

Yhdeksän kymmenestä rakennusyrityksestä ennustaa osaavien työntekijöiden puutteen pahenevan kriisiksi vuoteen 2030 mennessä. 81 prosenttia yrityksistä ilmoittaa ottavansa käyttöön robotteja seuraavien 10 vuoden aikana. Samaan aikaan turvallisuus ja ympäristöasiat vauhdittavat investointeja robotiikkaan.

ABB Robotics edistää uusilla robotteja käyttävillä automaatioratkaisuilla rakennusalan automaatiota. Alalla haasteita aiheuttavat erityisesti se, että tarvitaan edullisempia ja ympäristöystävällisempiä asuntoja, rakentamisen ympäristövaikutuksia pitää vähentää ja työvoimasta ja osaamisesta on puutetta.

Robottiautomaatiolla tuottavuutta, tehokkuutta ja tuotannon joustavuutta on mahdollista parantaa valtavasti kaikkialla koko rakennusalalla. Robottiautomaatiota voidaan hyödyntää muun muassa moduuliasuntojen ja rakennuskomponenttien valmistuotannon, robottihitsauksen ja rakennustyömaan materiaalinkäsittelyn automatisoinnissa sekä talojen ja räätälöityjen rakenteiden 3D-robottitulostuksessa. Robotit parantavat alan turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi ne parantavat kestävyyttä ja vähentävät ympäristövaikutuksia parantamalla laatua ja vähentämällä jätettä.

  • Spatial Timber Assemblies, ETH Zurich, 2016-2018 © Gramazio Kohler Research, ETH Zurich
  • Construction_3D Printing Powerpack: BAM_Weber Saint-Gobain
  • Mesh Mould and In situ Fabricator, ETH Zurich, 2016-2017 © Gramazio Kohler Research, ETH Zürich
”Vain hyvin harvat rakennusyritykset käyttävät automaatiota tätä nykyä. Siksi alalla on valtavasti mahdollisuuksia muutoksiin robotiikan avulla. Monet rakennusalalla käytettävät tekniikat eivät ole muuttuneet vuosikymmeniin, toisin kuin autojen valmistuksessa tai elektroniikan kokoonpanossa. Siksi kehitämme nyt ratkaisuja, joilla voidaan vastata alan keskeisimpiin haasteisiin”, kertoo ABB:n Robotics & Discrete Automation -liiketoiminta-alueen johtaja Sami Atiya. ”Tämä uusi asiakassegmentti laajentaa portfoliotamme. Se sisältyy laajempaan strategiaamme kiihdyttää laajenemista vahvasti kasvavilla segmenteillä. Näitä segmenttejä ovat elektroniikka, terveydenhuolto, kulutustavarat, logistiikka sekä elintarvike- ja juomateollisuus. Tarkoituksena on tyydyttää automaation kasvava kysyntä useilla eri aloilla.”

ABB tilasi maailmanlaajuisen tutkimuksen1, johon osallistui 1 900 suurta ja pientä eurooppalaista, yhdysvaltalaista ja kiinalaista rakennusalan yritystä. 91 prosenttia yrityksistä ilmoitti joutuvansa osaamiskriisiin seuraavien 10 vuoden aikana. 44 prosentilla oli vaikeuksia löytää työntekijöitä rakennustöihin. Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen rakennustyömailla oli tärkeintä 42 prosentille, ja sama osuus yrityksistä ilmoitti ympäristön olevan avaintekijä alan muutoksen edistäjänä.

81 prosenttia rakennusyrityksistä kertoi ottavansa käyttöön robotiikkaa ja automaatiota tai lisäävänsä niiden käyttöä seuraavan vuosikymmenen aikana. Nyt vain kourallisessa yrityksiä hyödynnetään robotiikkaa. Tutkimuksessa vain 55 prosenttia rakennusyrityksistä ilmoitti käyttävänsä robotteja. Autoalalla vastaava prosenttiluku on 84 ja valmistusteollisuudessa 79.

Alan ennusteissa maailmanlaajuisen rakennusteollisuuden arvon ennustetaan nousevan 85 prosenttia 15,5 triljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 20302 mennessä. ABB Roboticsin sisäisessä analyysissä arvioitiin robottiautomaation markkinamahdollisuuksia seuraavien 10 vuoden aikana rakennusteollisuuden keskeisillä sektoreilla, myös esivalmistuksessa ja 3D-tulostuksessa.

Roboteilla uudenlaista rakentamista

Rakennusalalla haasteita aiheuttavat lisääntyvä ympäristösääntely ja kustannustehokkaampien rakennusten tarve. Robottiautomaatio vähentää jätettä parantamalla laatua ja tasalaatuisuutta. Tämä on merkittävää, sillä arvioiden mukaan jopa neljännes rakennustyömaalle kuljetettavasta materiaalista poistuu työmaalta jätteenä3. Automaation ja digitaalisten ratkaisujen avulla rakentajat voivat vähentää jätettä myös heti hankkeen alussa kehitettävällä tehokkaalla rakennussuunnittelulla ja tehokkailla rakennusprosesseilla.

Pelkästään EU:n alueella oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä4 yli 200 000 avointa työpaikkaa matalan ja korkean osaamistason työntekijöille. Alan työvoiman puute on kasvava ongelma, jota pahentaa nuorten käsitys siitä, että rakennusalan työ on vaarallista. Rakennustyöntekijöiden osuus työperäisistä vammoista on noin 30 prosenttia, ja kuolemaan johtava työtapaturma on jopa neljä kertaa todennäköisempi muihin aloihin verrattuna. Rakennusalalla tapahtuu vuosittain maailmanlaajuisesti arviolta 108 000 kuolemaan johtavaa työtapaturmaa5.

Robotit voivat parantaa rakentamisen turvallisuutta, koska ne käsittelevät suuria ja raskaita kuormia, hoitavat vaarallisissa paikoissa tehtäviä töitä ja tuovat käyttöön uusia ja turvallisempia rakentamismenetelmiä. Kun robotteja käytetään toistuvissa ja vaarallisissa tehtävissä, joita ihmiset eivät enää halua tehdä, automaatio voi auttaa lievittämään alan kriisin tasolle yltänyttä työvoiman ja ammattitaidon puutetta. Samalla ne voivat lisätä rakennusalan töiden vetovoimaisuutta nuorten parissa.

”Uusi työterveyden ja -turvallisuuden sekä kestävyyden painottaminen kannustaa investoimaan robotiikkaan. Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman vähenemisen vuoksi rakennusalalla tarvitaan robotteja, jotta ala voi pysyä kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien muutosten tahdissa”, Atiya toteaa. ”Asiantuntemuksemme ja alan johtava robottien ja digitaalisten työkalujen valikoimamme ovat keskeisiä rakennusalan arvoketjussa. Automaatioratkaisut tekevät rakentamisesta nopeampaa, edullisempaa ja ympäristöystävällisempää. Lisäksi ne lievittävät alan työvoiman puutetta, koska niillä voidaan käsitellää suuria ja raskaita kuormia ja mennä vaarallisiin paikkoihin ja koska niillä saadaan käyttöön uusia, turvallisempia rakentamisen tapoja.”

Innovaatioita käytetään jo nyt 

Esimerkkejä pilottihankkeista, joissa haluttiin parantaa joustavuutta, tuottavuutta ja laatua, ovat puisten kattopalkkien automatisoitu valmistus Autovol-yrityksessä Kanadassa, Schindler Lifts -yrityksen hissien asennus roboteilla ja Intelligent City -yrityksen esivalmistettujen moduuliasuntojen tuotannon robottiautomaatio. Se on parantanut tuotannon tehokkuutta 15 prosenttia ja nopeutta 38 prosenttia sekä vähentänyt jätettä 30 prosenttia.

Skanskan robottihitsaussovellus on parantanut laatua, työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta automatisoimalla teräsraudoituskehikkojen valmistuksen työmaalla. Tämä ratkaisu on myös vähentänyt kustannuksia ja ympäristövaikutuksia, joita syntyy valmiiden raudoituskehikkojen rakennustyömaille kuljettamisesta.

”On yhä haastavampaa löytää työntekijöitä tekemään vaikeita, aikaa vieviä työtehtäviä. Siksi joudumme etsimään tarvitsemiamme työntekijöitä yhä kauempaa”, sanoo Skanska Constructionin tekninen johtaja Ulf Håkansson. ”Näiden tehtävien teettäminen roboteilla voi lievittää tätä ongelmaa, jolloin voimme käyttää työntekijöitämme tehokkaammin. Automaatio myös sopii yhteen seuraavan insinöörien sukupolven kokemuksen ja mielikuvituksen kanssa, koska he ovat kasvaneet teknologian kanssa. He ovat meille korvaamaton apu robottien uusien käyttötapojen kehittämisessä yrityksessämme.”

ABB kehittää uusia automatisoituja rakennusteknologioita myös yhteistyössä useiden johtavien yliopistojen kanssa. Mukana ovat muun muassa Sveitsin johtava tutkimusyliopisto ETH Zürich. ETH:ssa ABB tukee tutkimusta robotiikan käytöstä tuotannossa arkkitehtuurissa ja rakennusalalla. Se on auttanut perustamaan ETH:n arkkitehtuurin teknologian laitokselle yhteistyörobotiikan laboratorion, joka on maailman ensimmäinen arkkitehtuurin alan digitaalisessa valmistuksessa.  

Tällä viikolla itävaltalainen arkkitehtitoimisto MAEID esittelee uusinta ABB:n rakennusalalle kehittämää suuren mittaluokan robotiikan 3D-tulostusteknologiaa Venetsian kansainvälisessä 17th International Architecture  - La Biennale di Venezia -arkkitehtuuribiennaalissa. Tarkoituksena on saada arkkitehdit kiinnostumaan automaation ja 3D-tulostuksen luomista mahdollisuuksista ja edistää innovointia ja mahdollistaa uusia rakennusmenetelmiä.

Lisätietoja ABB:n verkkosivulla, jossa on 26.5.2021 alkaen katseltavissa paneelikeskustelu automaatiosta ja rakennusteollisuudesta.

1ABB:n rakennusalan tutkimus toukokuussa 2021. 3Gem Global Market Research & Insights -yhtiön toteuttama ABB:n rakennusalan tutkimus, jonka kohderyhmänä olivat 1 900 toimitusjohtajatason päätöksentekijää suurissa ja pienissä rakennusalan yrityksissä. Mukana oli muun muassa yrityksiä asuin- ja kaupallisesta rakentamisesta, komponenttitoimittajia, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita sekä arkkitehti-, suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä Yhdysvalloista, Kanadasta, Kiinasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Ruotsista, Ranskasta ja Italiasta.  3Gem Global Market Research & Insights toteutti tutkimuksen 22.4.–12.5.2021. Yhtiö käyttää alan standardien mukaisia paneelitutkimuksen hallintajärjestelmiä, noudattaa tiukkoja laadunvarmistusmenettelyjä sekä tuottaa kaksinkertaisen suostumuksen varmistavia, GDPR:n mukaisia kuluttaja- ja B2B-paneelitutkimuksia.
2 Maailmanlaajuinen vuoteen 2030 ulottuva rakennusalan raportti (linkki)
UK Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA (linkki)

EU (linkki)
5 Kansainvälinen työjärjestö 2015 (linkki

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys, joka vauhdittaa yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta siirryttäessä tuottavampaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. ABB nostaa suorituskyvyn uudelle tasolle liittämällä ohjelmistopohjaisia ratkaisuja sähköistykseen, robotiikkaan, automaatioon ja liikkumiseen. Näin ABB ylittää teknologian asettamia rajoja. ABB:n menestyksen ja osaamisen taustalla on yli 130 vuoden historia. Sen palveluksessa on noin 105 000 lahjakasta työntekijää yli 100 maassa. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation on robotiikan, koneautomaation ja digitaalisten palvelujen edelläkävijä, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja monille eri aloille autoteollisuudesta elektroniikkaan ja logistiikkaan. Maailman johtavana robotiikka- ja koneautomaatiovalmistajana olemme toimittaneet yli 500 000 robottiratkaisua. Autamme kaikenkokoisia asiakkaita parantamaan tuottavuuttaan, olemaan joustavampia, yksinkertaistamaan tuotantoaan ja parantamaan sen laatua. Tuemme asiakkaitamme, kun he haluavat siirtyä kohti tulevaisuuden tehtaita, jotka ovat verkkoon kytkettyjä ja yhteistyöhön perustuvia. ABB Robotics & Discrete Automation työllistää yli 11 000 ihmistä yli sadalla paikkakunnalla yli 53 maassa. go.abb/robotics

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp