ABB auttaa muotiteollisuutta muuttumaan vastuullisemmaksi innovatiivisella tekniikalla

ABB auttaa muotiteollisuutta muuttumaan vastuullisemmaksi innovatiivisella tekniikalla

  • ABB sai laajamittaisen tilauksen automaatiosta, sähköistyksestä, laadunvalvontajärjestelmistä, moottoreista ja taajuusmuuttajista maailman ensimmäiseen kaupalliseen tekstiilien kierrätyslaitokseen
  • Innovatiivista tekniikkaa hyödyntämällä voidaan säästää noin 90 miljardia litraa makeaa vettä vuodessa, mikä vastaa 36 000 olympiakokoisen uima-altaan vesimäärää
  • Vaatteiden päätyminen kaatopaikalle vältetään sellun kuivaustekniikoilla, jolloin muodista saadaan vastuullisempaa

ABB toimittaa automaation, sähköistyksen, laadunvalvontajärjestelmät, moottorit ja taajuusmuuttajat Renewcellin uuteen teolliseen tekstiilien kierrätyksen tuotantolinjaan Ruotsin Sundsvalliin. Renewcell on nopeasti kasvava ruotsalainen sustaintech-yritys, joka on erikoistunut tekstiilien kierrätykseen tekstiileiksi.

ABB:n teknologian avulla entinen SCA-paperitehdas muutetaan ensimmäiseksi kaupallisen mittakaavan selluloosapohjaisten tekstiilien kierrätyslaitokseksi. Siinä valmistetaan erilaisia kankaita liuottamalla erilaisia luonnollisia materiaaleja, kuten selluloosaa. Renewcell tekee jo yhteistyötä useiden muotivaatteiden valmistajien kanssa. Vuonna 2020 Renewcell ja H&M Group solmivat monivuotisen kumppanuuden korvatakseen ensiökuidut kierrätetyillä tekstiileillä vaatteiden valmistuksessa.

ABB:n ja Renewcellin välinen sopimus on tärkeä merkkipaalu muotiteollisuudessa, koska sillä on suuri vaikutus ympäristöön vaatteiden raaka-aineiden tuotannon vuoksi. Renewcellin alustavien laskelmien mukaan sen kierrätysraaka-aineesta valmistettujen tekstiilikuitujen tuotannossa käytetään noin 50 litraa makeaa vettä kilogrammaa kohden, kun taas puuvillan tuotannossa vettä kuluu noin 1 600 litraa ja ei-puuvillaisen selluloosaviskoosin tuotannossa 90 litraa. Renewcellin innovaatiot ja enimmillään 60 000 tonnin tuotantokapasiteetti vuodessa voisivat auttaa säästämään noin 90 miljardia litraa makeaa vettä, mikä vastaa 36 000 olympiakokoisen uima-altaan vesimäärää. Prosessi myös vähentää jätteen ja muovisaasteen määrää sekä hiilidioksidi- ja kemikaalipäästöjä. Kierrätetyn kankaan käyttö voi auttaa yrityksiä täyttämään lupauksensa vähentää negatiivisia vaikutuksiaan.

”ABB:n tiimi osoitti ainutlaatuisen kykynsä toimittaa tuotteisiinsa ja palveluihinsa perustuva täydellinen automaatio- ja sähköistysratkaisu”, sanoo Patrik Lundström, Renewcellin toimitusjohtaja. ”Heillä on tiedot, palvelut ja kokemus, joita tarvitaan tämän projektin pitämisessä budjetissaan ja aikataulussaan. Meillä on myös yhteinen visio resurssitehokkuudesta, kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta, joten olemme iloisia voidessamme tehdä läheistä yhteistyötä heidän kanssaan tässä innostavassa projektissa.”

”ABB on teknologiayritys, joka uskoo, että sähköistys- ja automaatiotekniikat voivat olla avainasemassa teollisuusalojen muutoksessa ja niiden ympäristövaikutusten vähentämisessä”, sanoo Theodor Swedjemark, ABB:n Chief Communications & Sustainability Officer. ”Meillä on kunnia tukea Renewcelliä sen muuttaessa muotiteollisuutta entistä enemmän kiertotalouteen perustuvaksi. Tämä tavoite on täysin linjassa omien ponnistelujemme kanssa, kun kehitämme järjestelmällisesti kiertotaloutta ABB:n toimitusketjussa osana vuoteen 2030 ulottuvaa kestävän kehityksen strategiaamme.

ABB:n ja Renewcellin välinen sopimus on tärkeä merkkipaalu muotiteollisuudelle, koska sillä on suuri vaikutus ympäristöön vaatteiden raaka-aineiden tuotannon vuoksi. (Kuva: Renewcell, Emil Nordin)
ABB:n ja Renewcellin välinen sopimus on tärkeä merkkipaalu muotiteollisuudelle, koska sillä on suuri vaikutus ympäristöön vaatteiden raaka-aineiden tuotannon vuoksi. (Kuva: Renewcell, Emil Nordin)

ABB:n prosessiteollisuuden divisioonajohtaja Joachim Braun sanoo: ”Tämän sopimuksen myötä voimme hyödyntää vankkaa sellu- ja paperialan asiantuntemustamme ja projektikokemustamme. Näin voimme auttaa Renewcelliä vähentämään päästöjään ja säästämään resursseja ja lopulta muuttamaan muotialaa entistä vastuullisemmaksi. Tähän asti alle yksi prosentti tekstiileistä on kierrätetty, koska tekstiilien kierrätykseen ja uusien tekstiilien valmistukseen tarvittavaa teknologiaa ei ole ollut olemassa. Tämä on merkittävä edistysaskel muotialalle, ja olemme ylpeitä voidessamme soveltaa laadunvalvontaprosessejamme muotialan vastuullisuuden edistämiseen.”

Vaatteiden kierrätysprosessi muistuttaa sellun kuivausta. Prosessissa puuvillan ja viskoositekstiilien selluloosa hajotetaan kierrätettäväksi uusiksi raaka-aineiksi. Tämän samankaltaisuuden ansiosta Renewcell voi hyödyntää SCA-tehtaalla olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten rakennuksia, raakavesi- ja jätevesihuoltoa ja prosesseja sekä paineilma- ja sähköjärjestelmiä. Kun tähän yhdistetään ABB:n paperi- ja automaatio-osaaminen, pystytään tekstiilejä valmistamaan kierrätetystä materiaalista, joka muuten olisi saattanut päätyä kaatopaikalle tai poltettavaksi.

ABB tuo mukaan omaan osaamisensa sellu- ja paperiteollisuudesta, esimerkiksi erikoisteknologiaa sellukuivaimen ohjaukseen sekä prosessille ominaista laadunvalvontatietoa. Tätä teknologiaa on aiemmin käytetty raakasellun kuivaamiseen paperin ja pakkausten valmistuksessa. Asiakas pyysi painon ja kosteuden mittausta pilottikoneella tehdyn testin perusteella.

Uuteen laitokseen asennettavaan ABB-teknologiaan kuuluu markkinoiden johtava prosessinohjausjärjestelmä ABB Ability™ System 800xA. Järjestelmän hallintakeskus tarjoaa käyttäjille laajan näkyvyyden ja tarkan prosessin hallinnan, mikä varmistaa sen, että tuotanto on mahdollisimman resurssitehokasta sekä vähentää materiaalinkulutusta ja jätteen määrää. Lisäksi ABB:n PMC800-taajuusmuuttajajärjestelmät alentavat kokonaiskustannuksia koko automaation elinkaaren ajan ja parantavat tuotannon energiatehokkuutta. ABB toimittaa asiakkaalle myös ACS880-taajuusmuuttajia vaihtuvanopeuksista käyttöä varten (VSD) sekä huippukorkean IE4-hyötysuhdeluokan moottoreita, jotka ylittävät EU:n ekosuunnitteludirektiivin edellyttämän IE3-standardin vaatimukset. Korkean hyötysuhteen moottoreiden ja VSD-taajuusmuuttajien avulla voidaan tyypillisesti vähentää virtausohjattujen sellu- ja paperisovellusten energiankulutusta vähintään 30 prosentilla.

ABB on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan vähentämään päästöjään ja varjelemaan luonnonvaroja. Viime vuonna ABB julkaisi vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategiansa. Sen mukaisesti ABB keskittyy alueisiin, joihin sillä voi globaalina teknologiajohtajana olla suurin vaikutus: vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistaminen, luonnonvarojen varjeleminen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen ympäri maailmaa.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp