ABB:n joululahjoitus MIELI ry:lle

Pandemian aiheuttamana poikkeusaikana mielenterveys on noussut ajankohtaiseksi ja tärkeäksi teemaksi. ABB Oy:n asiakkaiden joulumuistamiseen tarkoitetut varat, 20 000 euroa, lahjoitetaan tänä vuonna MIELI Suomen Mielenterveys ry:n lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi tehtävän työn tukemiseen.

”Poikkeuksellinen aika on  koskettanut meitä kaikkia ja lisännyt yleistä keskustelua mielenterveydestä. Akuutin avun lisäksi tarvitaan mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavia toimenpiteitä ennakoivasti. Yksi ABB:n arvoista on välittäminen. Sen mukaisesti haluamme tällä lahjoituksella konkreettisesti osoittaa välittämistä lapsista ja nuorista. Näin jo toisena peräkkäisenä vuonna olemme tukemassa MIELI ry:n arvokasta lasten ja nuorten parissa tekemää toimintaa”, toteaa ABB Oy:n Head of Account Management Mika Numminen.

Varhaiskasvatuksen ja koulutyön päällikkö Anniina Pesonen MIELI ry:stä vastaanotti lahjashekin Suomen ABB:n Head of Account Management Mika Nummiselta.
Varhaiskasvatuksen ja koulutyön päällikkö Anniina Pesonen MIELI ry:stä vastaanotti lahjashekin Suomen ABB:n Head of Account Management Mika Nummiselta.

Lapsen ja nuoren elämässä hyvinvoinnin ja mielenterveyden perusta rakentuu arjen turvallisista ihmissuhteista ja kasvuympäristöstä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Mielenterveyttä edistävässä ympäristössä lapset ja nuoret oppivat mielenterveystaitoja, jotka lisäävät itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja keinoja ratkoa ristiriitoja sekä kykyä kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä erilaisista elämään kuuluvista kriiseistä. Lähes kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on vaikuttanut konkreettisesti lasten ja nuorten arkeen, vertaissuhteisiin, harrastamiseen ja opintojen etenemiseen.

”Olemme todella iloisia lahjoituksesta, joka konkreettisesti kohdentuu monipuoliseen lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen perheissä, päiväkodeissa, kouluissa, harrastustoiminnassa ja tukipalveluissa” kertoo MIELI ry:n varhaiskasvatuksen ja koulutyön päällikkö Anniina Pesonen.

Selviämme yhdessä

Nuorten kohdalla lisääntynyt avuntarve on näkynyt MIELI ry:n koordinoimassa anonyymissa keskustelupalvelu Sekasin-chatissa. Chattiin tuli vuonna 2020 yli 170 000 yhteydenottoyritystä, joista noin viidennekseen pystyttiin vastaamaan. Suurin syy yhteydenotolle on yleinen paha olo. Chatin yleisimpiä keskustelun aiheita ovat myös ihmissuhteisiin ja arjessa selviytymiseen liittyvät pulmat.

”Chatissa nuorille on tärkeää kiireetön keskustelu ja tunne siitä, että tullaan kuulluksi. Usein jo se, että nuoria kuunnellaan, heidän huolensa otetaan vakavasti ja heille annetaan aikaa, riittää ongelmien ratkaisemiseen. Toivon ja yhdessä selviytymisen teemojen esilletuonti on tärkeää”, korostaa Anniina Pesonen.

Kiitos. Sekasin-chat on helpottanut mun arkea tosi paljon ja en tiedä kelle muulle voisin purkaa tunteitani. Sekasin-chat on pelastanu mut ja musta tuntuu, että vihdoin jotain oikeasti kiinnostaa mun vointi.

MIELI ry:tä voi jokainen tukea oman MIELI-potin perustamisella ja ohjaamalla esimerkiksi juhlapäivän muistamiset toiminnan tueksi. MIELI ry:n vapaaehtoistoiminnan kautta voi kouluttautua Sekasin-chatin tai kriisipuhelimen päivystäjäksi tai antaa panoksensa paikallisen jäsenjärjestön tapahtumiin.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, tarjota kriisiapua ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa mielenterveyden teemoista puhuminen on turvallista eikä siihen liity häpeää. MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka on auttanut suomalaisia elämän kriiseissä jo yli 120 vuotta. Se toimii valtakunnallisesti 54 paikallisen jäsenjärjestön voimin.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp